kids3.jpg

USA: 11-ročné deti budú dostávať kondómy zadarmo

169
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Nový zákon vo Vermonte, podporovaný potratovým reťazcom Spoločnosťou pre plánované rodičovstvo, nariaďuje, aby stredné školy a gymnázia poskytovali kondómy zadarmo už 11-ročným deťom. 

Spravodajstvo Fox News informuje, že republikánsky guvernér Phil Scott podpísal zákon 5. októbra, a to napriek veľkým obavám rodičov a pro-liferov zo sexuálneho zneužívania malých detí. 

"Obavy by mali byť na mieste, keď existujú dôkazy o tom, že dieťa je v sexuálnom vzťahu - napr. keď dvanásťročné dieťa hľadá kondómy," uviedla Sharon Toborg, politická analytička organizácie Výbor pre právo na život Vermont. "(Návrh zákona) namiesto toho, aby posilňoval úsilie o identifikáciu detí, ktoré sú potenciálne zneužívané, oslabuje zákony o povinnom oznamovaní."

Podľa vermontského práva je sex s dieťaťom mladším než 16 rokov znásilnením. Pred dosiahnutím veku 16 rokov štátne právo uznáva, že deti sú príliš mladé a nezrelé na to, aby porozumeli sexu a súhlasili s nim.

To je v rozpore s novým zákonom, ktorý vyžaduje, aby verejné stredné školy a gymnázia (kam chodia deti od 11 rokov) ponúkali kondómy zadarmo "na miestach, ktoré sú bezpečné a ľahko dostupné pre študentov, vrátane školských ošetrovní".

Je zaujímavé, že miestny poslanec Topper McFaun, republikán, ktorý presadzoval legislatívu, uviedol, že jedným z jeho kľúčových cieľov je obmedziť potraty.

"Hovorím o tom, aby sme umožnili ľuďom byť v pozícii, keď nebudú musieť urobiť to zásadné rozhodnutie ísť alebo nejsť na potrat - tomu sa snažím zabrániť," povedal pre verejnoprávny rozhlas vo Vermonte. "A spôsob, akým to urobiť, je poskytnúť možnosti, aby sa ľudia vedeli sami chrániť."

Výbor pre právo na život Vermont, popredná pro-life skupina v štáte, však uviedol, že návrh zákona je "nebezpečný" a má "potenciál zvýšiť mieru potratov vo Vermonte"

Ako informuje spomínaná pro-life organizácia, tento zákon podporuje vermontská pobočka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, ktorá má pochybnú povesť pri nahlasovaní podozrení zo sexuálneho zneužívania mladistvých. 

"V roku 2000 podstúpilo 12 dievčat mladších ako 16 rokov potraty v Spoločnosti pre plánované rodičovstvo vo Vermonte," uvádza Výbor pre právo na život Vermont. V roku 2001 bývalá generálna riaditeľka Nancy Mosher svedčila pred štátnou snemovňou, že jej pobočka "neinformovala úrady o žiadnom prípade, ani nedokázala identifikovať žiadne prípady hlásenia zneužitia v priebehu roku 2000. Zároveň dosvedčila, že najmladšie pacientky (Spoločnosti pre plánované rodičovstvo) mali deväť rokov."

Pro-life organizácia vyjadrila silné znepokojenie nad zákonom, ktorý bráni v účasti rodičov a uľahčuje zatajovanie sexuálneho zneužívania. Organizácia poznamenala, že nový zákon odopiera rodičom právo odmietnuť prístup svojich detí ku kondómom na školách. 

Podporovatelia zákona poukazovali na štúdie, ktoré naznačujú, že lepší prístup k antikoncepcii znižuje mieru potratov a pohlavne prenosných chorôb. Pri tejto téme však existujú protichodné údaje a iné štúdie naznačujú, že opak môže byť pravdou

 

DISKUSIA k článku