Robert F. Kennedy Jr. v Berlíne 28 aug. 2020 hovorí o rúškach, vakcínach a 5G

28.08.2020
0 0

(0:00:00)  Táto konferencia bude odvysielaná na www.acu2020.org,
(0:00:09)  a bude preložená do desiatich jazykov.
(0:00:12)  Na tejto stránke nájdete aj ďalší obsah.
(0:00:17)  Navyše tu v Nemecku som lekárom Roberta Kennedyho,
(0:00:23)  a chcem oznámiť, že za jeho hlas nemôže žiadny vírus,
(0:00:30)  nie je to následok Covidu-19, ale ide o dlhodobé telesné ochorenie hlasu,
(0:00:37)  čiže po zdravotnej stránke je inakšie fit,
(0:00:44)  a je nám cťou, že ho môžeme medzi nami privítať.
(0:00:47)  Zajtra sa bude konať veľké zhromaždenie, aké bolo 1. augusta,
(0:00:53)  ktoré bolo dosiaľ najväčšie v Európe, a zajtra bude ešte väčšie,
(0:00:59)  pretože sme sa tu všetci zišli preto, aby sme sa ľuďom pokúsili povedať pravdu.
(0:01:05)  Som Robert F. Kennedy Jr., ospravedlňujem sa za svoj hlas,
(0:01:09)  ktorý by sa mal trošku zlepšiť, počas toho, ako budem hovoriť,
(0:01:13)  a rád by som vám vysvetlil, čo ma sem priviedlo.
(0:01:17)  Riadim najväčšiu skupinu na ochranu vody na svete,
(0:01:21)  ktorá má názov Waterkeeper Alliance.
(0:01:24)  Krátko po roku 2000 som žaloval veľké uhoľné elektrárne v USA
(0:01:30)  za vypúšťanie ortute do vody.
(0:01:33)  V tom čase mojou jedinou obavou bol vplyv ortute na ryby a zdravie ľudí,
(0:01:39)  ktorí tieto ryby jedli.
(0:01:41)  Približne v tom čase sa do mojej pozornosti dostalo,
(0:01:44)  že vysoké dávky ortuti sa tiež nachádzajú vo vakcínach,
(0:01:49)  ktoré pre deti predstavujú oveľa väčšie nebezpečenstvo,
(0:01:52)  než jedenie takýchto rýb.
(0:01:56)  Tak som to začal riešiť, a založil som organizáciu,
(0:02:01)  ktorej jediným cieľom bolo odstránenie ortute z vakcín.
(0:02:07)  Kúsok po kúsku mi začalo dochádzať,
(0:02:10)  že vakcíny predstavujú vážnejší problém.
(0:02:13)  Tým hlavným problémom, ktorý nás najviac znepokojuje, je,
(0:02:18)  že vakcíny v USA neboli otestované na bezpečnosť.
(0:02:23)  Majú výnimku, akú nemá žiadne iné liečivo,
(0:02:29)  a táto výnimka, ktorej väčšina ľudí nemôže ani len uveriť,
(0:02:33)  je výtvorom predchodcu CDC, Služby verejného zdravia,
(0:02:40)  ktorá bola kvázi-vojenská agentúra.
(0:02:43)  V tom čase vakcinačný systém, keď bol zahájený vakcinačný program,
(0:02:50)  mal spĺňať účel národnej obrany, a bolo potrebné zaistiť
(0:02:58)  rýchly vývoj vakcín, a ich distribúciu,
(0:03:02)  aby tým prekazili možné útoky cudzých štátov biologickými látkami,
(0:03:08)  takže odstránili regulačné prekážky,
(0:03:12)  vrátane potreby vakcíny bezpečnostne testovať oproti placebu.
(0:03:18)  Takže keď som začal s ochranou zdravia detí,
(0:03:23)  mojim výlučným zámerom bolo riešenie tohto problému,
(0:03:27)  aby sa vakcíny začali náležite bezpečnostne testovať,
(0:03:29)  pretože ak nebudú bezpečnostne otestované,
(0:03:31)  nikto vám nebude schopný povedať, žiadny zdravotnícky orgán,
(0:03:35)  či tá vakcína ľuďom viac neškodí, než im pomáha.
(0:03:41)  Napriek tomu, ako sme pokračovali s touto obhajobou,
(0:03:45)  začínalo nám byť jasné, že sú s tým spojené aj ďalšie problémy.
(0:03:49)  Týkalo sa to korupcie v našom politickom systéme,
(0:03:55)  farmaceutické spoločnosti nielenže skorumpovali našich politikov
(0:04:03)  obrovskými sumami lobingových peňazí,
(0:04:05)  ale ešte sa aj zmocnili vládnych organizácií,
(0:04:08)  ktoré mali chrániť Američanov pred ohrozením verejného zdravia,
(0:04:13)  ako sú CDC, FDA, HHS, zmocnili sa našej tlače tým,
(0:04:19)  že do nej naliali obrovské sumy peňazí za reklamu, čím ju zneškodnili,
(0:04:26)  a zneškodnením všetkých týchto inštitúcií,
(0:04:30)  účinne rozvrátili americkú demokraciu, ktorú vytvorili otcovia zakladatelia nášho národa,
(0:04:38)  aby stála medzi nenásytnými korporáciami a bezbranným dieťaťom.
(0:04:45)  Skorumpovali Kongres, zmocnili sa regulačných orgánov,
(0:04:49)  ktoré sa stali maňuškami priemyslu, ktorý mali regulovať.
(0:04:54)  Tlač odstavili, a najhoršie je to, že v roku 1986 schválili zákon,
(0:05:01)  ktorý farmaceutické spoločnosti kompletne zbavoval akejkoľvek zodpovednosti,
(0:05:06)  takže všetky tieto spoločnosti stratili motiváciu vyrábať bezpečné vakcíny.
(0:05:12)  Kúsok po kúsku sme si uvedomili, že tento problém sa netýka len Ameriky,
(0:05:18)  ale je to celosvetový problém.
(0:05:20)  Prišiel som sem pred dvoma rokmi, keď som hovoril o Monsante,
(0:05:25)  a vtedy som stretol moju spoločníčku Sentu Depuydt,
(0:05:29)  ktorá už vtedy chápala súvislosť medzi toxínmi v našom životnom prostredí,
(0:05:35)  a uchvátením našich orgánov a politických štruktúr
(0:05:39)  týmito mocnými spoločnosťami, čo mne trvalo dosť dlho, kým som si to celé dal dokopy,
(0:05:44)  ale zároveň si tiež uvedomovala, že najväčšiu moc majú farmaceutické spoločnosti,
(0:05:51)  že sú dokonca mocnejšie, než ropné, alebo chemický priemysel,
(0:05:55)  a predstavujú väčšiu hrozbu, nielen pre zdravie našich detí,
(0:05:59)  ale aj pre všetky demokratické inštitúcie,
(0:06:02)  a nemyslím tým len v USA, ale celý svet.
(0:06:05)  Som naozaj rád, že Martina Choy pomohla Sente
(0:06:09)  zorganizovať Children’s Health Defense Europe.
(0:06:13)  Dnes sme sa tu zišli, aby sme ohlásili vznik a spustenie tejto organizácie,
(0:06:20)  v USA sme dosiahli veľké úspechy,
(0:06:23)  ale uvedomujeme si, že farmaceutický priemysel pôsobí
(0:06:29)  v každom štáte sveta, kde si získava politikov a riadi vlády,
(0:06:35)  a keď tento boj vyhráme len v USA,
(0:06:40)  stále budeme porazení na celosvetovej úrovni.
(0:06:43)  Potrebujeme ľudí dobrej vôle, ktorí majú odvahu, ktorí zmýšľajú nekonformne,
(0:06:53)  a chápu, že sa nám klame, že celá dnešná politická štruktúra
(0:07:02)  je presiaknutá farmaceutickou propagandou.
(0:07:08)  Za posledných niekoľko rokov sme sa stali svedkami čohosi nezvyčajného,
(0:07:13)  domnievam sa, že sme v kritickom bode ľudských dejín,
(0:07:18)  v tom najväčšom a najkritickejšom bode k akému ľudstvo niekedy došlo.
(0:07:24)  Dlhé roky totalitné alebo autoritárske štáty
(0:07:29)  využívali moc strachu na dosiahnutie poslušnosti u obyvateľstva.
(0:07:38)  Ja som rástol s vedomím toho, čo sa stalo počas Druhej svetovej vojny v našej zemi,
(0:07:44)  a počas Norimberských procesov sa prokurátor opýtal Hermanna Goeringa:
(0:07:51)  „Ako sa vám podarilo ľudí presvedčiť, aby sa vám podriadili?“
(0:07:55)  Na čo mu Goering povedal, že to nie je len záležitosťou Nemecka,
(0:07:58)  ale takto to funguje v každom štáte,
(0:08:00)  či už je to fašistický alebo komunistický štát, monarchia alebo demokracia,
(0:08:05)  hlave štátu stačí urobiť jednu vec, a to povedať ľuďom,
(0:08:10)  že existuje niečo, čoho sa majú báť,
(0:08:14)  a ukázať prstom na pôvodcu tohto strachu,
(0:08:17)  a ľudia spravia čokoľvek, čo budete chcieť.
(0:08:21)  Môžete ich presvedčiť ísť na porážku ako ovce,
(0:08:24)  môžete ich presvedčiť poslúchať.
(0:08:26)  Počas veľkej hospodárskej krízy, ku ktorej došlo v rovnakom období,
(0:08:32)  keď v Nemecku vládol Hitler, sme mali obrovské šťastie,
(0:08:34)  že nám vládol Franklin Roosevelt, ktorý povedal,
(0:08:37)  že jediná vec, ktorej sa musíme báť, je strach samotný.
(0:08:42)  On chápal, že strach by nás priviedol do totality.
(0:08:47)  Agenda biologickej bezpečnosti a ľudia ako Bill Gates a Anthony Fauci,
(0:08:54)  a Davos, a všetci ľudia, ktorí teraz riadia globálne hospodárstvo,
(0:09:01)  už celé roky sú si vedomí toho, že majú moc,
(0:09:06)  akou žiadna totalitná vláda nikdy nevládla, čo je biologická bezpečnosť.
(0:09:14)  Hitler mohol ukázať prstom na Židov a povedať,
(0:09:18)  že oni sú tou veľkou hrozbou, ktorej sa mi všetci musíme báť,
(0:09:21)  a tak sa všetci musia podriadiť, aby sme mohli proti nim bojovať.
(0:09:25)  Ďalšie štáty mali strach z boľševikov,
(0:09:28)  a v Spojených štátoch naši demagógovia ukázali prstom na Mexičanov,
(0:09:34)  a ľudí s tmavou pokožkou, a povedali, že sa ich musíme báť, alebo teroristov,
(0:09:39)  a kvôli všetkým týmto veciam sme sa dobrovoľne vzdali
(0:09:43)  našich ľudských práv, občianskych práv, a išli ako ovce na bitúnok,
(0:09:52)  ale teraz majú zdroj strachu, ktorý je všadeprítomný a univerzálny,
(0:10:02)  ktorý im dáva nebývalú moc, a je to strach z pandémie.
(0:10:08)  Vlády milujú pandémie rovnako ako milujú vojny,
(0:10:13)  pretože im dávajú moc a kontrolu,
(0:10:19)  a poskytujú im možnosť vynucovať si poslušnosť u ľudí,
(0:10:27)  a dnes dochádza k zneužívaniu nových technológií,
(0:10:31)  ktoré vládam umožňujú zavádzať kontrolné mechanizmy u celého obyvateľstva,
(0:10:40)  o akých sa žiadnemu tyranovi v dejinách ľudstva doteraz ani len nesnívalo.
(0:10:45)  Máme tu 5G, ktorá vytvorila dozorný štát.
(0:10:50)  5G tu nie je pre váš úžitok, neurobí váš život lepším,
(0:10:58)  pretože si budete môcť stiahnúť videohru za 6 sekúnd namiesto 29-tich.
(0:11:03)  Jediný dôvod pre zavedenie 5G je, že umožní
(0:11:08)  spoločnostiam spracujúcim obrovské množstvá dát, ktoré riadi Bill Gates,
(0:11:13)  Mark Zuckerberg a Jeff Bezos, zbierať vaše dáta,
(0:11:17)  odpočúvať vaše rozhovory na mobile,
(0:11:21)  hoci to mohli robiť aj doteraz, ale nemali žiadny spôsob,
(0:11:24)  ktorý by im umožnil preniesť takýto objem dát k analytikom,
(0:11:28)  a následne ich speňažniť a predať ich.
(0:11:31)  Bill Gates dnes stavia mesto v Arizone pre 80-tisíc ľudí s dátovým strediskom,
(0:11:40)  ktoré bude schopné zbierať všetky tieto nové dáta,
(0:11:43)  dáta uchované na Alexach vo vašich domovoch.
(0:11:46)  Hádam ste si nemysleli, že Alexa pracuje pre vás,
(0:11:49)  Alexa pre vás nepracuje, ona vás špehuje.
(0:11:53)  Váš mobilný telefón vás špehuje, má v sebe zabudovaný
(0:11:57)  systém na biometrické rozpoznávanie tváre,
(0:11:59)  GPS, všetky tie satelity, o ktorých sa Bill Gates chvastá, že sú jeho,
(0:12:04)  budú schopné monitorovať každý centimeter štvorcový na Zemi 24-hodín denne,
(0:12:13)  a potom majú ešte ďalšiu novinku, ktorou je digitálna mena,
(0:12:20)  a hneď ako zdigitalizujú našu menu a zbavia sa hotovosti v ekonomike,
(0:12:24)  budú mať nad nami absolútnu kontrolu,
(0:12:27)  pretože budú schopní zdaniť každú transakciu,
(0:12:30)  banky si budú môcť účtovať za každý transfér majetku,
(0:12:39)  za každú transakciu nech by bola akokoľvek nepatrná, zanedbateľná,
(0:12:42)  ale tiež si budú môcť vynútiť poslušnosť,
(0:12:46)  pretože ak nebudete počúvať, zrušia vám účet, a vyhladujú na smrť.
(0:12:53)  Hotovosť nebude.
(0:12:55)  Mnohí ľudia tvrdia, že táto pandémia bola plándémiou,
(0:13:00)  že bola od samého začiatku plánovaná, a je súčasťou zlovestného programu.
(0:13:06)  Na to vám neviem dať odpoveď, nemám dostatok dôkazov,
(0:13:08)  veľa z toho mi pripadá byť málo výrazné, ale vážne neviem,
(0:13:13)  poviem vám však toto, že ak vytvoríte tieto kontrolné mechanizmy,
(0:13:18)  stanú sa z nich zbrane na vynucovanie poslušnosti pre autoritárske režimy,
(0:13:24)  bez ohľadu na to, akí blahoprajní alebo nevinní boli ich tvorcovia.
(0:13:29)  Keď ich raz vytvoríte, budú zneužité.
(0:13:33)  To vám stopercentne ručím, že ich niekto zneužije.
(0:13:37)  Ak by všetkým tým ľuďom v uliciach, ktorí práve teraz protestujú proti nariadeniu,
(0:13:44)  ktoré bolo na nich uvalené, a je nástrojom autoritárskej kontroly,
(0:13:50)  povedali, prečo majú nosiť rúško a predložili im vedecké dôkazy o tom,
(0:13:55)  že to naozaj pomáha, zastaví to šírenie vírusu,
(0:14:00)  tak si myslím, že každý človek v Európe, v Nemecku, v USA, by ho bez problému nosil,
(0:14:12)  lenže my vieme, že k nám nie sú úprimní.
(0:14:18)  Tvrdia nám, že ide o vedu, ale nie je to tak, ide o odvolávanie sa na autority.
(0:14:26)  Je to veda, lebo Tony Fauci a Bill Gates povedali, že to veda je,
(0:14:31)  ale my chceme vidieť štúdie.
(0:14:33)  Chceme vidieť štúdie o hydroxychlorochíne.
(0:14:37)  Chceme vidieť štúdie, či karanténa nezabíja viac ľudí, než koronavírus.
(0:14:44)  Chceme vidieť skutočnú vedu a reálne posúdenie rizík, vaše slová nám nestačia.
(0:14:52)  Keď som bol malý, môj otec mi povedal: „Úradným činiteľom nemožno veriť.“
(0:14:58)  A ak chceme aj naďalej žiť v demokracii, tak musíme pochopiť,
(0:15:06)  že úradní činitelia klamú, a zneužijú každú právomoc, ktorú im odovzdáme.
(0:15:14)  A práve teraz im dávame právomoc riadiť 24-hodín denne každý detail nášho života.
(0:15:23)  Budú vedieť kde sme, budú vedieť o každom cente, ktorý sme za niečo utratili,
(0:15:27)  budú mať prístup k našim deťom,
(0:15:29)  budú mať právo vykonávať na nás medicínske zákroky proti našej vôli.
(0:15:36)  Viete, nacisti toto za 2. svetovej vojny robili v koncentračných táboroch.
(0:15:41)  Testovali vakcíny na cigánoch a Židoch,
(0:15:44)  a celý svet bol z toho natoľko zhrozený,
(0:15:47)  že sme podpísali Norimberskú chartu,
(0:15:50)  a počas toho sme všetci zložili prísahu,
(0:15:54)  že už nikdy viac neprikážeme vykonávať na ľuďoch medicínske zákroky proti ich vôli,
(0:16:00)  a bez ich informovaného súhlasu.
(0:16:03)  Napriek tomu sa za dva roky toto presvedčenie kamsi náhle vyparilo,
(0:16:11)  ľudia hromadne chodia v rúškach, hoci im to nikto vedecky nepodložil,
(0:16:16)  ale robia to, čo im bolo nariadené,
(0:16:22)  tieto vládne orgány si zrežírovali poslušnosť,
(0:16:27)  čo je nedemokratické, nie je to produktom demokracie,
(0:16:32)  ale je to produkt agendy biologickej bezpečnosti,
(0:16:36)  ktorú pretláčajú farmaceutické spoločnosti,
(0:16:40)  ktorá zotročí celé ľudstvo, a uvrhne nás do dystopickej nočnej mory,
(0:16:46)  v ktorej budú apokalyptické mocnosti neinformovanosti a lakomstva
(0:16:52)  riadiť naše životy a ničiť naše deti,
(0:16:56)  a rúcať všetky sny a dôstojnosť, ktorú sme dúfali, že dáme našim deťom.
(0:17:02)  Rozbehnutie organizácie Children’s Health Defense Europe je našim predmostím,
(0:17:11)  je našim vyhlásením svetu, že sa len tak ľahko nedáme.
(0:17:16)  Vytvárame inštitúcie, ktoré budú bojovať proti tým vašim.
(0:17:20)  Máte globálne inštitúcie, a teraz aj my jednu máme.
(0:17:26)  Zajtra sa vonku postavíme pred najväčší dav ľudí, aký Nemecko kedy zažilo,
(0:17:32)  a všetci účastníci pokojným protestom vyjadria,
(0:17:36)  že si demokraciu nedajú vziať.
(0:17:41)  Nenecháme vás obrať o naše zdravie,
(0:17:44)  nedovolíme vám zbaviť nás našich slobôd,
(0:17:47)  nedovolíme vám vziať si naše deti,
(0:17:51)  a som veľmi hrdý na to, že ľudia, s ktorými sedím za týmto stolom,
(0:17:56)  majú odvahu mocipánom povedať pravdu do očí,
(0:18:04)  a myslia vlastnou hlavou, neriadia sa slepo oficiálnym názorom,
(0:18:11)  ktorý do takej miery zotročuje ľudstvo. Ďakujem.
(0:18:15)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka