teplomer

 

idolatry_pachamama-300x185.jpg

Uvažovanie o dokumente Amazonskej synody (kráčajme spolu)

302
Zuzana Smatanová
Neutral

Exhortácia, ktorá má vyjsť po hroznej Amazonskej synode (ako ju nazývajú ´kráčajme spolu s démonickou modlou´), je už vonku.

Žiadni ženatí kňazi a žiadne diakonky.

Viac o exhortácii nižšie. Najprv niečo, čo by ste mali vedieť. Sandro Magister nezvykne stúpiť vedľa a zvyčajne nepadne do dezinformačnej pasce, zjavne nastavenej pre všetkých, čo bažia po tom, aby mohli ako prví zahryznúť do šťavnatého sústa. Preto ma aj po prečítaní toho, čo písal o Benediktovi XVI a kardinálovi Sarahovi, naplnil skutočný žiaľ, ktorý odzrkadľoval skazenosť ľavice, pápežencov, nových ´Červených brigád´. Teraz vidím, že je to preložené aj do angličtiny na Sandrovej stránke: TU

 

Františkovo mlčanie, Ratzingerove slzy a jeho prehlásenie, ktoré nikdy neuvidelo svetlo sveta

Na postsynodálnej apoštolskej exhortácii „Querida Amazonia“, ktorá bola publikovaná 12. februára 2020, najviac zaráža absolútne mlčanie o najviac očakávanom a najkontroverznejšom vyhlásení - o svätení ženatých mužov.  

Neobjavilo sa v nej ani slovo "celibát". Túžba pápeža Františka je "službu kňazov nakonfigurovať tak, aby sa mohla častejšie sláviť Eucharistia aj v tých najvzdialenejších a najizolovanejších spoločenstvách" (č. 86). Niekoľkokrát opakuje (č. 88), že iba vysvätení kňazi môžu slúžiť Eucharistiu, rozhrešovať od hriechov a vysluhovať sviatosť pomazania chorých (pretože aj tá je úzko prepojená s odpustením hriechov, pozn. 129). Ani slovom sa nezmieňuje o rozšírení svätenia na "viri probati" (ženatých mužov). Žiadne novinky ani o službe žien. "Ak by boli pripustené k sväteniu", píše František v č. 100, "viedlo by nás to ku klerikalizácii žien a k obmedzeniu nášho chápania Cirkvi, čo sa týka jej funkčných štruktúr." 

Po prečítaní exhortácie nám okamžite zíde na um otázka, do akej miery ten odistený granát, ktorým je kniha emeritného pápeža Benedikta XVI a kardinála Roberta Saraha o obrane celibátu duchovenstva s názvom Z hĺbky nášho srdca, publikovaná v polovici januára, ovplyvnila exhortáciu, a špeciálne jej mlčanie o svätení ženatých mužov.

[…]

 

Sandro pokračuje s postscriptum v štyroch bodoch. Uvádza, že ide o nezávislé zdroje. Tu je prvý bod; ten, ktorý mi spôsobil toľký žiaľ. Majte na pamäti zlomyseľnú a zlostnú explóziu zla voči kdl. Sarahovi a em. pápežovi Benediktovi, ktorú iniciujú ľudia, ako sú Ivereigh a Beans:

 

[…]

Ten prvý sa teda objavil v stredu ráno, 15. januára.

V utorok, 14. januára, vrcholili stupňujúce sa útoky radikálnych hnutí proti Ratzingerovi a Sarahovi. Olej do ohňa prilieval aj fakt, že prefekt pre Pápežskú domácnosť, Georg Gänswein, opakovane popieral spoluzodpovednosť emeritného pápeža na kompozícii a publikovaní spomínanej knihy, a to až do takej miery, že žiadal z nej odstrániť jeho podpis. Kardinál Sarah však zverejnil precíznu a zdokumentovanú rekonštrukciu genézy samotnej knihy, ktorá vznikla spojeným úsilím jej oboch spoluautorov. A tak sa stalo, že v stredu ráno, zatiaľ čo pápež František vykonával svoju každotýždennú generálnu audienciu v sále Pavla VI, s Gänsweinom po boku, čiže v bezpečnej vzdialenosti od kláštora Matky cirkvi, v ktorom býva emeritný pápež, ktorého je Gänswein osobným sekretárom, zdvihol Benedikt XVI telefón a osobne zavolal Sarahovi – najprv domov, tam nebol, a potom do úradu, kde kardinál telefón zdvihol. Benedikt XVI vyjadril Sarahovi úprimnú účasť na tom, čo prežíva a zdôveril sa mu, že nechápe dôvody toľkého násilia a nespravodlivej agresivity. Potom sa rozplakal. A kardinál Sarah tiež. Obaja ukončili telefonát v slzách.

 […]

 

Ide ešte o ďalšie tri prípady, no tento bol pre mňa najťažší. Z tých ďalších sa jeden týkal abp. Gänsweina a ´aféry #Bookgate´. Viete, je ťažké presne rozpoznať, aký vplyv mala Sarahova  a Benediktova kniha na záverečný text postsynodálnej exhortácie. Nachádzal sa v dokumente materiál, ktorý by otvoril cestu pre svätenie ženatých mužov, atď...? Existovala dezinformačná kampaň, namierená proti určitým spisovateľom, ako aj na zakrytie priesakov zvnútra? Alebo, na druhej strane, bola informácia, ktorá presiakla, správna? Prinúti v tomto prípade kniha príslušných ľudí k náprave?  

Nevieme nič s určitosťou. Magister má svoj názor a on býva informovaný celkom dobre. Napokon sa aj tak dozvieme viac. Prečo? Lebo aj v starom prísloví sa hovorí: “Il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi” (Nepriateľ vždy napokon prezradí, čo pečie).

 

Čo teda vidíme?

Vidíme, s akým zdesením reagovali Nemci na to, že v novom amazonskom dokumente chýbalo riešenie ich milovanej témy. TU: “František nanešťastie nenašiel odvahu, aby zahrnul naozajstné reformy do otázky svätenia ženatých mužov a využitia liturgických schopností u žien, o čom sa diskutuje už 50 rokov.“

Samozrejme, že na Nemeckej synode (“Stechschrite miteinander”) rozdávali sväté prijímanie do ruky biskupom dievčatá. Naozaj; ostatne, pozrite sa sami: TU .

 

Vidíme, že Beans, jeden z najnebezpečnejších ´bombometčíkov´ už cúva od svojej propagandy. Citované v CNN: “Ľudia začínajú meniť a prispôsobovať svoje očakávania“, hovorí Massimo Faggioli, cirkevný historik na Villanova University v Pennsylvanii. “Prevratné reformy, na ktoré čakali, možno nikdy neprídu.“

A toto trpké ovocie ...

Twitter: Massimo Fagioli

 

Po celé stáročia sme mali koncily o pápežstve a o episkopáte. Potrebujeme Synodu o synodalite (celkom vážne).

 

Áno ... presne toto potrebujeme. Viac synod („walking together“ – kráčať spolu). Hovorme o spoločnom kráčaní kým kráčame spoločne. Potom hovorme o skutočnosti, že rozprávame a kráčame. Potom píšme o rozprávaní a kráčaní a hovorme o kráčaní a píšme o rozprávaní, až kým nenapíšeme  niečo, o čom budeme môcť hovoriť a písať ďalej!

 

A Pachamama sa smeje.

 

Niektorí hovoria: „Možno je táto Exhortácia oficiálnou náukou, my však radšej upíname svoju nádej na záverečný dokument Synody, než na tento dokument od Františka.“ Pozrite si CNA. Je to trochu zábavné, naozaj. Jeden z ľavicových kardinálov na Amazonskej synode („kráčajme spolu s Pachamamou“) bol Michael Czerny. Snažil sa prekrútiť svoje sklamanie: „Záverečný dokument, pozostávajúci z návrhov, ktoré vytvorili a odhlasovali synodálni otcovia, má váhu záverečného synodálneho dokumentu. Na druhej strane Exhortácia zvažuje celý proces a jej záverečný dokument má autoritu platného magistéria Petrovho nástupcu.“ Pozrite sa čo robí. Počas tlačovky však tak či onak vyšlo najavo, že František nevytvoril vlastný záverečný dokument Synody, ako niektorí očakávali. Namiesto toho sa pustil touto cestou. Prekvapujúco od Baldisseriho:

„Apoštolská exhortácia nehovorí o schvaľovaní záverečného dokumentu. Nehovorí o tom. Hovorí o prezentácii, ale nie o schvaľovaní. Nie je tu jasné kánonické slovo, vyjadrujúce súhlas, ako sa píše v článku 18 Episcopalis Communio. Hovorí o vyjadrení súhlasu, nie nepriamo, iba v predstave. Záverečný dokument Amazonskej synody „má určitú morálnu autoritu, nepochybne, nie však magisterskú.“

Preto to zdesenie Beansa a Austena. A Antonia „2+2=5“ Spadara.

 

Twitter: Antonio Spadaro

“#QueridaAmazonia len sprevádza, nenahrádza záverečný dokument Synody, tešiac sa – pri hľadaní riešení – na vedenie Cirkvi Duchom Svätým, ktorý ju privedie k niečomu väčšiemu, než vôbec očakávala. Synodálny proces pokračuje ...“

 

Správne. Duch Svätý. Podľa mňa Duch Svätý viedol Pavla VI pri tvorbe Humanae Vitae. Hovorí tým „2+2=5“, že Duch Svätý zatiaľ nevedie Františka? Kardinál Marx povedal, že nebude opäť predsedať Nemeckej biskupskej konferencii. Možno ho viedol Duch Svätý.

 

Viac kúskov skladačky. Niečo, kde treba ostražitosť.

Ľavica je teraz v kaši. Ich hrdina, František, odložil projekty, ktorými chceli počas Amazonskej synody preraziť a použiť pritom silu a moc peňazí nemeckých biskupov a ich bláznivých teológov. Nepodarilo sa. Mne sa zdá, že František aj chcel ísť podľa nich, no v poslednej chvíli cúvol. Prečo? Ťažko povedať. V každom prípade sa teraz pápežská ľavica musí rozhodnúť – podporovať svojho hrdinu a dúfať v radikálnu zmenu Cirkvi alebo ho odpíše. Ako preplávajú medzi touto Scyllou a Charibdou? Predpokladám, že v istom bode sa obrátia ešte viac k Františkovi, aj keď teraz nerobí to, čo chcú, tak rýchlo ako chcú. Zjavne si hovoria, že budúci pápež im dá, čo chcú. Aj to ich však dostáva do kaše. Nepáči sa im skutočnosť, že ešte je tu „emeritný pápež“. Aby uskutočnili to, čo chcú, potrebujú nového pápeža. Čo sa teda bude diať?

Toto sú kúsky skladačky. Pomaly z nich vzniká obraz. Tento obraz však možno nebude tým, čomu by sme dali prednosť. Na oboch stranách, či už verných, tradičných konzervatívcov ... ako aj obrazoboreckej, pápeženskej ľavice ... by sme si mali dať pozor na priesaky a možné dezinformačné kampane . Riziko, že pochopíme veci nesprávne, nestojí za to, aby sme boli v príbehu ako PRVÍ! Pravda je oveľa dôležitejšia, než kliknutie myšou.

A napokon, začiatok tejto Amazonskej synody bude navždy poškvrnený FAKTOM, že sa uctievala démonická modla, Pachamama. Jej priebeh a diskusie budú navždy nakazené prítomnosťou démonických modiel. Jej záver už navždy pošpiní umiestnenie nádoby s démonickými symbolmi a úmyslami na oltár Svätopeterskej baziliky. Je pozoruhodné, že z toho nevzišlo ešte niečo horšie.    

 

DISKUSIA k článku