SIS v správe o rasizme, antisemitizme a ostatných formách intolerancie

229
Kultúra života

Slovenská informačná služba (SIS) v správe uvádza, že pravicoví extrémisti sa snažia preniknúť hlbšie do politického života a chcú údajne legitimizovať svoje postavenie a podieľať sa na politickej moci. Z pasáží, ktoré zverejnil denník Pravdanie je zrejmé, ktoré politické sily má SIS v správe pre Ministerstvo vnútra SR na mysli.

Je však zrejmé, že v Slovenskej republike v súčasnosti platia demokratické zásady a slobodné voľby. Každá politická sila zvolená vo voľbách má legitímnu moc a jej hlasy od občanov sú presne rovnaké ako hlasy pre každý iný politický subjekt, nie je preto jasné, prečo sa SIS zameriava na istú časť politického spektra a všíma si práve pravicový extrémizmus no neupozorňuje na extrémizmus progresívny. Proti prejavom akéhokoľvek extrémizmu totiž platia zákony, ktoré už boli neraz využité aj v praxi.

Zistenia SIS, o ktorých informoval denník Pravda vyplývajú z monitorovania extrémistickej scény v rokoch 2016 až 2018. Ide o vyhodnotenie Akčného plánu predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie na roky 2016 až 2018. Predložila ho do mimorezortného pripomienkovania ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD).

Slovenská informačná služba v texte upozorňuje najmä na rozmáhajúci sa “spoločenský a politický vplyv extrémistov”. Takýto vplyv sa vraj nemenované subjekty snažia dosiahnuť “protimigračnou a protirómskou rétorikou” prostredníctvom kandidatúry vo viacerých voľbách – parlamentných, župných, komunálnych či prezidentských.

“V tomto kontexte možno v krátkodobom časovom horizonte považovať za hlavné riziko postupný prienik osôb z pravicovo-extrémistického prostredia do politického a verejného života, s cieľom legitimizovať svoje postavenie a šíriť extrémistické ideológie. V dlhodobom časovom horizonte pritom nemožno vylúčiť výraznejší nárast vplyvu pravicového extrémizmu na politickej scéne, a s tým spojenú rastúcu ambíciu podieľať sa na politickej moci a správe vecí verejných v SR,“ varujú autori dokumentu.

 

DISKUSIA k článku