Benedikt XVI. sa ohradil proti kritike, že sa zastal misie medzi židmi

341
Kultúra života

Benedikt XVI. opätovne prelomil mlčenie a ohradil sa proti kritike, podľa ktorej sa vyslovil za misijnú činnosť medzi židmi, čím údajne spochybnil oporné piliere židovsko-kresťanského dialógu. “Toto tvrdenie je jednoducho nesprávne,” hovorí 91-ročný emeritný pápež v decembrovom vydaní Herder Korrespondenz, nemeckého katolíckeho mesačníka s ekumenickou orientáciou.

Príspevok, ktorým chce (začínajúc titulom “Richtigstellung” – Oprava) uviesť veci na pravú mieru, podpísal ako Joseph Ratzinger-Benedikt XVI.

Nejde o misiu, ale skôr o dialóg, čítame v článku, pretože “judaizmus a kresťanstvo” zastupujú “dva rôzne spôsoby výkladu Písma”. Pre kresťanov sú prísľuby, dané Izraelu, nádejou cirkvi, a “kto sa toho drží, v žiadnom prípade nespochyňuje základy židovsko-kresťanského dialógu,” myslí si Benedikt XVI., ktorý reaguje na článok wuppertálskeho teológa Michaela Bönkeho v augustovom čísle tohto mesačníka. Bönke okrem iného vyhlasuje, že Benedikt XVI. staťou zverejnenou tento rok v júli v časopis Communio poukázal na problematické chápanie judaizmu a zamlčal utrpenie, ktoré židom spôsobili kresťania. “To je groteskný nezmysel a vôbec to nesúvisí s obsahom môjho článku. Bönkeho príspevok preto odmietam ako vysoko nepravdivý príhovor,” odpovedá emeritný pápež.

Benedikt XVI. sa vo svojom stanovisku okrem mnohých teologických aspektov dotýka delikátnej otázky misijného pôsobenia medzi židmi, teda skutočnosti, či smie cirkev židom hlásať posolstvo o Ježišovi Kristovi. “Misia u židov sa nepredpokladá a nie je nutná,” zdôrazňuje. “Hlásanie všetkým národom a kultúram je úloha, ktorú nám zanechal Kristus, a preto je misijné poverenie všeobecné, až na jednu výnimku: S misiami medzi židmi sa nepočítalo a nebolo nevyhnutné, pretože ako jediní medzi všetkými národmi poznali “neznámeho Boha”. K Izraelu sa teda neobracajú misie, ale skôr dialóg o tom, či Ježiš Nazaretský je “Boží Syn, Logos”, ktorého na základe prísľubu očakáva Izrael a nevedomky tiež celé ľudstvo. “Obnova tohto dialógu je príkazom dnešnej hodiny,” čítame v príspevku Josepha Ratzingera pre nemecký mesačník.

DISKUSIA k článku