Marx-and-Schonborn.jpg

Nemeckí biskupi schvaľujú prijímanie pre protestantských manželov a manželky

547
Lucia Salomonová
Neutral

Nemeckí biskupi sa rozhodli povoliť protestantským manželkám/manželom katolíkov, aby v jednotlivých prípadoch prijali sväté prijímanie, informuje biskupská spravodajská služba.

 

Mníchovský kardinál Reinhard Marx, predseda Nemeckej konferencie biskupov, oznámil svoje rozhodnutie dnes počas tlačovej konferencie na konci štvordňového Jarného zhromaždenia v Ingolstadte.

 

Podľa spravodajskej služby konferencie, Katholisch.de, veľká väčšina nemeckých biskupov schválila „orientačného sprievodcu“, pokiaľ ide o zmiešané manželstvá a sväté prijímanie.

Katholisch.de uvádza:

Podľa záverečnej správny sa predpokladá, že protestantský partner „po hlbokom rozpoznávaní v duchovnom rozhovore s kňazom alebo iným pastorálnym pracovníkom prichádza k rozhodnutiu svedomia, aby potvrdil vieru Katolíckej cirkvi, ako aj ukončil vážnu duchovnú situáciu v stave núdze„a prial si plniť túžbu po Eucharistii“.

Kardinál Marx pochválil tohto nového orientačného sprievodcu za „pozitívny pokrok“. Takisto uvádza, že došlo k „intenzívnej diskusii“, v ktorej sa vyskytli „vážne obavy“. Zdôraznil tiež, že nejde o všeobecné prijatie, ale o rozhodnutie v jednotlivých prípadoch. Podľa nemeckého biskupa Marxa, nemeckí biskupi chcú ísť „cestou, ktorá má svoj profil“.

Nechceme jednoducho povedať, že všetko je nám ľahostajné,“ dodal. Pokiaľ ide o Kánonický zákon 844 § 4, ktorý umožňuje nekatolíkom prijímať prijímanie v prípadoch „veľmi vážnej nevyhnutnosti“, kardinál Marx povedal, že miestny kňaz musí posúdiť, či je alebo nie je „prípad výnimkou, v ktorej nekatolíci môžu dostať sväté prijímanie.“

Takisto odmietol myšlienku, že táto cesta je cestou, ktorá vyzýva protestantov k obráteniu a nazýva ju „ekumenizmom návratu alebo obrátenia“. Nemecký kardinál tak zdôraznil, že v dokumente sa neuvádza, že protestanti môžu dostávať sväté prijímanie len vtedy, ak sa obrátia.

Navyše kardinál Marx vysvetlil, že teraz je všetko v rukách každého miestneho biskupa, aby z tohto nového dokumentu vyvodil dôsledky pre svoju diecézu. Len samotný biskup môže v tomto ohľade stanoviť nové zákony.

Podľa Katholisch.de bude nový dokument o tejto záležitosti uverejnený za niekoľko týždňov. Kardinál Marx hovorí, že schválenie Vatikánu nie je potrebné, pretože ide len o pastoračného sprievodcu.

Evanjelická cirkev Nemecka (ECN) už vydala prvý ohlas na toto episkopálne rozhodnutie a privítala ho ako „dôležitý krok na ceste ekumenizmu“.

Tento nemecký episkopálny krok a manéver prichádza dva roky po tom, ako sám pápež František v novembri 2015 urobil niekoľko poznámok, ktoré sa považovali za otvorenie myšlienky protestantských manželstiev prijímajúcich sväté prijímanie. Pápež vtedy povedal luteránskej žene, ktorá sa pýtala na prijatie prijímania s jej katolíckym manželom, aby „išla dopredu“ vedená svojím svedomím. Jeho úplnejšie poznámky boli nasledovné:

Je to problém, na ktorý musí každý odpovedať, ale raz mi povedal pastor-priateľ: „Veríme, že Pán je tam prítomný, je prítomný. Všetci veríte, že Pán je prítomný. A aký je rozdiel?“ – „Eh, existujú vysvetlenia, interpretácie.“ Život je väčší ako vysvetlenia a interpretácie. Vždy sa obráťte späť na svoj krst. „Jedna viera, jeden krst, jeden Pán.“ Toto nám hovorí Pavol, a potom berie dôsledky. Nikdy by som si to neodvážil dovoliť, pretože to nie je moja právomoc. Jeden krst, jeden Pán, jedna viera. Rozprávajte sa s Pánom a napredujte. Neodvažujem sa nič viac hovoriť.

Téma prijímania pre protestantské manželky a manželov je už dlhé roky na programe kardinála Waltera Kaspera, ktorý ešte pred niekoľkými dňami opäť vyhlasoval, že je toho zástancom. V rozhovore dňa19. februára s Kathpress.at - rakúskym biskupským spravodajstvom - nazval pápeža Františka „prorockým pápežom“ a povedal, že katolíci a protestanti by teraz mali robiť konkrétne kroky smerom k ekumenizmu, pretože „je to teologicky viac možné ako to, čo robíme teraz.“ Pokiaľ ide o učenie o Eucharistii, dodal kardinál, že protestanti a katolíci sú si „veľmi, veľmi blízky“, aj keď to nie je ešte úplne rovnaké.

Kardinál Robert Sarah, prefekt Vatikánskej Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, zdôraznil, že medziprijímanie s protestantmi nie je možné.

V predslove k novej knihe o Eucharistii kardinál opisuje prijímanie tých, ktorí nehlásajú katolícku vieru za „znesväcujúce“ a „poburujúce“ voči sviatosti.

Kardinál to vypracoval v roku 2015, ako odpoveď na pripomienky pápeža Františka k luteránskej žene.

Medziprijímanie medzi katolíkmi a nekatolíkmi nie je povolené. Musíte vyznať katolícku vieru. Nekatolík nemôže prijať prijímanie. Je to veľmi, veľmi jasné. Nie je to záležitosť nasledovania vášho svedomia,“ povedal kardinál.

Nie je to osobná túžba alebo osobný dialóg s Ježišom, ktorý určuje, či môžem prijať prijímanie v Katolíckej cirkvi. Ako viem, že Pán naozaj povedal: „Príďte a príjmite moje Telo.“ Nie. Človek nemôže rozhodnúť, či je schopný prijať prijímanie. Musí dodržiavať pravidlo Cirkvi: t. j. byť katolíkom, byť v stave milosti, riadne ženatý/vydatá (ak je ženatý/vydatá).

Kardinál varoval, že ak nebudú prijímať prijímanie správne, nebude to úžitok pre jednotu, ale citoval svätého Pavla a povedal: „Budeme jesť naše odsúdenie.“

DISKUSIA k článku