Rodičia porazili rodovú ideológiu v Paraguaji

621
Milko Kostovič
Kultúra života

"Rešpektujeme rozmanitosť, no to neznamená, že musíme podporovať rodovú ideológiu," povedal začiatkom tohto mesiaca paraguajský minister školstva Enrique Riera. Rierove vyhlásenie sprevádzalo uznesenie jeho ministerstva, ktoré výslovne zakazuje šírenie a osvojovanie si didaktických materiálov založených na rodovej teórií či rodovej ideológií v štátnych verejných školách. 

image

Táto rezolúcia bola odpoveďou na verejné protesty miestnych pro-family a pro-life mimovládnych organizácií. Ich zástupcovia, ktorí hovorili v mene paraguajských rodičov, kritizovali niektoré didaktické materiály ktoré tvrdili, že "rod je sociálny konštrukt". Požiadali svoju vládu o vysvetlenie, keďže 52. článok paraguajskej ústavy stanovuje, že "Manželský zväzok muža a ženy je jednou zo základných zložiek pri formovaní rodiny". 

Podľa ministra Rieru sa rodová ideológia dostala do verejných škôl vďaka dohode medzi bývalou vládou a LGTB skupinou "Somos gay" (Sme homosexuáli). Avšak "ja vám chcem povedať, že ministerstvo školstva vychádza z 52. článku ústavy, tradičnej rodiny, tradičných hodnôt, s otcom, matkou, deťmi," povedal Riera. "To je aj moja osobná pozícia," dodal. 

Na inom mieste minister pripúšťa rodovú ideológiu (jej existenciu vo svete - editor) : "je to politická téma ovplyvňujúca celý svet, no ako Paraguajci máme pred sebou jasný obraz: otec, matka a deti. Neexistuje iný spôsob, ako to povedať." 

Niekoľko LGBT skupín okamžite reagovalo na uznesenie vrátane Amnesty International. Táto medzivládna organizácia označila rozhodnutie za "krok späť" v oblasti ľudských práv a podľa nej "porušuje medzinárodné záväzky Paraguaja." 

(dôležité info k AMNESTY INTERNATIONAL z českej wikipedie:

Papežská rada pro spravedlnost a mír vyzvala v reakci na novou výše zmíněnou politiku AI všechny katolíky, aby ji přestali finančně podporovat.[3] Řada představitelů a orgánů katolické církve podpořila toto stanovisko výslovným prohlášením, že podpora Amnesty international již není slučitelná s katolickou vírou (např. kardinál Martino [4] či Australská biskupská konference [5]).

Anthony Browne ve své knize Úprk rozumu o Amnesty International napsal, že se ze zasloužilého bojovníka za práva politických vězňů po celém světě na organizaci, která se vzdálila svým původním principům a neúnavně agituje proti všem západním vládám.[6] Piotr Skwieciński označil v komentáři věnujícím se procesu s Pussy Riot AI za organizaci, která kdysi chránila politické vězně, ale nyní dala přednost prosazování kulturní revoluce.[7] editor)

V skutočnosti žiadna zmluva OSN nehovorí o "rodovej ideológii". Neexistuje žiaden medzinárodný záväzok, ktorý by hovoril, že štáty by mali učiť deti, že si môžu vybrať svoj rod bez ohľadu na ich biologické pohlavie. 

Takéto učenia navyše vychádzajú z teórie (tzv. "rodovej teórie") a nie z exaktnej vedy. Tieto správy pravdepodobne ohrozujú zdravie a blaho detí, keďže neberú do úvahy telesnú, duševnú a emocionálnu nezrelosť detí a ich potrebu rodičovskej starostlivosti a usmerňovania. Toto usmerňovanie je mimoriadne dôležité v oblastiach lásky, náklonnosti a ľudskej sexuality.

Amnesty International však obvinila paraguajskú vládu, že je obeťou náboženského presvedčenia (a cirkevného) a tvrdí, že ústavné a medzinárodné zákazy nespravodlivej diskriminácie odôvodňujú podporu rodovej teórie.

“La Izquierda,” národné ľavicové noviny, hovoria, že rodová teória by sa mala vyučovať vo verejnom školstve v boji proti tehotenstvu maloletých. Zostáva nejasné, prečo by teória, ktorá predpokladá, že ženy môžu byť mužmi, a naopak, by mohla byť užitočnou pri zabraňovaní predčasného sexu detí a prevencii nechcených otehotnení. 

SLEDUJTE NÁŠ ARCHÍV KÁUZ K TÉMAM (vľavo pod obrázkom v žltom pozadí) - RODOVÁ IDEOLÓGIA

DISKUSIA k článku