gender

Holandsko: Označenie pohlavia zmizne z identifikačných kariet na žiadosť "nebinárnych"

176
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Holandsko má v pláne do roku 2024 alebo 2025 odstrániť údaj o pohlaví z preukazov totožnosti s cieľom obmedziť "zbytočnú registráciu" pohlavia jednotlivcov. Tento krok bol vyvolaný požiadavkami zo strany "LGBT" lobby. Podľa názoru týchto skupín zažívajú "intersexuálne", "nebinárne" a ďalšie "rôznorodé" osoby nepríjemnosti či trápenie, keď sa ich pýtajú na očividné rozdiely medzi ich zjavným "pohlavím" a označením "muž/žena" pri kontrole dokladov totožnosti na rôznorodé účely. 

LGBT skupiny dúfajú, že posledným krokom ich úsilia bude odstránenie povinného označenia pohlavie novorodenca na rodných listoch. Rodičia by potom mohli registrovať svojich potomkov ako "rodovo neutrálnych" alebo "bezpohlavných". K tejto zmene nedôjde skôr, ako sa rozhodnutia v jurisdikcii jasne a jednoznačne neposunú týmto smerom. 

Zmena označenia pohlavia v civilnom registri je v Holandsku zákonným právom, čo znamená, že v súčasnosti je umožnená zmena pohlavia v úradných dokumentoch vrátane občianskych preukazov. To však nezodpovedá potrebám ľudí, ktorí majú pocit, že nie sú ani mužmi ani ženami alebo ktorých pocity sa menia, a holandská vláda má potrebu im naslúchať. 

Táto zmena bude zohľadňovať "potreby" nepatrnej menšiny na úkor naprostej väčšiny, ktorej pohlavie - základný prvok osobnej identity - sa už nebude objavovať na dokladoch totožnosti. Ide o to, aby sa pohlavie osoby stalo nepodstatným - hoci má svoj význam, napr. keď sa vykonávajú telesné prehliadky na letiskách, keď sú ženy prehľadávané ženami a muži mužmi, alebo keď prevenčné zdravotné systémy vyzývajú všetky ženy určitého veku na vyšetrenie rakoviny krčka maternice.

Z dôvodu medzinárodných predpisov o leteckej doprave budú cestovné pasy aj naďalej obsahovať kolónku označenú "M" alebo "F" pre mužov alebo ženy. Niekoľko nedávnych súdnych prípadov v Holandsku však vytvára novú judikatúru, ktorá umožňuje osobám označiť sa písmenom "X". Podobným trend sledujeme aj v ďalších krajinách. Holandský ústavný súd už minulý rok rozhodol v prospech toho, aby sa táto možnosť stala zákonnou.

Krok k odstráneniu pohlavia z dokladov totožnosti iniciovala začiatkom roka 2019 ministerka pre vzdelanie, kultúru a vedu Ingrid van Engelshoven, ktorá je zároveň ministerkou pre "emancipáciu". V tomto úrade oficiálne uprednostňuje rovnaké zaobchádzanie, sociálnu akceptáciu a zviditeľnenie "rodovej rozmanitosti", ako aj "pocit domova vo vlastnom (náboženskom a kultúrnom) kruhu", či už sa jedná o ženu alebo "LGBTI" osobu, vysvetľuje sa v jej ministerskom pláne z roku 2019

V tom čase van Engelshoven poverila Utrechtskú univerzitu a špeciálnu komisiu tým, aby zhodnotili možnosť odstránenia odkazov na pohlavie z úradných dokumentov. 

Dve zdĺhavé správy boli vrátené ministerke a v súčasnosti nimi disponuje druhá komora holandského parlamentu; obe inštitúcie odporučili tento krok a dodali odhad predvídateľných nákladov. Keďže systém holandských identifikačných kariet sa musí do štyroch alebo piatich rokov aj tak prepracovať, odporúča sa s tým počkať do tohto času, aby si zmena vyžiadala minimálne náklady. 

Van Engelshoven však vo svojom liste adresovanom parlamentu uviedla, že treba upozorniť políciu a ďalšie donucovacie orgány o blížiacich sa zmenách, ktoré povedú k "obmedzeným praktickým dôsledkom". Van Engelshoven zároveň vyzvala holandské orgány, aby o tomto kroku informovali medzinárodných partnerov Holandska. Podobné ustanovenia už existujú v Nemecku, pripomenula.

S cieľom ďalšieho odstraňovania odkazov na pohlavie, ministerka tiež nariadila vytvorenie "súboru online nástrojov". Vďake tejto sade budú môcť "zainteresované strany", podnikatelia, verejnosť a súkromné subjekty určiť, či je registrácia pohlavia skutočne potrebná v ich okruhu činnosti. 

Bola vytvorená aj oficiálna pracovná skupina vlády zameraná na "zbytočnú registráciu pohlavia". Ako prvý krok už nie je potrebné, aby uchádzači o prácu vo verejnej sfére odhalili svoje pohlavie na registračnej stránke. 

Ministerka van Engelshoven vo svojom prvom liste parlamentu písala o význame skutočnosti, že "občania by mali byť schopní vytvoriť si svoju formu identity a vyjadriť to úplne slobodne a bezpečne".  

Následná správa Utrechtskej univerzity zopakovala tento názor: 

Účelom tohto rámca je podpora spoločností a iných organizácií v úsilí o zníženie frekvencie registrácie pohlavia. Aj keď to umožňuje zákon, registrácia pohlavia nie je často nevyhnutná alebo dokonca veľmi užitočná, ak sa náležite zváži. Holandská vláda si želá túto prax obmedziť kvôli jej nevýhodám, najmä pokiaľ ide o "administratívnu záťaž", ktorú táto prax predstavuje pre ľudí, ktorých zákonné pohlavie nie je (úplne) rovnaké ako ich seba-identifikovaný rod, a efekty registrácie pohlavia tiež prehlbujú rodové stereotypy a normy. Obmedzenie praxe registrácie pohlavia uľahčuje ľuďom, aby sa sami rozhodli, kým sú a kým chcú byť. Okrem toho prispieva k ochrane súkromia.

V kontexte, keď sú biometrické pasy a identifikačné preukazy čoraz bežnejšie, vyznievajú obavy o strate súkromia trochu ironicky. 

Jednou z hlavných autoriek správy bola akademička Marjolein van den Brink, ktorá sa špecializuje na "ľudské práva" a ktorá osobne bojuje za práva transsexuálov. Keď súd v Limburgu v roku 2018 rozhodol, že pasažieri si môžu zvoliť možnosť "X" vo svojom pase, van den Brink vyhlásila, že sa tým budú určité "rody" považovať za ešte väčšie "výnimky" a "dôraz sa bude klásť na dominantné kategórie mužov a žien". "Pokiaľ ide o mňa, mali by sme zrušiť všetky tieto zaškrtávacie políčka, aby už nikto nebol registrovaný ako muž alebo ako žena."

Holandsko sa uberá jasným smerom, čoho konečným logickým dôsledkom bude vytratenie pojmu mužská a ženská dualita človeka. 

 

 

DISKUSIA k článku