OSN presadzuje práva homosexuálov proti vôli valného zhromaždenia

1,270
Kultúra smrti

NEW YORK, 19. máj 2011 (C-FAM) - Byrokracia OSN zvyšuje úsilie, aby správanie homosexuálov úspešne zbavila statusu trestného činu a normalizovala ich prijatie medzi členské štáty aj bez súhlasu vlády.

"Zásada nediskriminovať ľudí pre sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu, je plne integrovaná do stanov súčasných medzinárodných ľudských práv," vyhlásila komisárka pre ľudské práva Navanethem Pillayová, v nedávno zverejnenom videu o homofóbii. 

 "Podľa medzinárodného práva majú štáty povinnosť dekriminalizácie homosexuálov a ochrany jednotlivcov pred diskrimináciou," dodala.

Podľa medzinárodných expertov a členských štátov OSN je táto správa nepravdivá. Medzinárodné spoločenstvo intenzívne diskutuje o princípoch (ne)diskriminácie na základe sexuálnej orientácie už 5 rokov. Na nedávnom zasadnutí v Ženeve, členské štáty OSN horlivo bojovali za myšlienku ochrany homosexuálov. O podobných témach sa rokovalo už v rokoch 2008 a 2006, avšak bezvýsledne.

Samotné zahrnutie výrazu sexuálna orientácia do uznesenia o treste smrti na valnom zhromaždení minulú jeseň, vyústilo do niekoľkomesačného sporu. Ten postavil USA a západné krajiny proti všetkým rozvojovým krajinám, ktoré boli proti zaradeniu tohto kontroverzného pojmu.

Vyhlásenie Pillayovej o povinnosti jednotlivých štátov dekriminalizovať vzťahy homosexuálov, nekorešponduje s realitou. Neexistuje žiadna medzinárodná dohoda alebo zmluva zo strany OSN, ktorá by podľa národného práva hovorila o povinnosti členských štátov dekriminalizovať homosexuálov.

V septembri 2010 Pillayová spolu s kanceláriou Najvyššieho komisariátu ľudských práv (OHCHR) pripustili, že ukončenie dekriminalizácie by znamenalo "skúšku existencie medzinárodných ľudských práv. Rôzne medzinárodné zmluvy vyslovene neodkazujú na násilie páchané na základe niečej sexuálnej orientácie alebo rodovej identite. Avšak zapojenie pojmu nediskriminácie do problematiky Všeobecnej deklarácie môže poskytnúť v tomto smere dobrý základ pre rozšírenie ochrany." 

Päť zmluvných orgánov OSN vydalo všeobecné poznámky a záverečné odporúčania, ktoré potvrdili, že existujúci zmluvný jazyk na vytvorenie nediskriminácie, ustanovuje pre členské štáty povinnosti ukončiť verejné osočovanie homosexuálov. Zmluvné orgány však zo strany rozvinutých a rozvojových krajín podliehajú vlne kritiky, pretože zašli nad rámec svojich možností.

Spolu s videom uzrela svetlo sveta aj brožúra s názvom "OSN hovorí: Bojujme proti diskriminácii homosexuality a rodovej identity." Sponzormi sú WHO, UNAIDS a rozvojový program OSN. Brožúra odkazuje na 20 vyhlásení pracovníkov OSN, nezávislých odborníkov a vedenie zmluvných objektov v oblasti dôležitosti dekriminalizácie vzťahov rovnakého pohlavia a ochrany homosexuálov a ľudí, ktorí chcú podstúpiť zmenu pohlavia. Pozoruhodný je fakt, že v súčasnosti neexistuje odkaz na žiadny dokument valného zhromaždenia OSN alebo nezávislých členských štátov. 

Viacero odborníkov v oblasti ľudských práv sa obáva, že budovanie práva takým nedemokratickým spôsobom môže spôsobiťnestabilitu ľudských práv vo všeobecnosti a narušiť tak súčasný poriadok.