Potratový boj v OSN pokračuje. Zhromaždenie bude rokovať o novom rozvojovom programe.

914
Kultúra smrti

NEW YORK - Aktivisti a vlády, ktoré podporujú potraty a sexuálne práva, považujú nový globálny rozvojový plán za príležitosť na zmenu národnej politiky.

Potom, čo sa členské štáty v decembri čiastočne dohodli na novom programe, ktorý ma nahradiť Miléniové rozvojové ciele (ang. skr. MDG), v sídle OSN diskusia stále pokračuje. Rokovania ohľadom obsahu a formátu začnú budúci mesiac, no dohoda o tom, ako budú rokovania prebiehať, je ešte stále v nedohľadne.

Získať pôdu pre nové zákony sa v návrhu rozvojového programu potratovým skupinám nepodarilo. Tak ako ani predchádzajúce zmluvy OSN, právo na potrat neuznáva ani 17 cieľov a 169 podcieľov, ktoré členské štáty OSN prijali minulý rok. Nazvali ich Cieľmi udržateľného rozvoja.

Krajiny s právnymi predpismi na ochranu nenarodených detí - odvolávajúc sa na tieto zmluvy - trvajú na tom, aby sa akékoľvek zmienky o „sexuálnom a reprodukčnom zdravíalebo „reprodukčných právach“ (často používané eufemizmy pre potraty) kvalifikovali takým spôsobom, aby uznávali výsadu krajín zakázať potraty a tak, aby vylúčili medzinárodné právo na potrat – presne ako to bolo na Konferencii o populácii a rozvoji v Káhire v roku 1994 a Pekinskej konferencii o ženách v roku 1995.

Tie kedysi potratoví aktivisti oslavovali ako prelomové, stali sa im však tŕňom v oku, pretože výslovne popierajú akékoľvek právo na potrat. V posledných rokoch bola zamietnutá akákoľvek odchýlka od dohodnutého jazyka, ktorá by úradníkom a aktivistom OSN dala zámienku na presadzovanie kontroverznej sociálnej politiky, do ktorej patria potraty a práva homosexuálov a transgender osôb. Ide napríklad o výraz „sexuálne a reprodukčné zdravie a práva“.

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun, ktorý presadzuje právo na potrat, zverejnil v decembri správu, ktorá hovorí, že tieto ciele potrebujú „technické preverenie“ zo strany úradného aparátu OSN, ktorý vedie. Pre programy a postupy, ktoré podporujú potratové skupiny a ich partnerov, to bude príležitosť na získanie priamych financií ako aj pozornosti.

Aj keď právny postup zostáva nepravdepodobný, potratové skupiny zúrivo ovplyvňujú krajiny tak, aby si odtrhli čo najväčší kus koláča. Sexuálne a reprodukčné zdravie hrá dôležitú úlohu v dvoch doteraz dohodnutých cieľoch - vzhľadom na to, že keď boli rozvojové ciele tisícročia schválené po prvýkrát, nebola o nich žiadna zmienka. Neskôr ich zahrnuli ako súčasť zlepšenia zdravia matiek. V nových cieľoch zdravia matiek však také výrazné, ako boli v Miléniových rozvojových cieľoch, nie sú.

Nové ciele si tiež dávajú za cieľ reprodukčné práva“. Keď boli prijaté Miléniové rozvojové ciele, reprodukčné práva posúdili ako nemožné zmerať ich [plnenie] v konkrétnych výsledkoch. Keď sa aktivisti postarajú o ich zaradenie, získajú ďalšie zámienku na to, aby vlády tlačili k zmene ich potratových zákonov.

Len čo sa odsúhlasí rozvojový program po roku 2015, programy OSN a špecializované agentúry začnú vyvíjať ukazovatele na meranie pokroku v týchto cieľoch a úlohách. Indikátory reprodukčných práv by mohli zahŕňať také otázky ako: potraty, umelé oplodnenie, pilulku „deň po“, práva lesbičiek, gejov, bisexuálov a transsexuálov ako aj ďalšie sporné otázky. Aktivisti financovaní Európskou úniou už takéto ukazovatele navrhli.

Tak ako Miléniové rozvojové ciele, aj novým cieľom vyprší ich platnosť o 15 rokov, aby sa zahraničná pomoc znova zamerala na konkrétne ciele a úlohy [danej doby]. V posledných rokoch sa celková oficiálna rozvojová pomoc pohybuje tesne nad 130 miliardami dolárov, z ktorých približne 25 miliárd ide na programy OSN a rôznych agentúr a nadácií.

Summit, ktorý by mal prijať nový rozvojový program, sa bude konať v septembri. V ten víkend bude Svätý Otec František v Spojených štátoch na Svetovom stretnutí rodín a očakáva sa, že sa Summitu prihovorí.

DISKUSIA k článku