Manželia žiadali Svätého Otca, aby podporil učenie o antikoncepcii

1,679
Kultúra života

Brazílski manželia presvedčivým spôsobom vyzvali pápeža Františka a ostatných otcov vo Vatikáne na Synode o rodine k tomu, aby sa venovali skutočnosti, že veľké množstvo katolíckych kňazov odignorovalo učenie Pavla VI., ktoré v roku 1968 predložil v encyklike Humanae Vitae. Tá znovu zdôraznila, že Cirkev odsudzuje umelú antikoncepciu ako nemorálnu.

Aj keď sa ústredným bodom verejných diskusií o Synode stala otázka prijímania pre rozvedené a znovu zosobášené páry, Arturo a Hermelinda As Zamberlinovci zdôraznili, že Cirkev sa musí zamerať aj na to, aby pomohla párom kultivovať zdravé manželstvo. Začať by mala jasným učením o sexualite.

Sexualita je prvkom posvätenia,“ poznamenali a dodali, že v súčasnej dobe „musí byť uchránená od nezdravého erotizmu, ktorý redukuje ľudskú bytosť len na jeden rozmer“.

Povedali, že Cirkev musí dať do poriadku najmä zmätok medzi umelou antikoncepciou a inými, prirodzenými prostriedkami oddialenia detí. Tie Cirkev považuje za morálne, ak sa používajú z dostatočne vážnych dôvodov.

Vzhľadom na vážnosť toho, v akom prostredí sa nachádzame, musíme bez strachu priznať, že mnoho katolíckych manželských párov - vrátane tých, ktoré sa snažia žiť svoje manželstvo vážne - necíti povinnosť používať iba prirodzené metódy,“ povedali Arturo a Hermelinda As Zamberlinovci. Podľa prekladu denníku Zenit sa pár vzal pred 41 rokmi. V súčasnosti obaja pracujú ako vedúci hnutia Equipe Notre-Dame v Brazílii.

V Equipes Notre-Dame tomu nie je inak,“ pokračovali. Navyše musíme povedať, že spovedníci sa na to vo všeobecnosti nepýtajú. Na jednej strane sú manželské páry  voči životu otvorené a odmieta potraty; to je fakt. Na druhej strane necítime, že by sa pri kázniach a pastorácií naliehalo na učenie encykliky Humanae Vitae.“

As Zamberlinovci povedali, že keby aspoň kňazi ponúkali párom v tejto otázke svetlo a podporu“, bolo by to „veľkým povzbudením“. „Častokrát však protichodné rady ich zmätok len zhoršujú.“

Žiadame učiteľský úrad, aby duchovným otcom ako aj veriacim poskytol dôležité línie pastoračnej pedagogiky, ktoré by pomohli prijať a dodržiavať zásady stanovené encyklikou Humanae vitae,“ povedali.

Equipes Notre-Dame je rodinné hnutie, ktoré sa venuje manželskej spiritualite. Pôsobí v 70 krajinách sveta. Podľa As Zamberlinovcov má po celom svete 137 200 členov, z ktorých je 45 500 v Brazílii.

Pár hovoril počas jedného zo zasadaní Synody na tému pastoračné výzvy ohľadom otvorenosti voči životu“.

Počas ich príhovoru, v ktorom citovali zakladateľa svojho hnutia, otca Henriho Caffarela, povedali: Žiadny manželský pár nemá právo na to, aby bol sterilný.“

Sterilita neznamená len nemať deti. Chápeme ju ako úmyselný postoj uzavretia sa pred Božím darom plodnosti, ktorý sa prejavuje v rôznych rozmeroch manželskej lásky,“ vysvetľujú.

Manželia nie sú plodnými len tým, že plodia deti, ale preto, že sa milujú a tým, že sa milujú, sa otvára životu,“ dodali. „Na rozdiel od tých, ktorí sa slobodne egoisticky rozhodnú, že život nepríjmu.“

Pár poznamenal, že „sexualita je faktorom posvätenia hovoriac, že v súčasnosti je potrebné, aby bola uchránená pred nezdravou erotikou, ktorá ľudskú bytosť redukuje iba na jeden rozmer“.

Brazílsky pár uviedol kardinál André Vingt-Trois, parížsky arcibiskup, ktorý (podľa prekladu Zenitu) zdôraznil, že poznanie a chápanie postoja Magistéria voči otvorenosti k životu je nevyhnutné“.

V skutočnosti je mnoho takých, ktorí majú problémy rozlíšiť medzi prirodzenými spôsobmi regulácie plodnosti a antikoncepciou,“ pokračoval. „Hlavnými príčinami tohto ťarbavého chápania je rozdiel medzi kresťanským antropologickým chápaním a prevládajúcou mentalitou. Z pastoračného hľadiska je teda dôležité predovšetkým spropagovať - v novom jazyku a v spolupráci s univerzitným svetom - súdržnosť antropologickej vízie, ktorú Cirkev predkladá.“

Nakoniec je nutné podporovať mentalitu otvorenosti voči životu, ktorá by bojovala proti antikoncepčnej mentalite a šíreniu individualistického antropologického modelu, ktorý v niektorých oblastiach sveta spôsobuje silný demografický pokles, ktorého sociálne a ľudské dôsledky sa ešte stále dostatočne neberú do úvahy,“ dodal.

DISKUSIA k článku