Pápež: Ľudstvo nie je náhodný produkt evolúcie

4,034
Kultúra života

Vatikán - Pápež Benedikt XVI. počas Veľkej noci zdôraznil kresťanom, že ľudstvo nie je náhodným produktom evolúcie.

Benedikt počas sobotnej vigílie vyzdvihol biblický opis stvorenia vo svojej homílii, hovoriac, že je nesprávne domnievať sa, že na nejakom mieste „v nejakom malom kúte vesmíru sa náhodne vyvinul istý druh živej bytosti, schopnej uvažovania a snahy o hľadanie logiky v stvorení či o vnášanie tejto logiky do stvorenia.”

„Ak je človek iba náhodným výsledkom evolúcie na nejakom okraji vesmíru, tak jeho život by nedával žiadny zmysel. Mohol by byť dokonca náhodou prírody,” povedal. „Ale nie, dôvod je na začiatku: tvorivý, Boží dôvod.”

Učenie cirkvi zastáva názor, že katolicizmus a evolučná teória si nevyhnutne neprotirečia. Kresťan môže napríklad akceptovať teóriu evolúcie, aby mu pomohla objasniť vývoj. Platí však, že pôvodcom sveta je Boh, nie náhoda. Vatikán však varuje pred kreacionizmom alebo pred veľmi doslovným výkladom biblického opisu stvorenia.

Benedikt mal zachrípnutý hlas a počas trojhodinovej bohoslužby, ktorá skončila po polnoci, niekoľko krát zakašľal. Bola to druhá neskorá noc po sebe pre 84-ročného pápeža, nasledujúca po jeho účasti na veľkopiatkovej procesii krížovej cesty v rímskom Koloseu, ktorou si ľudstvo pripomína Ježišovu smrť.

V nedeľu pápež na námestí Svätého Petra celebroval veľkonočnú svätú omšu a predniesol aj svoj tradičný veľkonočný pozdrav v množstve jazykov. Išlo o jeho poslednú významnejšiu udalosť, na ktorej sa zúčastnil ako celebrant, pred blahorečením pápeža Jána Pavla II., ktoré nasledovalo  týždeň potom.

Veľkonočná vigília je najdôležitejšia liturgia v celom cirkevnom kalendári, keď si veriaci na veľkonočnú nedeľu pripomínajú Kristov prechod zo smrti do života. Táto liturgia je bohatá na symboly. Oheň a svetlo naznačujúce Ježišovo zmŕtvychvstanie a vodu, používanú na krstenie ľudí pre vieru.

Počas sobotnej noci Benedikt pokrstil šesť dospelých ľudí zo Švajčiarska, Albánska, Ruska, Peru, Singapuru a Číny, vyliatím vody na ich hlavy modliac sa.

Benedikt začal bohoslužbu zapálením sviečky a kráčajúc v tichu tmavou strednou uličkou v Bazilike svätého Petra, zatiaľ čo si stovky veriacich v laviciach odovzdávali plameň od sviečky po sviečku, kým sa celá bazilika nerozžiarila.

Tento rok študenti, Legionári Krista, konzervatívneho rádu prechádzajúceho dôležitou vatikánskou generálkou, pomáhali pri liturgii počas vigílie. Vatikán prevzal vedenie Legionárov Krista minulý rok 1. mája po tom, ako potvrdil, že ich zakladateľ bol pedofil.

DISKUSIA k článku