Podľa štúdie náboženstvo v Kanade a ďalších 8 krajinách smeruje k zániku.

3,711
Kultúra smrti

DALLAS, Texas, Utorok 29. Marec, 2011 (LifeSiteNews.com) - Matematická štúdia vykonaná Richardom Wienerom z Arizonskej Univerzity a Danielom Abramsom a Haley Yapleovou z Northwestern University (Severozápadná Univerzita), bola minulý týždeň prezentovaná na stretnutí American Physical Society (APS, Americká fyzikálna spoločnosť) v Dallase. Štúdia tvrdí, že náboženstvo môže čoskoro zaniknúť v Kanade, Austrálii, Rakúsku, Českej Republike, Fínsku, Írsku, Novom Zélande, Holandsku a Švajčiarsku.

Autori výskumu preskúmali dáta zo sčítaní ľudu za posledných 100 rokov z deviatich krajín. Tieto dáta boli unikátne v tom, že ich súčasťou boli informácie o náboženskej príslušnosti. Vedci použili metódu zvanú “nelineárna dynamika a poruchová teória” s cieľom analyzovať “teoretický rámec pre rast a pokles konkurenčných sociálnych skupín.” Uzavreli výskum zistením, že pokračujúci rast tendencie “nepríslušnosti k náboženstvu,” naznačuje ústup náboženstva v týchto krajinách.

Použitá analytická metóda sa pokúša poskytnúť matematický podklad k predvídaniu možných budúcich trendov v spoločnosti.

“Vo mnohých moderných sekulárnych demokraciách sa rozrastá trend, v ktorom sa ľudia identifikujú ako neprislúchajúci k náboženstvu. V Holandsku to bolo 40 percent, a najvyššie percento - 60 - dosiahla Česká Republika,” povedal Dr. Wiener na konferencii APS.

“Tento model predpovedá, že v spoločnostiach, kde je prospešnosť nepríslušnosti vnímaná vyššia ako prospešnosť príslušnosti, náboženstvo bude posúvané k zániku.”

Tím vedcov však tiež uznal, že matematika a štatistika na pozadí výskumu nemusí nevyhnutne korešpondovať so štruktúrou reálneho sveta a že pracujú na aktualizácii analytického modelu.

“Samozrejme, neveríme, že toto je reálna štruktúra modernej spoločnosti, kde je každý človek rovnako ovplyvnený všetkými ostatnými ľuďmi v spoločnosti,” vyjadril sa.

Abstrakt s odkazmi na celý text príspevku, s názvom “Matematický model konkurencie sociálnych skupín s aplikáciou na rast náboženskej nepríslušnosti” je dostupný tu.