Odporcovia eutanázie na „prelomovom“ stretnutí v Ríme

1,317
Kultúra života


RÍM – Približne 20 aktivistov z jedenástich krajín, bojujúcich proti eutanázii, sa stretlo v Ríme, aby založili paneurópsku koalíciu.

Aký majú cieľ? Propagovať „starostlivosť, nie zabíjanie,“ uviedol Alex Schadenberg, predseda medzinárodnej koalície pre zákaz eutanázie a organizátor stretnutia. Túto udalosť označil za „prelomovú“.

Prieskum situácie v Európe naznačuje, že vytvorenie koalície pre zamedzenie eutanázie pod názvom Euthanasia Prevention Coalition (EPC) Europe prišlo v poslednej chvíli.

Eutanázia je totiž už hlboko zakorenená vo viacerých európskych krajinách a neustále sa rozširuje. Spolu so starnúcou populáciou tohto kontinentu sa čoraz viac ukazuje, že ľudia sú ovplyvnení rétorikou hnutia za eutanáziu. V súčasnosti prebiehajú kampane presadzujúce legalizáciu eutanázie v Británii a vo Francúzsku.

Počas rôznorodých diskusií na stretnutí sa stále vynárala tá istá myšlienka: potreba spolupráce a zjednocovania aktivistov rôznych ideologických a politických názorov.

„Každý, kto je proti eutanázii a asistovanej samovražde, je u nás vítaný,“ povedal Schadenberg zdôrazňujúc, že názor proti eutanázii by nemal byť výlučne záležitosť napríklad ľavičiarov alebo pravičiarov či len nejakej jednej konkrétnej náboženskej denominácie.

„My všetci sa navzájom potrebujeme,“ uviedol. „Čelíme rovnakým hrozbám. Vo všetkých krajinách, kde ľudí pred eutanáziou chráni zákon, sa zákaz pomaly uvoľňuje a my na to musíme čo najefektívnejšie reagovať.“

Novovzniknutá koalícia si zvolila zástupcu a koordinátora projektu, dlhoročného odporcu eutanázie, Kevina Fitzpatricka z hnutia pre práva ľudí s postihnutím Not Dead Yet. Fitzpatrick dostal šesťmesačný mandát, aby z rodiaceho sa projektu vytvoril jednotný orgán, ktorý bude schopný reagovať na úsilie legalizovať eutanáziu v Európe.

Pre Fitzpatricka je boj proti asistovanej samovražde a eutanázii hlboko osobná záležitosť. On sám je postihnutý a pripútaný na invalidný vozík. V rozhovore pre LifeSiteNews povedal, že snaha lobistov presadiť eutanáziu predstavuje priamu hrozbu pre postihnutých ľudí. Sú to práve postihnutí, ktorí stoja „v prvej línii“.

„Je mi úplne jasné, že keď ľudia hovoria o práve zvoliť si smrť, pre ďalších je to príležitosť hovoriť o potrebe smrti.“

Schadenberg mu dáva za pravdu. „Ak už raz otvoríte dvere asistovanej samovražde a eutanázii, bude sa rozpínať stále viac a viac. Kým na začiatku to bola len voľba pár ľudí, neskôr sa z toho môže vyvinúť niečo, čo sa bude aplikovať na mnohých iných.“

Podľa Schadenberga je práve tento dominový efekt najsilnejším argumentom členov koalície proti eutanázii.

V krajinách, v ktorých je eutanázia legálna, jej použitie zašlo ďaleko za hranice, ktoré boli na počiatku stanovené a sľubované. Štúdie z Belgicka dokazujú, že až znepokojivé množstvo pacientov podstupuje eutanáziu bez ich jasného súhlasu, zatiaľ čo v Holandsku môžu takto usmrtiť dokonca aj novorodencov s postihnutím, a to aj v prípadoch, kedy postihnutie nie je smrteľné.

Ponúkané argumenty v prospech eutanázie sú formulované ako „právo na voľbu“ či „slobodu“, no stále viac počuť aj také, ktoré hovoria o potrebe šetriť výdavky v zdravotníctve či o „bremene“, ktoré starí a chorí pacienti predstavujú.

„Tu nejde o slobodu,“ tvrdí Schadenberg, „oni tvrdia, že taký život už nestojí za nič. Je to podané takým štýlom, že ide o voľbu a slobodnú vôľu človeka, no v skutočnosti je to o dávaní lekárovi právo vás usmrtiť. My sa máme o ľudí starať poriadne, nie zabíjať ich.“

Cieľom EPC Europe je nájsť spôsob, akým poučiť verejnosť o tejto problematike proti prílivu z médií a politickému tlaku, ktorý tvrdí niečo iné. Na dosiahnutie tohto cieľa chce hnutie poskladať širokú koalíciu vzdelancov, právnikov, politikov, novinárov a bežných Európanov, ktorých zaujíma problematika ochrany znevýhodnených ľudí.

Pre Fitzpatricka je misia EPC Europe jednoduchá: najprv treba anulovať zákon o eutanázii v Holandsku, Belgicku a Luxembursku. Potom vytvoriť silnú opozičnú vlnu, ktorá by pracovala na základnej úrovni.

„Eutanázia sa týka všetkých,“ uviedol zdôrazňujúc skutočnosť, že starnutie populácie sa týka každej európskej krajiny.

„Čím sú ľudia starší, tým viac sa ich týkajú obmedzenia ich života,“ uviedol. „Čím viac sú znevýhodnení, tým viac sa ich dotýka, ak niekto povie, že by už mali odísť.“

„A o to presne ide pri eutanázii. Zabíja ľudí. A tým pádom sa to bude týkať každého z nás, či už priamo, v starobe, alebo preto, že sa to týka člena rodiny,“ uviedol. „Kvôli tomu vzniká EPC Europe, aby za týchto ľudí bojovala.“

DISKUSIA k článku