Môže politika jedného dieťaťa za samovraždy Číňaniek?

1,957
Kultúra smrti

3. apríl 2012 (LiveActionNews.org) - Ministerstvo vnútra USA spája politiku jedného dieťaťa s vysokou mierou samovrážd žien v Číne. Tvrdí tak v najnovšej Správe o ľudských právach v Číne z roku 2010.

Vysoká miera samovrážd žien je aj naďalej vážnym problémom. Podľa Svetovej banky a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pripadlo v roku 2009 na jeden deň 500 samovrážd žien. Pekinské centrum na výskum a prevenciu samovrážd (The Beijing Suicide Research and Prevention Center) prinieslo v roku 2009 správu, že miera samovrážd žien bola trikrát vyššia ako u mužov. K tejto vysokej miere podľa mnohých prispelo násilie páchané na ženách a dievčatách, diskriminácia vo vzdelávaní a zamestnaní, tradičné uprednostňovanie mužských potomkov, politika obmedzujúca počet detí a iné spoločenské faktory. Obzvlášť zraniteľné boli ženy z oblastí vidieka, kde množstvo samovrážd u žien bolo tri- až štyrikrát vyššie ako u mužov.

Zastavte sa na minútu a zamyslite sa: 500 samovrážd žien za deň za rok 2009. To je 3 500 samovrážd za týždeň, 15 000 za mesiac a 182 500 za rok. Ak by sa tento počet v priebehu rokov nezmenil, tak za desaťročia by sme boli svedkami toho, ako si milióny žien dobrovoľne berú život.

WHO publikovala tabuľku s mierou samovrážd na 100 000 obyvateľov podľa pohlavia a príslušnej krajiny. Opierala sa pritom o najnovšie dostupné informácie z roku 2011. Len dve krajiny majú vyššiu mieru samovrážd žien ako Čína: Kórea a Srí Lanka. Čo sa týka samovrážd mužov, 47 krajín bolo v tabuľke nad Čínou. Bolo medzi nimi mnoho európskych krajín, USA a Kanada.

Na zozname bola len jedna krajina (samozrejme okrem Číny), ktorá mala viac samovrážd žien ako mužov. Tou krajinou je Svätý Tomáš a Princov ostrov ( to ostrov na východ od pobrežia Strednej Afriky.) Táto krajina nenahlásila žiadne samovraždy mužov a len veľmi málo samovrážd žien.

Takže čo spôsobuje, že miera samovrážd žien v Číne je jednou z najvyšších na svete a že v porovnaní s mierou samovrážd u mužov je vyššia?

Novoveké dejiny ľudí v Číne sú zložité. Zahŕňajú Kultúrnu revolúciu a prijatie komunizmu. Zatiaľ čo komunistický režim sľuboval slobodu a bohatstvo pre všetkých, v skutočnosti dosiahol opak. Ale je potrebné sa zamyslieť: Čína nie je jedinou krajinou, ktorá má za sebou ťažkú minulosť. Východná Európa prešla podobnou cestou ako Čína a prijala komunizmus, čo spôsobilo pokles ekonomiky v príslušných krajinách. Je mnoho krajín tretieho sveta, ktoré zápasia s chudobou a deň za dňom prežívajú núdzu. Okrem toho sa v posledných rokoch Čína otvára svetu, stáva sa modernejšou a dokonca sa rozhodla uvoľniť politiku. Človek by si myslel, že efektom týchto nových trendov bude pokles počtu samovrážd.

Čo je teda jedinou vecou, ktorá odlišuje Čínu od zbytku sveta? Politika jedného dieťaťa. Predstavte si ženu, ktorá pôjde na potrat svojho dieťaťa len preto, že to dieťa je ženského pohlavia. A potom si predstavte túto ženu, ktorá musí žiť s pocitom viny kvôli svojmu rozhodnutiu. Predstavte si ženu, ktorá svoju dcéru zúfalo chce, ale násilne jej ju odstránia z lona. Predstavte si čínske dievča, ktoré vyrastá s vedomím, že jej rodičia si želali, aby bola chlapcom, pretože by tak mala väčšiu hodnotu. Predstavte si, ako unášajú mladé dievčatá a predávajú ich ako nevesty. Toto neznie ako zachovanie dôstojnosti a hodnoty života ženy. Znie to ako beznádej a zúfalstvo. A miera samovrážd žien v Číne je toho dôkazom.

HEIDI MILLEROVÁ

DISKUSIA k článku