Financovanie barbarstva: Západ podporuje nútené sterilizácie

1,640
Kultúra smrti

13. jún 2012 (Breakpoint.org) - Najvyšší súd v Indii prejednával v apríli tohto roku prípad chirurga zo štátu Bihar. V otrasných podmienkach vykonal za približne dve hodiny 53 sterilizácii. Asistoval mu nekvalifikovaný personál, nemal prístup k tečúcej vode, ani k zariadeniu na sterilizáciu operačných nástrojov.

"Pacientky" boli ponechané bez ďalšej opatery, „kričiace od bolesti [a preto] zúfalo potrebovali lekársku starostlivosť. Nikto im však neprišiel na pomoc“.

Najdesivejšie je, že mäsiari ako tento konajú na príkaz a s podporou Západu.

Britské noviny The Observer informovali, že sterilizácie boli platené z britských peňazí určenými na zahraničnú pomoc.

Štátne a miestne úrady v Indii použili na tento účel približne 250 miliónov dolárov. Terčom lekárskych zákrokov boli chudobné ženy. Vlastne, použiť slovo "terč" je v tomto kontexte ešte príliš mierne vyjadrenie. Chudobné ženy boli podplatené, bolo im vynadané a v prípade, že nechceli podstúpiť sterilizáciu, sa im vyhrážali. K urážkam sa pridali aj zranenia, keďže sterilizácie boli často vykonané „s bezohľadnou ľahostajnosťou k životom chudobných žien.“.

Ministerstvo medzinárodného rozvoja Veľkej Británie ako ospravedlnenie svojej podpory takýmto programom pripomenulo potrebu bojovať proti klimatickým zmenám. Nejde tu o niečo vykonštruované. Podobne, ako v iných západných agentúrach, aj tu je kontrola rastu populácie chápaná ako cesta k znižovaniu skleníkových plynov.

Netreba zbytočne hovoriť, že populácia, ktorej rast chcú "kontrolovať", nesídli v londýnskej módnej štvrti Belgravia. Sú to chudobní, žijúci v krajinách tzv. tretieho sveta.

Dôležité je porozumieť svetonázoru, ktorý umožňuj páchanie týchto krívd. Nejde len o znepokojenie nad životným prostredím, hoci to tak na prvý pohľad vyzerá.

Ide o výplod neľudskej ideológie, ktorá je témou knihy Obchodníci zo zúfalstva, ktorej autorom je Robert Zubrin. Pod pojmom “antihumanizmus“ chápe “ľudskú rasu ako hordu hávede, ktorej neobmedzené túžby a chute ohrozili prirodzený poriadok.“. Vzhľadom k hrozbe, ktorú  ľudstvo predstavuje, „je potrebné zaviesť tyranské opatrenia za účelom obmedzenia ľudstva.“.

Možno moje slová vyznejú prehnane. Avšak mnohí z tých, ktorí obhajujú zavedenie tyranských opatrení, sú príliš diskrétni, aby ľudí  otvorene nazvali háveďou.

Mnohí, ale nie všetci. Pred pár rokmi James Lovelock, pôvodca hypotézy Gaia uviedol pre časopis New Scientist, že vzhľadom k početnosti a hlúposti ľudstva, Gaia sama bude musieť "pretriediť stádo".

Mnohí, ktorí úprimne nesúhlasia s Lovelockovými názormi, stále zdieľajú jeho neľudský pohľad na svet. Súhlasia s jeho závermi – že ľudí by malo byť oveľa menej – a potrebou prijať rozhodné opatrenia. Záverom len toľko, že ich škrupulóznosť platí špeciálne pre ľudí ako ženy v Bihare a im podobným.

Nechcem byť priveľmi tvrdý, ale takéto zneužívania sú dobre zdokumentované. Agentúra OSN pre plánované rodičovstvo je sériovým páchateľom, preto Bushova administratíva pozastavila jej financovanie. Protest, ktorý nasledoval, sa dal predvídať, rovnako ako opätovné zavedenie financovania v roku 2009.

Neochota spochybniť ideu, že "príliš veľa ľudí predstavuje problém", spôsobuje neodvrátiteľnosť takých činov, k akým došlo v Indii a na nespočetných ďalších miestach. Svetonázor a motívy naznačujú, že rozsah zneužívania je limitovaný len hranicami našej bezohľadnosti.

Inak povedané, nie je limitovaný vôbec.

DISKUSIA k článku