Pápež: Rodiny nie sú sami ani v čase skúšok

1,480
Kultúra života

VATIKÁN, 6. apríl 2012 (Zenit.org).- Po rozjímaní nad štrnástimi zastaveniami krížovej cesty, ktorá sa tohto roku niesla v znamení rodiny, povzbudil Benedikt XVI. jednotlivcov aj rodiny, aby v ťažkostiach hľadali odvahu a silu v kríži. 

Meditácie pri jednotlivých zastaveniach počas tradičnej krížovej cesty v Koloseu na Veľký piatok boli tento rok jedinečné v tom, že si ich pripravil taliansky manželský pár z hnutia Fokoláre.

Pápež vo svojom krátkom príhovore na záver krížovej cesty povedal: "Skúsenosť utrpenia a kríža sa dotýka celého ľudstva, nevynímajúc rodiny. Ako často sa táto cesta stáva únavná a ťažká! Neporozumenia, konflikty, starosti o budúcnosť detí, choroby a problémy každého druhu. V týchto dňoch situáciu mnohých rodín zhoršuje nezamestnanosť a iné negatívne dopady ekonomickej krízy." 

"Krížová cesta, ktorú sme duchovne znovu prežili na Veľký piatok nás všetkých pozýva, obzvlášť rodiny, rozjímať nad Ježišovým ukrižovaním a práve to by nám malo dodať silu a odvahu prekonávať ťažkosti. Krížová cesta Krista je vrcholným znakom Božej lásky k človeku, každému mužovi a žene, je až nadbytočnou odpoveďou na potrebu lásky každého z nás. V čase problémov, keď musia naše rodiny čeliť bolesti a nepriazni osudu, pozrime na Kristov kríž. Práve na ňom môžeme nájsť odvahu a silu pokračovať."

Svätý otec zdôraznil, že ani v čase súdu nie sme sami, rodina nie je sama.

"Ježiš je prítomný vo svojej láske. Zachováva nás vo svojom milosrdenstve a udeľuje silu napredovať, prinášať obete a zdolávať prekážky. A je to práve Ježišova láska, ku ktorej sa musíme utiekať, keď ľudský nepokoj a ťažkosti ohrozujú jednotu našich životov a rodín. Tajomstvo Kristovho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania nás inšpiruje napredovať v nádeji: časy ťažkostí a skúšky, či vytrváme s Kristom vo viere zahŕňajú aj svetlo zmŕtvychvstania. Nový život znovuzrodenia sveta, obeť pre všetkých, ktorí veria jeho slovu." 

DISKUSIA k článku