Americké mníšky nesúhlasia s kritikou Vatikánu

1,613
Kultúra smrti

SILVER SPRING, MARYLAND, 1. júna 2012 (LifeSiteNews.com) – Národná komisia Leadership Conference of Women Religious (LCWR), ktorá zahŕňa predstavené približne 80 percent katolíckych mníšok v Spojených štátoch, vydala kritické stanovisko voči nedávnemu dogmatickému hodnoteniu organizácie vydanému Vatikánom, ktoré odsudzuje nesúhlasné protirodinné postoje vyjadrené na stretnutiach LCWR.

Vyhlásenie publikované na webstránke organizácie po zvláštnom stretnutí komisie poznamenáva, že „členky komisie majú obavy aj o obsah dogmatického vyjadrenia aj o proces, počas ktorého bolo pripravené.”

„Členky komisie dospeli k názoru, že vyjadrenie bolo postavené na nepodložených obvineniach a ako výsledok chybného postupu, ktorému chýbala transparentnosť,” pokračuje tlačová správa. „Okrem toho uložené sankcie sú neprimerané vzhľadom na vznesené obavy a môžu ohroziť ich schopnosť plniť svoje poslanie.”

„Správa tiež spôsobila škandál a bolesť celej cirkevnej komunity a vytvorila väčšiu polarizáciu,” napísali sestry.

Mníšky povedali, že sa 12. júna stretnú s kardinálom William Levadom, prefektom vatikánskej Kongregácie pre náuku viery, aby vzniesli námietky komisie a diskutovali o nich. Potom „sa rozhodnú a odpovedia na správu Kongregácie pre náuku viery“ na augustovom zasadnutí zhromaždenia LCWR.

Sestry tvrdia, že dostali „tisíce vyjadrení podpory” a uisťujú, že „záujmy viery a spravodlivosti, ktoré zajímajú srdcia katolíckych sestier, s nimi jednoznačne zdieľa veľa ľudí po celom svete.” Dodávajú, že si želajú spor riešiť v celej cirkevnej komunite v atmosfére otvorenosti, čestnosti a integrity.”

Vyhlásenie je reakciou na aprílovu správu Kongregácie pre náuku viery, ktorá uznáva určité charitatívne aktivity vykonané americkými sestrami, ale poznamenáva, že mnohé boli poznačené krízou viery, ktorá viedla k strate „citu cirkvi” a ignorovaniu alebo dokonca ku protirečeniu s určitým katolíckym učením o ľudskom živote a humanite.

Správa tvrdí, že „tímy predstavených” z rôznych kongregácií vrátane funkcionárok LCWR zaslalo do Ríma listy na protest voči vatikánskemu prístupu k starostlivosti o homosexuálov a odpoveď na otázky „ženskej vysviacky,” s ktorou katolícka náuka nesúhlasí.

„Termíny použité v listoch naznačujú, že tieto sestry kolektívne zastávajú postoje, ktoré nie sú v zhode s učením cirkvi o ľudskej sexualite,” napísala Kongregácia pre náuku viery. „Je to závažný problém, keď tieto tímy predstavených neposkytujú efektívne vedenie a príklad pre svoje komunity, ale vyčleňujú sa mimo učenia cirkvi.”

Kongregácia pre náuku viery poznamenáva, že LCWR „sa nevyadruje k otázke práva na život od počatia po prirodzenú smrť, k otázke, ktorá je súčasťou živej verejnej diskusie o potratoch a eutanázii v Spojených štátoch.”

„Okrem toho, problém najvyššej dôležitosti pre život cirkvi a spoločnosti, akým je cirkevno-biblický pohľad na rodinný život a ľudskú sexualitu, nie je v agende LCWR vyjadrený spôsobom, ktorý podporuje učenie cirkvi,” zistila Kongregácia pre náuku viery.

Správa tiež tvrdí, že na stretnutiach LCWR vystupujú rečníci, často samotné mníšky, ktoré nesúhlasia s katolíckou náukou, dokonca tvrdia, že zachádzajú za učenie Ježiša Krista a Cirkvi. Dokument obsahuje také tvrdenia ako „volanie o pomoc” a naznačuje, že sú to „momenty náboženského života dneška.” Nariaďuje schôdzku s arcibiskupom delegátom a dvoma pomocnými biskupmi, aby prehodnotili štatúty a aktivity LCWR a zaistili preškolenie členstva v zhode s katolíckou náukou.

DISKUSIA k článku