Rodičov nadaných Brazílčanov perzekvujú za domáce vzdelávanie

1,858
Kultúra života

MINAS GERAIS, BRAZÍLIA, 1. jún 2012 (LifeSiteNews.com) - Dvaja chlapci, ktorých rodičia vzdelávali doma, ohromujú pozorovateľov v Brazílii a vo svete víťazstvami vo viacerých akademický súťažiach. Ich rodičom boli opakovane uložené pokuty a boli odsúdení v trestnej veci predstaviteľmi brazílskej vlády kvôli tomu, že odmietli zapojiť svoje deti do verejného školského systému.

Jonatas a Davi Nunesovci sa prvýkrát ocitli na titulných stránkach novín pred piatimi rokmi, keď vo veku 13 a 14 rokov prešli prijímacími skúškami na právnickej škole. Teraz, keď mali 18 a 19 rokov, vyhrali v súťaži čiastku v prepočte 12 030 eur za prvé štyri mesiace tohto roku za úspechy v informatike.

Ich ocenenia z poslednej doby zahŕňajú Cenu Mária Covasa od štátu São Paulo za inovatívne myšlienky spojené so správou vlády. Spolu vyhrali prvé miesto v jednej z kategórií súťaže a umiestnili sa na druhom mieste v ďalšej kategórii - za nový dizajn štátneho webového portálu a vzdelávacích služieb online.

Davi tiež nedávno vyhral prvé miesto v súťaži s názvom Open Innovation ako autor najkreatívnejšieho a najinovatívnejšieho nápadu zaslaného do súťaže. Jej usporiadateľom bola brazílska maloobchodná spoločnosť Submarino a cena zahŕňala 3984 eur v podobe tovaru, s ktorým spoločnosť obchoduje. Davimu ako aj Jonatasovi bola udelená cena vo forme celkového finančného pokrytia výletu do Kalifornie v auguste. Majú sa tam totiž zúčastniť U.S. Campus Party, brainstormingového stretnutia  pre nadšencov informatiky.

Dvojica bratov sa momentálne pripravuje na to, že uvedie na trh dva produkty, ktoré navrhli. Využili pritom svoje schopnosti z oblasti multimédií a programovania.

Rodina Nunesovcov sa stala vo svete známou v roku 2008. Vtedy začali Clebera Nunesa a jeho manželku Bernadeth vládni úradníci trestne stíhať za to, že vzali svojich dvoch synov zo systému verejného vzdelávania, aby ich vyučovali doma.

Počas dvoch občianskoprávnych konaní a trestných procesov sa manželia Nunesovci snažili dokázať, že ich deťom sa doma dostalo nielen adekvátneho vzdelania, ale nadmieru excelujú v porovnaní s ich vrstovníkmi. Okrem toho, že prešli skúškami na právnickej škole vo veľmi mladom veku, v roku 2008 nariadili brazílske súdy chlapcom rigorózne skúšky. Stredoškolskí učitelia priznali, že by sami neboli schopní ich zložiť, avšak Davimu a Jonatasovi sa to podarilo.

Napriek týmto úspechom prehrali Nunesovci občianskoprávne konania aj trestné procesy. Nariadili im zaplatiť pokuty v celkovej výške viac než 2550 eur a riskovali, že ich uväznia a stratia opatrovnícke právo. Odmietli zaplatiť pokuty, ale neboli vzatí do väzby. V čase rozsudku ich deti už dosiahli vek 16 rokov a zákony o záškoláctve sa na nich už nevzťahovali. Avšak ich dcéra Ana, ktorá má teraz 5 rokov, bude čoskoro podliehať tým istým zákonom. Ana, ktorú vzdelávajú jej rodičia, už vie čítať a písať. Takisto plynule ovláda angličtinu.

Nunesovci a iní, ktorí sú stíhaní vzhľadom na brazílske zákony o vzdelávaní, možno nájdu nádej v nedávno vzniknutej Mixed Parliamentary Front for Home Education (Zmiešaný parlamentný fron pre domáce vzdelávanie). Túto koalíciu tvoria zákonodarcovia z Národného kongresu, ktorí sa zasadzujú za legalizáciu domáceho vzdelávania v Brazílii.

Spomínaná organizácia, ktorú vedie poslanec Lincoln Portela, má v Kongrese 200 stúpencov.

DISKUSIA k článku