Svetový kongres rodín proti sexuálnej revolúcii, rozvodom, či vyľudňovaniu

1,465
Kultúra života

MADRID, Španielsko, 5. jún 2012 (LifeSiteNews.com) – Delegáti na Svetovom kongrese rodín podpísali 27. mája deklaráciu, ktorá zavrhuje etatizmus ( ideológiu hlásajúcu výraznú kontrolu hospodárstva a politiky štátom alebo vládou ), atomistický individualizmus a sexuálnu revolúciu a schvaľuje naopak, tradičnú formu rodiny.

Madridská deklarácia dáva do pozornosti článok 16 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorý hovorí, že "rodina je prirodzená a základná bunka spoločnosti a nesie právo na ochranu spoločnosťou a štátom." Deklaráciu prijalo na zhromaždení v dňoch 25.-27. mája počas Svetového kongresu rodín v Palacio de Congresos v Madride 3,100 delegátov.

Svetový kongres rodín je celosvetová sieť organizácií na podporu rodiny. Podporujú znovu vytvorenie rodiny ako "zárodku občianskej spoločnosti". Založil ju Allan Carlson v roku 1997 a počas svojej existencie zorganizovala 5 kongresov. 

V Deklarácii sa píše: "Zmeny súčasnej právnej a verejnej politiky narušili význam a dôstojnosť manželstva, zničili funkciu rodičovstva, podporili jednoduchý rozvod a nemanželské deti. Zmiatli sexuálnu identitu, propagujú promiskuitu, vytvárajú podmienky, pri ktorých narastá zneužívanie detí, izolujú starších a podporujú vyľudňovanie."

Odpovedajúc na krízu schválil 6. Svetový kongres rodín súbor zásad na vytvorenie kultúrneho a politického prostredia, ktoré je zlučiteľné so životom, slobodou a nádejou do budúcnosti.

Deklarácia obsahuje zoznam 17 vyhlásení prirodzenej formy rodiny, neporušiteľnosti života, dôstojnosti a práv rodičov a detí.

DISKUSIA k článku