Írski kňazi musia porušiť spovedné tajomstvo

2,527
Kultúra smrti

DUBLIN, April 30, 2012 (LifeSiteNews.com) – Írsky minister spravodlivosti hrubo urazil katolícku cirkev, keď navrhol päťročný trest väzenia pre kňazov, ktorí nenahlásia zneužívanie maloletých, ak sa o ňom dozvedia počas spovede.

Neinformovanie polície, ktoré by „pomohlo pri stíhaní osoby, ktorá spôsobí vážnu ujmu na dieťati alebo na zraniteľnom dospelom“ je podľa zákona Alana Shattera od stredy trestným činom. Zákon potvrdzuje obavu, že írska vláda bude bude mať snahu nútiť kňazov porušiť spovedné tajomstvo, čo je myšlienka, ktorá minulé leto vyvolala škandál.

Vyhlásenie Vatikánu v auguste minulého roka uzrejmilo, že kňaz za nijakých okolností nemôže prezradiť, čo sa dopočul počas spovede, dokonca aj keď sa spovedajúci prizná k trestnej činnosti.

„Írsko môže prijať zákon, aký len chce,“ povedal pre Il Foglio arcibiskup Girotti, správca apoštolskej penitenciárie, „ale musí vedieť, že cirkev nikdy nebude nútiť spovedníkov, aby informovali civilných úradníkov.“

Írsky primas kardinál Seán Brady odsúdil plány vlády a nazval ich „hrozbou pre základy slobodnej spoločnosti.“

„Nedotknuteľnosť spovedného tajomstva je tak zásadná pre samotný charakter tejto sviatosti, že akýkoľvek návrh, ktorý túto nedotknuteľnosť znižuje, je hrozbou pre právo každého katolíka na slobodu vyznania a svedomia,“ povedal kardinál Brady skupine pútnikov vo svätyni Knock.

Írski katolícki biskupi doteraz v tejto veci nevydali žiadne oficiálne vyhlásenie na obranu dávneho cirkevného zákonného práva. Pomocný biskup Raymond W. Field z Dublinu podľa Irish Independent minulý týždeň povedal iba: „Čo sa mňa týka, spovedné tajomstvo je nedotknuteľné, a tým sa vec skončila.“

Do vydania tohto zákona občianske právo Írskej republiky rozoznávalo právo kňaza a kajúcnika, podobne ako vo všetkých krajinách, kde je katolícka cirkev uznaná za cirkev. Nový zákon sa bude týkať všetkých členov spoločnosti, nielen tých, čo pracujú s deťmi. Komukoľvek, kto neoznámi vinníka polícii, hrozí minimálne 5-ročné väzenie.

Ministerka sociálnych vecí a rodiny Frances Fitzgeraldová potvrdila, že zákon sa bude týkať všetkých bez výnimky: „Nerobili sme žiadne výňatky a výnimky: všetci majú povinnosť to nahlásiť.“

„Ochrana detí je zodpovednosť každého z nás. Každého. Každého klubu, spoločnosti, organizácie,  náboženskej organizácie, vzdelávacej ustanovizne a lekárskeho zariadenia, ktoré pracuje s deťmi,“ povedala.

Shatter podporila tvrdenie, že zákon obsahuje zákonnú ochranu pre rodičov a iných, keď obeť požaduje, aby detaily trestného činu neboli zverejnené. Je to  cieľom ochrany obetí a poskytnutia obrany tým, ktorí legitímne pracujú „v najlepšom záujme dieťaťa alebo zraniteľného dospelého.“

„Tento zákon nezabraňuje obetiam vážnych zločinov, aby hľadali pomoc a podporu, ktorú potrebujú, keď  povedia o ujme a škode, ktorú im spôsobili,“ povedal. Irish Times oznámili, že Shatter kritizovala záujem o dosah zákona na kňazov a spovedné tajomstvo, nazývajúc to „posadnutosťou médií.“

„Očakával by som, že ak by niekto, kto viackrát vykonal trestný čin zneužitia, išiel na spoveď, neviem akoby niekto mohol žiť so svedomím, že ho neudal na polícii,“ dodala Shatter.

Keď vláda takto pohrozila prvýkrát v júli minulého roka, David Quinn, religionista a riaditeľ think-tanku Iona Institute, napísal, že takýto zákon by bol „bezprecedentný“ a pravdepodobne by nefungoval.

„Boli by sme jediná krajina na západe s takýmto zákonom,“ povedal.

„Nikto, kto zneužíva deti nepôjde za kňazom na spoveď, ak vie, že kňaz je povinný informovať políciu. Ale zrušením spovedného tajomstva pre násilníkov detí je menej pravdepodobné, že bude hovoriť s niekým, kto ho presvedčí, aby urobil ďalší krok,“ povedal Quinn.

Spovedné tajomstvo je najstaršie a najsvätejšie z poriadkov katolíckeho kňazstva. Je také absolútne, že historické zmienky o kňazoch, ktorí ho porušili, sú počas 2000 ročnej histórie cirkvi veľmi zriedkavé. Konzervatívni aj liberálni kňazi sú jednotní ohľadom neporušiteľnosti spovedného tajomstva.

Hovorca liberálno-progresívnej kňazskej organizácie Asociácia katolíckych kňazov povedal, že členovia skupiny zamýšľajú ignorovať vládne nariadenie o porušení spovedného tajomstva. Fr. Sean McDonagh pre Irish Independent povedal: „Určite nebudem ochotný porušiť spovedné tajomstvo – Alana Shattera zvlášť.“

Katolícka cirkev má jasno, či má kňaz odhaliť čokoľvek, čo začul od kajúcnika počas spovede. V zákone 983 §1 Kódexu kanonického práva sa píše: „Sviatostné tajomstvo je nedotknuteľné; preto spovedníkovi je veľmi prísne zakázané slovami, ani nijakým iným spôsobom, ani z nijakého dôvodu ani len čiastočne prezradiť kajúcnika.“

Kňazovi, o ktorom sa zistí, že porušil spovedné tajomstvo, hrozí exkomunikácia „latae sententiae”, ktorá automaticky znamená trest, ktorý môže zrušiť len samotný pápež. Znamená to, že v takomto prípade kňazovi, ktorý raz porušil „nedotknuteľné“ spovedné tajomstvo, nebude nikdy viac dovolené spovedať.

Od kňaza sa obvykle predpokladá, že odporučí kajúcnikovi, aby sa sám obrátil na úrady zaoberajúce sa trestnou činnosťou.