Rada Európy: "Eutanázia musí byť navždy zakázaná"

2,663
Kultúra života

ŠTRASBURG, 26. január 2012 (LifeSiteNews.com) - Rada Európy (PACE) prijala na nedávnom zasadnutí  nezáväzné uznesenie: "Eutanázia - úmyselné zabitie ako také, alebo zabitie "z milosti" musí byť navždy zakázané."

Cieľom uznesenia s názvom "Ochrana ľudských práv a dôstojnosti so zreteľom na unáhlené želania pacientov" definuje zásady, ktoré by mali viesť k vykonávaniu "vôle žiť" alebo "predčasných príkazov" v 47 štátoch Rady Európy.

Európske centrum pre právo a spravodlivosť (ECJL) prijatie uznesenia privítalo. "Toto uznesenie je dôležitým víťazstvom v súvislosti s ochranou života a dôstojnosti," vyhlásil riaditeľ ECJL Grégor Puppinck.

Dôvodom tejto mienky je aj "vôľa žiť" alebo "predčasné príkazy", ktoré sú veľmi ľahko zneužívané a sú zadnými dvierkami na pretláčenie eutanázie alebo asistovanej samovraždy do legislatívy. Uznesenie Rady  bolo teda nevyhnutné. 

Obsahuje zoznam vypracovaných zásad, ktoré Rada Európy už dávnejšie schválila v troch dokumentoch, vrátane Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne (Dohovor Oviedo), ktorý je pre jej členov právne záväzný.

Ďalšia pozitívna zásada, ktorú presadil člen parlamentu z Talianska Mr. Luca Volontè uvádza, že "v prípade pochybností musí byť rozhodnutie vždy pro-life (naklonené životu) a v prospech predĺženia života."

20. januára minulého roku prijal Európsky súd pre ľudské práva rozhodnutie (Haas verzus Švajčiarsko), ktoré hovorí, že pokiaľ je samovažda "ľudským právom", štát nemá povinnosť poskytnúť občanom prostriedky na jej vykonanie.

Puppinck poznamenal, že hoci uznesenie nie je pre členské štáty právne záväzné, predsa len prinesie pozitívny výsledok. "Malo by mať priamy dopad na pripravovaný rozsudok Európskeho súdu v prípade Koch v. Nemecko týkajúci sa zákazu asistovanej samovraždy v tejto krajine."

DISKUSIA k článku