Slová smrti: „Je to dievča!“

4,978
Kultúra smrti

25. januára 2012 (LiveAction.org) – Niektoré krajiny Južnej Ázie sú známe  tým, že v nich dochádza k zabíjaniu dievčat – pred alebo po narodení. V skutočnosti sa to v týchto krajinách považuje za „zvyk”. Rodičia, ktorí si môžu dovoliť ultrazvuk, aby zistili, či ich dieťa je dievča a zaplatiť potrat, to urobia. Chudobnejší rodičia len počkajú, kým sa dieťa narodí. Ak je to dievča, zabijú ju alebo nechajú samé zomrieť. Krajiny zúčastňujúce sa na tejto gendercíde (genocíde dievčat) sú Čína, Taiwan, Južná Kórea, Pakistan a iné.

OSN oznámilo, že chýba 113-200 miliónov dievčat a žien, ktoré mali žiť. „Zmizli.” Mnohé z týchto chýbajúcich dievčat boli potratené alebo zabité po narodení. OSN zvlášť pripisuje tieto údaje infanticíde (zabíjaniu novorodencov) alebo tomu, že dievčatá nedostávajú toľko jedla a lekárskej starostlivosti ako ich bratia a otcovia. Na porovnanie Ram Mashru oznámil: „India a Čína údajne odstránili viac detí ženského pohlavia ako je počet ročne narodených dievčat v USA.”

V roku 2005 Ženevské centrum demokratickej kontroly ozbrojených jednotiek uverejnilo dokument s názvom Ženy v neistom svete. Napriek hrôzam páchaných na ženách ako „vraždy zo cti, zohavovanie kyselinou pre odmietnutie nápadníka, sexuálne zneužívanie a obchod s bielym mäsom, tento dokument opisuje účinok, ktorý ma ženská gendercída na svet. S ohľadom na všetky tieto hrôzy (spolu s potratmi a infanticídou, ktoré sú príčinami najvyšších počtov úmrtí) Ženevské centrum demokratickej kontroly napísalo toto:

Počet „chýbajúcich” žien, zabitých pre ich pohlavie, je podobne veľký ako odhadovaných 191 miliónov ľudí, ktorí prišli o život priamo alebo nepriamo v ozbrojených konfliktoch a vojnách v 20. storočí - ktoré bolo kvôli dvom svetovým vojnám a ďalším početným vražedným konfliktom najkrvavejším obdobím v doterajšej ľudskej histórii.

Demografický „deficit” 100-200 miliónov žien naznačuje, že každý rok je 1,5 - 3 miliónov dievčat a žien zabitých pre ich pohlavie. Na porovnanie: každý rok cca. 2,8 miliónov ľudí umiera na AIDS, 1,27 miliónov na maláriu. Alebo ešte strašidelnejší údaj: násilie páchané na ženách spôsobuje každé 2 - 4 roky horu mŕtvol porovnateľnú so židovským holokaustom.

Toto je na mnohých úrovniach strašné. Avšak ženská gendercída je prirodzeným dôsledkom „slobodnej voľby” pre všetkých. Keď ľudia veria, že životy ich detí sú v ich vlastných rukách, a že si môžu vybrať či si ho ponechať alebo zabiť, toto je presne to, čo sa stane. Mysleli sme si, že potraty a „možnosť výberu” nám dá svet, kde ženy budú mať plné práva a budú viac vážené. Dalo nám to presný opak. StopIt (Ukonči to) nie je žiadne prekvapenie, vzhľadom na ich doterajšie výsledky, že organizácie Plánované rodičovstvo a NARAL, ktoré tvrdia, že sú za práva žien – sú v skutočnosti proti zákazom potratov na základe pohlavia dieťaťa.

Prevládajúci prístup v Južnej Ázii sa veľmi nelíši od postoja obhajcov potratov v USA. Viem, že teraz sa mnohí z vás proti tomuto ohradíte. Veľmi málo Američanov v skutočnosti potratí svoje deti pre jeho pohlavie (hoci určite sa to stáva). Avšak čo je dôvod potratu dievčatka? V Južnej Ázii nie je vhodné porodiť dcéru. Musíte za ňu zaplatiť veno, nezarobí vám žiadne peniaze (ak ju, samozrejme, nepredáte na obchod s bielym mäsom, ale toto je úplne iná téma). Znie vám to povedome? V Amerike nie je vhodné mať dieťa - ak nás bude stáť príliš veľa peňazí, zabijeme ho. Rovnaký problém, rovnaká odpoveď.

Teraz pripusťme, že v Južnej Ázii je oveľa viac problémov v súvilosti so zabíjaním dievčatiek ako  v USA. Napríklad niektoré matky sa boja o vlastný život, ak neporodia mužského dediča. Iné ženy sa boja o to, aby sa mal kto o nich v starobe postarať. Väčšinou to býva práve mužský potomok. Ospravedlňujú tieto dôvody potraty alebo infaticídu divečat? Nie. Ale môžeme pripustiť, že žena, ktorá si ponechá svoju dcéru napriek týmto okolnostiam, je veľmi statočná.

Čo je dvojnásobne smutné, je práve fakt, že ženská gendercída často zahŕňa ženy zabíjajúce ženy. Toľko k zlepšeniu postavenia žien. Matky – alebo ich priateľky – sú obyčajne tie, ktoré vykonajú potrat, ak si nemôžu dovoliť lekára. Matky sú často tie, ktoré uškrtia alebo inak zabijú svoje dcéry po narodení. Ženy zabíjajúce ženy. Aký smutný svet nám priniesla „možnosť voľby.”

Pozrite si dokumentárny film „Je to dievča!” pojednávajúci o tejto rozšírenej tragédii zabíjania dievčat pred a po narodení, ktorý príde do distribúcie na konci tohto roka.

DISKUSIA k článku