Študent žaluje školu, ktorá ho potrestala za jeho názor o homosexuáloch

6,342
Kultúra života

HOWELL, Michigan, 15. decembra 2011 (LifeSiteNews.com) – Katolícky študent v Michigane žaluje učiteľa, ktorý ho vraj potrestal za vyjadrenie svojho náboženského presvedčenia proti spôsobu života homosexuálov, po tom ako sa ho spýtal na jeho názor na túto tému.

The Thomas More Law Center (Právne centrum Thomasa Mora) vo štvrtok na tlačovej konferencii oznámilo, že ako zástupcovia Daniela Glowackeho, v čase incidentu študenta na Howell High School, začali súdny proces proti jeho škole a učiteľovi ekonomiky Johnsonovi McDowellovi.

Incident nastal 20. októbra 2010, v deň, kedy učiteľ ekonomiky v Danielovej triede Jay McDowell prišiel vo fialovom tričku “Tyler’s Army (Tylerova armáda)”, ktoré je súčasťou národnej kampane organizovanej Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (Alianciou gayov a lesbičiek proti hanobeniu) upozorňujúcej na „šikanovanie” homosexuálov.

Právnici hovoria, že McDowell trávil celú vyučovaciu hodinu propagáciou programu proti šikanovaniu homosexuálov.

Podľa TMLC, ktoré reprezentuje študenta na súde, sa McDowell zvlásť spýtal Glowackeho na jeho pocity o homosexuáloch. Ten odpovedal, že ako katolík je pohoršený ich spôsobom života. Pre túto odpoveď bolo Danielovi nariadené, aby opustil triedu alebo bude vyhodený.

Žaloba, podaná na federálnom Obvodnom súde pre Východný obvod Michiganu, tvrdí, že Danielove ústavné práva na slobodu prejavu a rovnosť ochrany boli narušené prístupom a konaním školského obvodu a McDowella. Okrem iného sa žaloba usiluje preukázať formálne škody. Tvrdí, že prístup školy a ich konanie porušuje ústavu a súdny príkaz by mal zakázať ďalšie porušenia ústavy.

„Tento prípad poukazuje na odporný spôsob ako homosexuálni aktivisti zmenili naše verejné školy na svoje školiace centrá a snažia sa vylúčiť všetok náboženský a morálny odpor voči svojmu programu,” povedal Richard Thompson, právny zástupca z TMLC v tomto prípade. 

„Odporuje to zdravému rozumu zakázať v školách všetky druhy nezdravého jedla, kým sa v rovnakom čase podporuje homosexuálny štýl života, ktorý, ako nespohybiteľne preukazujú štatistiky, zvyšuje drogovú závislosť, samovraždy a znižuje dĺžku života o niekoľko rokov. Školy, ktoré podporujú takýto štýl života, sú zapojené do istej formy detského zneužívania.” 

DISKUSIA k článku