Brazílski zákonodarcovia zrejme príjmu devastačný „antihomofóbny“ zákon: vzdávajú sa katolícki biskupi?

4,690
Kultúra smrti

7. decembra 2011 (LifeSiteNews.com) – Zdá sa, že brazílski poslanci schvália „antihomofóbny" zákon. Noviny O Globo informovali, že Národný kongres katolíckych biskupov „sa dohodol“ s brazílskymi senátormi ohľadom formulácie zákona.

Kritici zákona už dlho vyjadrovali znepokojenie, že zákon zakáže právo na slobodné vyjadrenie nesúhlasu s homosexuálnym životným štýlom, doslovne skriminalizuje hlásanie kresťanského učenia, v Brazílii.

Avšak O Globo naznačuje, že predstaviteľov Národného kongresu katolíckych biskupov upokojila nová formulácia zákona. Predkladatelia tvrdia, že vyjadrenie viery bude vyňaté z trestného stíhania.

Nový text údajne odstraňuje „pokojnú“ demonštráciu „myslenia na základe viery a morálky založenej na slobode svedomia, presvedčenia a náboženstva.“

Evanjelickí senátori napriek tomu pokračujú v proteste proti zákonu, tvrdiac, že jeho formulácia je príliš vágna a náboženská sloboda je stále v ohrození.

Ak bude zákon prijatý, zakáže „homofóbiu“, čo je termín používaný homosexuálnym hnutím na označenie odporcov, ktorí označujú ich agendu za duševne chorú. Rozšíril by rovnakú ochranu na „transexuálov“, ktorých stav odborníci na duševné zdravie vnímajú stále vo veľkej miere ako duševnú chorobu.

Evanjelické krídlo Senátu pod vedením Marcela Crivella navrhlo alternatívny zákon, ktorý by tiež chránil heterosexuálov pred diskrimináciou.

Crivella hovorí, že rozhodnutie modifikovať pôvodný zákon formuláciou, ktorá znamená ochranu náboženskej slobody, neuspokojuje ich frakciu.

Poznamenal, že navrhovateľ zákona Mart Suplicy „tvrdí, že dosiahol dohodu“, ale podľa Crivellu „to nie je žiadna dohoda. Ak bude zákon predložený na hlasovanie, budeme hlasovať proti nemu.“

Ak je správa O Globo správna, rozhodnutie Národného kongresu katolíckych biskupov podporiť zákon je pravdepodobne v konflikte s oficiálnym stanoviskom Vatikánu týkajúcim sa tohto problému, ktoré zverejnil kardinál Jozef Raztinger v roku 1992, 12 rokov pred tým, ako sa stal pápežom.

Ako hlava vatikánskej Kongregácie pre náuku viery, ktorá chráni učenie cirkvi, Raztinger napísal, že „sexuálna orientácia“ nepredstavuje vlastnosť porovnateľnú s rasou, etnikom a pod. vo vzťahu  k zákazu diskriminácie. Na rozdiel od spomínaných skutočností je homosexuálna orientácia objektívna porucha (porovnaj „List“ č.3) a evokuje morálne znepokojenie.“

Dodal, že „zahrnutie „homosexuálnej orientácie“ medzi hľadiská, na základe ktorých je ilegálne diskriminovať, môže ľahko viesť k považovaniu homosexuality za pozitívny zdroj ľudských práv, napríklad, vo vzťahu k tzv. airmatívnej akcii (pozitívna diskriminácia) alebo preferenčnému zaobchádzaniu. Toto všetko je škodlivejšie, pretože neexistuje právo na homosexualitu (porovnaj č. 10),  preto by (homosexuálna orientácia) nemala byť základom pre právne nároky.“

Biskup Luiz Gonzaga Bergonzini, pro-life vodca medzi brazílskymi katolíckymi biskupmi, povedal v dnešnom rozhovore pre ACI Digital, že nová formulácia vložená do zákona o homofóbii sa jemu osobne nezdá nápravou.

„Každý rok zabíjajú 105 000 kresťanov, iba pre vyznanie ich viery v Ježiša Krista. Môžete si predstaviť, žeby bolo každý rok zabitých 105 000 homosexuálov? Aká by bola reakcia vlád a spoločnosti? Neexistuje rozdiel medzi ľudskými bytosťami, mužmi a ženami, homosexuálnym mužom alebo ženou. Trestný zákonník ustanovuje všetky tresty pre zločiny agresie, vraždy a iného ublíženia na ľudskom tele. Nie je potrebný zákon na ochranu ľudí v tomto zmysle.“

„Ak zákon hovorí o „slobode svedomia, presvedčenia a náboženského vyznania, existuje tiež potreba vytvoriť rovnaké právo pre kresťanov, na ktorých sa útočí a ktorí sú urážaní, ako sa stalo na Paulista Avenue, kedy homosexuáli verejne útočili na katolíckych svätých“, dodal, odkazujúc na výsmech kresťanstva homosexuálmi počas výročného gay parade v Sao Paulo.

DISKUSIA k článku