Európsky parlament presadzuje potraty ako prostriedok proti šíreniu AIDS

2,009
Kultúra smrti

9. decembra 2011 (LifeSiteNews.com) - Európsky parlament, zastupiteľský orgán Európskej únie, prijal uznesenie naliehajúce na využívanie interrupcie a antikoncepcie ako prostriedkov na zastavenie šírenia AIDS bez toho, že by sa zmienil o vzdelávaní o abstinencii.

Dokument, označený „B7-0615/2011“, ktorý bol schválený 1. decembra dáva odpoveď Európskej únie „na HIV/AIDS v EÚ a susedných krajinách“ a predkladá zoznam opatrení na boj s touto smrteľnou chorobou.

Podľa tohto dokumentu, Európsky parlament „požaduje od Európskej komisie a Európskej rady, aby zaistila prístup k vysoko kvalitným a komplexným službám sexuálneho a reprodukčného zdravia, k informáciám a zásobám,“ ktoré by mali zahŕňať „spravodlivý a cenovo dostupný prístup k antikoncepcii, vrátane prístupu k núdzovej antikoncepcii; bezpečnú a legálnu interrupciu, vrátane starostlivosti po interrupcii.“

Dokument nespomína abstinenciu alebo vzdelávanie o abstinencii, ktorá je podľa slov expertov z oblasti medicíny najefektívnejším spôsobom ako zabrániť prenosu HIV.

Dokument uznáva, že hlavnou príčinou prenosu HIV je sexuálne správanie sa homosexuálov, ale bedáka nad „sociálnym vylúčením, stigmou a diskrimináciou osoby prameniacou zo statusu HIV, rovnako ako aj tichom a odmietaním infekcie okolím a neschopnosťou rešpektovať základné ľudské práva ľudí žijúcich s HIV vo všeobecnosti, ako aj tých, ktorí patria do zraniteľných skupín (muži, ktorí mali pohlavný styk s mužmi, ľudia, ktorí drogujú)...“

Európsky parlament tiež odporúča „sexuálne vzdelávanie“ a „prístup k ochrane, k mužským a ženským prezervatívom a posilnenie práv a nezávislosti žien v sexuálnych vzťahoch,“ ako prostriedky k boju proti HIV.

Ako už LifeSiteNews v minulosti informovalo, OSN pripúšťa, že prezervatívy majú desať-percentnú mieru zlyhania, zatiaľ čo niektorí lekárski odborníci priznávajú, že zvýšené používanie prezervatívov je spojené skôr s vyššou než s nižšou mierou výskytu AIDS.

DISKUSIA k článku