V Španielsku sa dostali k moci konzervatívci: potlačia kultúru smrti?

1,901
Neutral

24. novembra 2011(LifeSiteNews.com) – Španielska konzervatívna ľudová strana (PP) sa dostala k moci po rokoch legislatívy namierenej proti životu a rodine. Zároveň uprostred rastúcej ekonomickej krízy, ktorá zanechala okolo 20 percent obyvateľstva bez práce.

Ľudová strana vyhrala vo všetkých 50 provinciách Španielska s výnimkou siedmich a získala úplnú väčšinu zo 186 kresiel v  poslaneckom kongrese, o desať viac ako bolo potrebné. Bývalá vládna strana Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) získala len 110 kresiel, zvyšok si rozdelili menšie, predovšetkým regionálne a etnické strany.

Absolútna väčšina, ktorej sa PP teší, jej umožní stanoviť pravidlá a prijať zákony bez súhlasu iných strán.

Od PP pod vedením Mariana Rajoya sa očakáva tvorba reforiem, aby sa vyrovnala s obrovskými ekonomickými problémami v krajine. Avšak osud práva na život a rodinných záležitostí ostáva otázny. Hoci PP funguje ako španielska „pravicová” strana a obzčajne sa zdržiava  podpory sociálne-liberálnej politickej agendy, nie je isté, či Rajoy použije svoju moc, aby potlačil propotratovú a homosexuálnu politiku socialistov.

Za bývalého premiéra Jose Luis Rodriguez Zapatera a PSOE bol potratový zákon doplnený umožnením potratu na požiadanie počas prvých 14 týždňov tehotenstva a povolením umožniť potrat neplnoletým osobám aj bez súhlasu rodičov.

PSOE tiež vytvorila inštitúciu homosexuálneho „manželstva”, prijala zákony uľahčujúce rozvod a na verejných a súkromných školách zaviedla národný program „Vzdelanie pre občianstvo”, ktorý študentom vštepoval socialistický protirodinný svetonázor.

Hoci Rajoy vyjadril svoju nespokojnosť so sociálnou agendou španielskej ľavice, nevyslovil zvláštne sľuby, že zruší reformy PSOE. V rozhovore so španielskou tlačou ujasnil, že nesúhlasí so zákonom o homosexuálnom „manželstve”  a ľutuje aborčný zákon ako urážku práva na život. Národné prolife hnutie sklamal pre nedostatočnú zaviazanosť odstrániť takéto zákony, keď hovoril len o nešpecifikovaných úpravách existujúceho systému.

V reakcii na výsledky španielských volieb najvplyvnejšia prolife a prorodinná organizácia aktivistov, Hazte Oir (Dajte o sebe počuť), povedala, „oslavujeme porážku tých, ktorí túžili zničiť naše hodnoty a zanechali krajinu na pokraji priepasti svojou nekompetentnosťou a toxickým vedením.” Skupina požiadala Rajoya, aby „podnikol kroky nevyhnutné na obnovenie dôvery medzi ľuďmi v demokratické inštitúcie.”

Petícia Rajoyovi, ktorú uskutočnila organizácia, tvrdí: „Žiadam od Vás jednu vec: nesklamte ma. Pamätajte, že naďalej vás budem povzbudzovať, aby ste zrušili potratový zákon, podporovali politiku na podporu rodiny a manželstva a skoncovali s Vzdelaním pre občianstvo...”

Kardinál Antonio María Rouco Varela, madridský arcibiskup poznamenal, že ekonomická kríza, ktorej Španielsko čelí, korení v morálnom poklese krajiny, menovite v masovom zabíjaní nenarodených a neúcte voči rodine, čomu napomohla súčasná socialistická legislatíva.

Rouco Valera poukázal na „stratu morálnych hodnôt, ktoré súvisia s relativizmom a zabudnutím na Boha a jeho Boží zákon. Dôsledkom toho je nenásytnosť, politická a ekonomická korupcia, ktorá za každú cenu hľadí iba na svoje vlastné záujmy, neúcta k ľudskému životu ako príčina potratov a politiky namierenej proti životu, nedostatok ochrany a inštucionálny rozklad manželstva a rodiny, zneužívanie a zhoršenie vzdelávania.

Ohľadom zvolenia Rajoya a PP hovoril madridský biskup o „novej politickej ére v Španielsku” a dodal: „Dúfame, že tí, ktorí boli zvolení, aby viedli krajinu v týchto ťažkých časoch, budú mať múdrosť, rozvnážnosť a ducha služby pokiaľ ide o ich ušľachtilú a rozhodujúcu úlohu.”

DISKUSIA k článku