"Vegetatívni“ pacienti môžu byť plne pri vedomí

4,683
Kultúra života

 

NEW YORK, 15. novembra 2011 (LifeSiteNews.com) – Štúdia publikovaná v jednom z najrešpektovanejších lekárskych odborných časopisov na svete tento mesiac zistila, že veľa „vegetatívnych” pacientov je v skutočnosti plne pri vedomí.

Experti na Univerzite v Západnom Ontáriu vykonali experiment vo veľkej skupine nereagujúcich pacientov trpiacich na mozgové poškodenia použijúc EEG, známeho prístroja na meranie mozgových vĺn.

New York Times napísal, že keď výskumníci požiadali „vegetatívnych” pacientov, aby si predstavili tlačenie dlane v päsť alebo krútenie prstom na nohe, zistili, že mozgové vlny okolo 20% takýchto pacientov odpovedali navlas rovnakým spôsobom ako u zdravých pacientov.

Pred výskumom už niekoľko štúdií menšieho rozsahu a neoficiálne záznamy expertov ukázali, že diagnóza „vegetatívny pacient”  je nanajvýš nespoľahlivá. Po dlhoročnom výskume dvoch vedúcich expertov bol v júli v časopise Discover publikovaný obšírny článok. Experti hovoria, že boli svedkami ako sa takíto pacienti, z ktorých niektorí mali v lebke, tam kde mal byť mozog, iba „“zvyšky tekutiny”, sa znovu a znovu spájajú s vonkajším svetom.

Avšak prekážky pre pokročilú liečbu môžu byť väčšie ako veda samotná môže prejsť. Dr. Joseph Giancino, riaditeľ rehabilitačnej neuropsychológie v nemocnici Spaulding Rehabilitation, hovoril pre Discover o úrovni predsudkov, ktorých bol svedkom pri najmenej nádejných pacientoch jednej z najprestížnejších nemocníc, kde prezentoval svoje zistenia.

„Zdroj traumy mi poďakuje a veľmi žoviálnym spôsobom povie: „Za mojich čias sme týchto pacientov nazývali medúzami.” Zasmeje sa a pokračuje: „Čo s tým urobíte?”

Kým jeden z výskumníkov štúdie v Lancete v závere povedal, že experiment je „veľkým znakom našej neschopnosti správne diagnostikovať ľudí vo vegetatívnom stave,” niektorí obhajcovia neschopnosti hovoria, že diagnóza by mala byť úplne zrušená. Tvrdia, že je to nástroj rutinne používaný na diskrimináciu kognitívne postihnutých.

Bobby Schindler, brat Terri Schiavo a zakladateľ Terri Schiavo Life and Hope Network v odpovedi na článok v Discoveri povedal, že táto diagnóza („trvalý vegetatívny stav“) potrebuje byť v lekárskej komunite odstránená.

„Nielenže je táto diagnóza veľmi chybná a nevedecká (chybná diagnóza u viac ako 50% prípadov), ale je neľudská k jednotlivcom označeným ako „vegetatívni”, povedal Schindler. „Oveľa dôležitejšie a najviac znepokojivé je však, že trvalý vegetatívny stav je používaný ako kritérium na zabíjanie ľudí s kognitívnym postihnutím, ako bolo použité na slobodné zabitie mojej sestry Terri.”

U Terri Schiavo bol diagnostikovaný trvalý vegetatívny stav v roku 1991. Súdny príkaz, ktorý sa začal bojom jej rodiny, aby Terri nechali nažive proti vôli jej manžela, jej zakázal jedlo a tekutiny a viedol k jej neslávnej smrti dehydratáciou v roku 2005 napriek videu a fotografiám ukazujúcim, že je čulá a odpovedá.

Bioetický komentátor Wesley Smith vyjadril záujem, že nové testovanie pravdepodobne trochu ukončí rutinu dehydratácie pacientov pri minimálnom vedomí.

„Roky vieme, že trvalý vegetatívny stav je často chybná diagnóza, ale neočakávame, že informácia, že pacient je pri vedomí by viedla mnohých bioetikov, aby ich proti dehydratácii hájili,” napísal.

„V skutočnosti mnohí z týchto istých bioetikov, ktorí raz povedali, že odstránenie hadičky naplnenej výživou by pri nevedomých malo byť limitované,  iba otočili a tvrdia, že ak niekto je „minimálne” pri vedomí, je dokonca viac dôvodov na vytiahnutie hadičky, pretože môže trpieť pre potencionálnu vedomosť svojho postavenia a obmedzení.

Kým testy by určite sa „mali stať časťou lekárskych úkonov”, ak  sú správne, Smith hovorí, že  „skutočne potrebujeme zmeniť naše hodnoty, tak aby všetci z nás boli prijatí ako morálne rovnocenní nezávisle na kognitívnom stave.”

DISKUSIA k článku