Izraelské deti žiadajú kompenzácie za to, že neboli zabité

4,400
Kultúra života

JERUZALEM, 10. november 2011 (LifeSiteNews.com) - Izraelskí lekári čelia v súčasnosti súdnym procesom "nechceného života" (wrongful life) za neodhalenie abnormality vyvíjajúceho sa plodu, ktoré by mohlo budúcich rodičov podnietiť k potratu. Ako informovala izraelská tlač, vláda zvolala zasadnutie, aby preskúmala túto otázku.

Podľa časopisu New Scientist sú nároky "nechceného života" najviac rozšírené v Izraeli, kde vyšší pomer genetických chorôb spôsobených pokrvnými (príbuzenskými) manželstvami, podnietili "pro-genetickú testovaciu kultúru". V krajine od roku 1987 zaznamenali približne 600 takýchto prípadov.

Zatiaľ čo podobné súdne procesy v USA a Kanade často iniciujú rodičia postihnutých detí, v Izraeli je bežné, že deti samé požadujú kompenzáciu za to, že neboli zabité už v maternici.

Asaf Posner, právnik, ktorý sa zaoberá prípadmi zanedbanej zdravotnej starostlivosti a ktorý je členom vládneho výboru povereného vyšetrovať tento problém, vysúdil pre klientov s anomáliou chrbtice a cystickou fibrózou v prepočte okolo 1 milión USD.

Posner obraňuje procesy argumentujúc, že lekárska profesia by sa mohla stať bez akejkoľvek kritiky skorumpovanou.

Rabín Avraham Steinberg, lekársky etik na hebrejskej Lekárskej univerzite Hadassah v Jeruzaleme, s týmto tvrdením nesúhlasí. Kritizuje súdne procesy ako psychologicky škodlivé.

"Len veľmi ťažko chápem, ako môžu rodičia svedčiť v prípade svojich detí a povedať: "bolo by pre teba lepšie, keby si sa nebol narodil," vyhlásil Steinberg, ktorý zasadá taktiež ako člen výboru.

Zároveň tvrdí, že niektorí právnici zaoberajúci sa prípadmi zanedbanej lekárskej starostlivosti cestujú po krajine a navštevujú menšie spoločenstvá, v ktorých sa príbuzenské manželstvá vyskytujú najčastejšie a hľadajú si potenciálnych klientov.

Taktiež poznamenal, že rozmach takýchto súdnych procesov vedie k tomu, že lekári nadhodnocujú pravdepodobnosť, že nenarodené deti môžu byť postihnuté, čo môže viesť až k nárastu počtu potratov.

"Viac testov by znamenalo viac falošných pozitív a teda viac potratov, pretože genetici nie vždy s istotou vedia, či sú výsledky indikujúce možnosť chromozomálnych abnormalít zmysluplné. Rád by som videl štúdiu o tom, koľko z potratených plodov bolo naozaj chorých," vyhlásil.

DISKUSIA k článku