Počet obyvateľov planéty blížiaci sa k siedmym miliardám vyplašil mediálne elity

4,698
Kultúra smrti

NEW YORK, 27. októbra (C-FAM) – V pondelok celková populácia podľa Populačného fondu Organizácie spojených národov presiahne hodnotu 7 miliárd. Podľa článkov publikovaných posledných pár dní mnohými médiami je táto okolnosť príčinou pre vážne znepokojenie a zdôraznenie zvýšenej potreby „plánovania rodiny“, aby sa zabrzdil rast populácie.

Iní však počítajú s tým, že toto panikárenie kvôli kontrole populácie je bezdôvodné. Citujú údaje o úrovni pod hranicou prirodzeného nahradenia obyvateľstva, ktorá prevažuje v stále väčšom počte krajín a trvajú na tom, že hroziaci demografický problém nie je preľudnenie. Naopak, ak momentálne trendy budú pokračovať, celý svet bude doplatí na rýchlo sa zmenšujúcu populáciu a  príliš málo mladých ľudí v nej.

V editoriali publikovanom vo Financial Times výkonný riaditeľ Populačného fondu Organizácie spojených národov Babatunde Osotimehin varoval, že „časti sveta, ktoré zodpovedajú menej ako pätine celkovej ekonomickej produkcie,  do roka 2050 vytvoria 73% očakávaného svetového nárastu populácie.“  Osotimehin sa zasadzuje o rozšírenie „snáh pravicovo orientovaných vlád vyrovnať sa s rastom populácie v rozvojových krajinách.“ Píše: „Samozrejme toto musí zahŕňať právo slobodne sa rozhodnúť o počte a rozpätí medzi svojimi deťmi. Toto je najlepší prístup voči každému rovnako v rozvitých a rozvojových  krajinách.“

Iné mienkotvorné médiá, vrátane New York Times, Washington Post a britského Guardianu  tiež publikovali panikárske články označujúce „7 miliard“ Populačného fondu Organizácie spojených národov  za medzník. Joel Cohen, vedúci predstaviteľ Laboratory of Populations (Laboratória obyvateľstva) na Rockefeller University a Columbia University vo svojom príspevku do New York Times priznáva, že intenzita rastu v celkovej populácii už ostro klesla, a že existuje málo dôkazov podporujúcich zúfalé predpovede, že svet čelí bezprostredne hroziacemu hromadnému hladovaniu alebo ekonomickému kolapsu  kvôli preľudneniu, a že svet má ako následok súčasných demografických  trendov zažiť „budúcu revolúciu starnutia“.

Avšak Cohen predpokladá, že kombinácia príliš veľa domácností a príliš veľa spotreby dlhodobo ohrozuje ekonomické a ekologické blaho planéty a obhajuje zvýšené použitie antikoncepcie ako jeden z liekov pre takto chápaný problém. Cohen poznamenáva: „Pre niektorých na Západe je najväčšia výzva – pretože je to najmenej viditeľné – konečne sa zbaviť názoru, že veľký a rastúci počet ľudí reprezentuje moc a prosperitu.“

Kým v mnohých správach médií prevládali perspektívy kontroly populácie, niektoré publikácie poskytli opačné perspektívy. Napr. Reuters varoval, že budúci demografický problém je ubúdanie populácie, nie preľudnenie. Phillip Longman, autor knihy The Empty Cradle: Why Falling Birthrates Threaten World Prosperity and What to Do About It (Prázdna kolíska: Prečo klesajúca pôrodnosť ohrozuje svetovú prosperitu a čo s tým robiť) pre svoj článok do Foreign Policy Magazine využil vlastné demografické dáta Spojených národov na podobný prípad, ako „sivé tsunami zamáva s planétou.“

Je možné zahájiť množstvo stratégií na pomoc spoločnosti, „prinajmenšom sčasti vytvoriť nárazový posun v celkovej demografii,“ poznamenáva Longman. „Avšak nemožno s tým počítať. Urobiť také ďalekosiahle zmeny by vyžadovalo  rozsiahle porozumenie veľkého paradoxu storočia: planéta môže byť preplnená, ale väčšina tejto novej populácie je vytvorená z ľudí, ktorí sa už narodili. Tak sa pripravte pre planétu, ktorá je celkovo oveľa viac preplnená – starými ľuďmi.“

DISKUSIA k článku