Brazílsky Najvyšší súd schválil manželstvo dvoch lesbičiek

3,933
Kultúra smrti

27. október 2011 (LifeSiteNews.com) - Brazílsky Najvyšší súd (STJ) nedávno schválil "manželstvo" dvoch lesbičiek v počte hlasov 4-1.

Pár, ktorý spolu žije 5 rokov v južnom štáte Rio Grande do Sul dostal súhlas k civilnému "sobášu" na základe skoršieho rozhodnutia Najvyššieho federálneho súdu (STF), štátneho najvyššieho súdu pre ústavné otázky.

STF v máji rozhodol, že homosexuálne páry môžu uzatvoriť civilný zväzok, a to aj napriek priamemu ústavnému obmedzeniu, ktoré ustanovuje manželstvo len medzi mužom a ženou.

Najvyšší súd nateraz rozhodol, že za predpokladu, že ústava napomôže vstupu do trvalého manželského zväzku, musí zároveň vychádzať zo skutočnosti, že "sexuálna orientácia nemôže slúžiť ako zámienka na vylúčenie rodín z právnej ochrany zastupovanej manželstvom".

Hoci rozhodnutie nie je v ostatných prípadoch záväzné, podľa koordinátora Štúdie a výskumu týkajúceho sa pohlavia a sexuality na univerzite v Goiás, Luiza Mella, to bude mať pre Brazíliu intenzívne následky. "Nie je to záväzné rozhodnutie, vytvára však významný precedens," vyhlásil Mello. "V súčasnosti všetky registrované úrady a štátne súdy, ktoré uvažujú o popretí tohto práva musia vziať na vedomie, že súd s takýmto rozhodutím súhlasil."

Proti občianskym zväzkom a manželstvu homosexuálov stojí prevažná väčina brazílskej verejnosti.

LifeSiteNews prinieslo v auguste správu o výsledkoch nedávneho prieskumu, ktorý medzi brazílskym ľudom ukázal odmietnutie rozhodnutia súdu (45%). Prieskum na konci roka 2010 ukázal, že proti očianskym zväzkom homosexuálov bolo 60%, zatiaľ čo za bolo 35%.

DISKUSIA k článku