Študentom v Kalifornii strhávali body ak povedali „Boh ťa žehnaj“

2,167
Kultúra života

Vacaville, Kalifornia, 4. októbra, 2011 (LifeSiteNews.com) – Riaditeľ kalifornskej školy vzdialenej približne 72 kilometrov od San Francisca, povedal, že študenti už viac nebudú počas vyučovania trestaní za hovorenie „Boh ťa žehnaj“ (pozn. prekl. toto je doslovný preklad, v našej kultúre sa namiesto toho používa „na zdravie“). Riaditeľovo oznámenie nadväzuje na správy, že učiteľ náuky o zdraví na strednej škole Williama C. Wooda študentom strhával body za hovorenie „Boh ťa žehnaj“, keď si niekto kýchol.

„Uvedomuje si svoju chybu a aj to, že to nebol najlepší spôsob, ako učiť mládež, ako sa správať,“ povedal riaditeľ Cliff DeGraw pre FOX40, Sacramento.

Keď si Taylor McGinleyová pred niekoľkými týždňami kýchla na hodine náuky o zdraví na strednej škole Williama C. Wooda, jeden študent povedal „Boh ťa žehnaj.“ Učiteľ náuky o zdraví Steven Cuckovich však údajne zareagoval potrestaním študentov hovoriac im, že „požehnávanie v skutočnosti už vôbec nedáva zmysel.“

„Cuckovich povedal: ,Myslíš si, že je toto dievča zlé? Myslíš si, že z nej vychádzajú zlí duchovia?‘ Chalan, ktorý povedal ,Boh ťa žehnaj‘ odpovedal: ,Nie, iba som robil to, čo som mal urobiť, keď si niekto kýchne, nepokúšal som sa byť drzý,‘“ povedala McGinleyová podľa News10.

McGinleyová povedala, že jej učiteľ po tejto udalosti už viac o tomto slovnom spojení na vyučovaní nehovoril.

Avšak v triede Eriky Faganovej strhol Cuckovich 25 bodov všetkým študentom zo známky, ak niekto povedal „Boh ťa žehnaj“. Cuckovich údajne Faganovej a ostatným študentom povedal, že hovorenie „Boh ťa žehnaj“ je vyrušovanie.

„Keď to študent urobil prvý krát, Cuckovich iba kvôli jednému človekovi, strhol 25 bodov zo známky každému v triede a keď to nejaký študent urobil aj na ďalší deň Cuckovich stŕhal znovu,“ povedala Faganová.

Matka Faganovej, Vickie, povedala, že napísala e-mail správcom školy, ale oni jej odpovedali až 29. septembra.

„Chápem, že študenti niekedy vyrušujú. Nie je to pre mňa niečo neznáme,“ povedala matka Faganovej. „Chápem napomínanie, ak sú žiaci hluční aj keď nie sú vyzvaní hovoriť, ale ak sa niekto vyhráža: ,Keď poviete Boh ťa žehnaj, tak vám strhnem body,‘ to ma znepokojuje.“

„Nemá to nič čo dočinenia s náboženstvom. Týka sa to vyrušovania počas vyučovania,“ povedal Cuckovich pre FOX40.

„Ak by za mnou prišli a presviedčali ma, že sa cítia byť obmedzovaní v náboženskej oblasti, asi by som sa prispôsobil. Nemyslel som si že to bol taký problém,“ povedal dodávajúc, že nájde iný spôsob ako potrestať páchateľov.

DISKUSIA k článku