Mladí v Mexiku podporujú tresty za potraty

4,202
Kultúra života

MEXICO CITY, 14. Október, 2011 (LifeSiteNews.com) – Väčšina mladých Mexičanov aj naďalej podporuje tresty pre tých, ktorí zabijú svoje nenarodené deti. Vyplynulo to z prieskumu dvoch sociálno-liberálnych skupín, ktorý skúmal "diskrimináciu" v Mexiku.

Táto štúdia, ktorá bola súčaťou Národného prieskumu "diskriminácie" v roku 2010 zistila, že 50,4% Mexičanov vo veku od 18 do 23 rokov verí, že ženy, ktoré si obstarajú potrat, by mali byť - aspoň v niektorých prípadoch - potrestané.

Prieskum sa nepýtal na trestné sankcie pre doktorov, ktorí potraty vykonávajú.

Štyridsaťštyri percent respondentov sa vyjadrilo, že ženy, ktoré idú na potrat by mali byť bezvýhradne penalizované.  Ďalších 6,4% odpovedalo, že to “závisí od situácie.”  Štyridsaťsedem percent vyjadrilo nesúhlas s penalizáciu potratov.

Podľa mexických novín Milenio sú tieto čísla iba mierne nižšie, ako tie pre celú populáciu, kde tresty pre ženy, ktoré idú na potrat podporuje až 55,5 percent.

Okrem výsledkov ohľadom potratov štúdia taktiež indikuje, že mladí rázne odmietajú adopciu detí homosexuálnymi pármi.  61% je proti a iba 27,3% mladých je za. Percento mladých, ktorí odmietajú, je len o niečo menšie ako pri celej populácii. Proti je 66% a za iba 20,9%. Šesťdesiat percent ľudí tiež tvrdí, že je oprávnené odmietať manželstvá rovnakých pohlaví.

Národný prieskum diskriminácie, ktorý vykonala sociálne liberálna Národná autonómna univerzita Mexika spolu s Národnou radou pre prevenciu diskriminácie, k tradičným kresťanským hodnotám pridružuje i "diskrimináciu".

Pod vlajkou štúdia “diskriminácie” sa prieskum Mexičanov pýta, či súhlasia s liberálnou sociálnou agendou, vrátane otázok ohľadom ochoty bývať v jednom dome s homosexuálmi, alebo či ženy potrebujú mať od manželov povolenie používať antikoncepciu.

DISKUSIA k článku