Zákonodarci v Mexiku City navrhujú sobáše na dva roky

3,745
Kultúra smrti

MEXICO CITY, 3. októbra 2011 (LifeSiteNews.com) – Ľavicoví zákonodarcovia po úspechu legalizácie „manželstva“ osôb rovnakého pohlavia a potratu teraz navrhujú reformu občianského sobášneho zákonníka, ktorá by zaviedla sobášne licencie, ktoré by boli platné dva roky a automaticky by prestali platiť, pokiaľ by sa páry nerozhodli ich obnoviť.

„Podstata návrhu je taká, že po uplynutí lehoty dvoch rokov - ak vzťah nie je stabilný alebo harmonický, zmluva jednoducho prestane platiť“ povedal Leonel Luna, člen zákonodarného zhromaždenia za Stranu demokratickej revolúcie, ktorá je spoluautorom zákona.

„Nebudete musieť prejsť spletitým procesom rozvodu.“

Lizbeth Rosas Montero, spoluautorka zákona pre BBC povedala, že keďže polovica všetkých manželstiev v Mexico City končí rozvodom obyčajne počas prvých dvoch rokov, verí, že zjednodušenie rozvodu zníži počet rozvodov a zaťaženie súdneho systému.

„Dva roky je minimálny čas potrebný na spoznanie a ocenenie života v páre,“ povedala pre BBC Mundo.

„Ak zmluvu obnovíte, znamená to, že si so svojím partnerom rozumiete a poznáte pravidlá vzťahu.“

Tento zákon sa v Mexiku ukázal ako kontroverzný. Konzervatívne skupiny a katolícka cirkev okamžite zareagovali. Mexiko má pritom po Brazílii druhú najväčšiu populáciu katolíkov na svete.

„Na začiatku som si myslel, že ide o hoax,“ povedal Consuelo Mendoza z Národnej jednoty rodičov. „Tieto iniciatívy tvoria kultúru jednorazového použitia pri dôležitých spoločenských otázkach.“

„Táto reforma je absurdná. Odporuje prirodzenosti manželstva,“ povedal pre Reuters Hugo Valdemar, hovorca mexickej archidiecézy. „Ide o volebné divadielko, ktoré parlament robí, pričom je nezodpovedné a nemorálne.“

Niektorí komentátori poukázali na to, že mexický dočasný sobášny licenčný zákon, ktorý podľa očakávania Lunu a Montera má byť prijatý na konci roka, sa veľmi podobá islamskému Nikāh Mut’ah – zábavnému manželstvu alebo manželstvu pre potešenie.

Nikāh znamená po arabsky manželstvo, Muťah znamená zábavu alebo potešenie. Podľa islamskej informačnej webstránke Answering-Ansar.org mut’ah je dočasné manželstvo, ktorého trvanie je pevne určené na jeho začiatku a po ukončení svojho trvania je automaticky rozpustené. Manželstvo je zmluvne zaručené a je možné ho obnoviť.

Sobášny zákon Mexico City tiež nasleduje mut’ah z hľadiska zmluvy o finančnom vyúčtovaní po ukončení sobášnej licencie. Muťah prikazuje mužovi zaplatiť žene po ukončení zväzku „mahr“ alebo vdovské.

DISKUSIA k článku