Deti narodené oplodnením in vitro sú 10-krát viac náchylnejšie na zriedkavé genetické poruchy

1,573
Kultúra života

 

TORONTO, CANADA, 26. septembra 2011 (LifeSiteNews.com) – Podľa genetičky, ktorý je zástancom oplodnenia in vitro, deti narodené oplodnením in vitro sú desaťkrát viac náchylnejšie na zriedkavé genetické poruchy. Vo svojom prejave pre Kanadskú spoločnosť pre plodnosť a andrológiu na Univerzite v Toronte genetička Dr. Rosanna Weksbergová žiadala viac záujmu o spojitosť medzi liečením plodnosti a niektorými zriedkavými genetickými poruchami.

„Vidíme značný nárast rizika,“ povedala podľa Financial Post. „Najdôležitejšie je..., že potrebujeme doplňujúce štúdie.“

Weksbergová povedala, že na svojej genetickej klinike vidí veľa detí narodených oplodnením in vitro so zriedkavými genetickými poruchami. Medzi nimi sú deti s Beckwith-Wiedemannovým syndrómom a Angelmanovým syndrómom.

Podľa Weksbergovej sa Beckwith-Wiedemannov syndróm vyskytuje u jedného z 1300 detí rodičov liečených na plodnosť v porovnaní s jedným dieťaťom na 13 000 v bežnej populácii.  Spôsobuje symptómy ako nepravidelne veľké končatiny, predĺžený jazyk a vysoké riziko obličkového tumoru.

Angelmanov syndróm sa vyskytuje u jedného z 1500 detí rodičov liečených na plodnosť v porovnaní s jedným na 15 000 v bežnej populácii. Spôsobuje vážnu mentálnu retardáciu a zhoršenie reči.

Okrem týchto genetických predpokladov je dokázaná väčšia šanca, že dieťa sa narodí s nižšou váhou a výskum tiež naznačuje zvýšené riziko autizmu, oznámil Post.

Presná príčina genetických problémov je podľa Weksbergovej pravdepodobne kombinácia biologických problémov neplodnosti rodičov, ich genetika a samotná liečba.

Weksbergová hovorí, že by rada spolupracovala s klinikou na liečbu neplodnosti, aby mohla pracovať s väčšou vzorkou detí narodených spôsobom in vitro, ale nie je schopná nájsť žiadnu, ktorá by s ňou chcela spolupracovať.

Post oznámil, že očividne chýba záujem vypočuť si Weksbergovú, pričom má čo povedať.

Podľa francúzskej štúdie z roku 2010 – doteraz najväčšej na túto tému – asistenčné reprodukčné technológie zdvojnásobujú riziko deformácie dieťaťa. Štúdia zistila, že viac ako 4% detí narodených po liečbe neplodnosti v porovnaní s hodnotou v bežnej populácii medzi 2-3% má nejakú formu vrodenej deformácie.

Úrad pre ľudské oplodnenie a embryológiu britskej vlády v roku 2009 varoval, že deti narodené oplodnením in vitro majú o 30% väčšie riziko genetickej abnormálnosti.

Dôkazy zo sympózia v Melbourne z roku 2003 ukázali, že niektoré technológie in vitro môžu preniesť na dieťa poruchy ako napr.  ambiguous genitalia ( "nejasné genitálie" ) od otcov s poškodeným semenom.

DISKUSIA k článku