Írsko tlačí na kňazov, aby porušili spovedné tajomstvo

2,154
Kultúra života

Galway, Írsko, 15. septembra 2011 (LifeSiteNews.com) - Napriek vyhláseniam vlády, že upustila zo svojich plánov tlačiť na katolíckych kňazov, aby porušili spovedné tajomstvo, hovorca vlády pre LifeSiteNews uviedol, že to tak nie je.

Dňa 8. septembra írsky minister spravodlivosti Alan Shatter povedal, že spor o vieru je „úplným podvodom“ a „odchýlkou od hlavného zamerania“ zákona.

Zákon definuje ako trestný čin – trestateľným do 5 rokov väzenia neinformovanie o zneužívaní detí. Tento zákon by sa pritom dotýkal každého, teda aj kňaza, ktorý bol o tom informovaný počas spovede.

Shatter nedávno poznamenal: „Zameraním zákona je zaistiť, že kde sa deje to, čo opisujeme ako „trestné činy oprávňujúce zatknúť“, ktoré zahŕňajú sexuálne zneužívanie detí, a kde má jednotlivec závažnú informáciu, ktorá môže pomôcť polícii vo vyšetrovaní zločinu, má ju poskytnúť polícii okrem prípadu, keby existovalo odôvodnené ospravedlnenie, aby to tak neurobil.“

„A tá (spoveď) je úplne mimo hlavného zámeru tohoto návrhu zákona. Myslím si, že by veci viac pomohlo, keby sa tí, ktorí sa zameriavajú na túto tému, viac sústredili na ochranu detí.“

Nasledovné vyhlásenie Shattera, v ktorom údajne povedal, že legislatíva nebude obsahovať žiadnu špecifickú zmienku o spovedi, niektoré írske tlačové média interpretovali, že írska vláda „odvolala“ svoje plány nútiť kňazov, aby prezradili detaily, ktoré sa dozvedeli počas spovede. Írsky Central nazval Shatterove vyhlásenie „úžasným obratom o 180 stupňov“ a „zmenou názoru.“

Avšak Nick Donnelly, stály dekan diecézy Lancaster, nazval tento záver „predčasným“ a povedal, že pochybuje, že sa írska vláda vzdá tak ľahko.

Dekanove podozrenie dnes potvrdil Andrew Kelly, hovorca Úradu pre spravodlivosť a rovnosť, ktorý povedal pre LifeSiteNews.com, že „trestný zákonník sa bude aplikovať bez ohľadu na vnútorné pravidlá náboženských skupín.“

Hovorca povedal, že keďže „hlavné zameranie a záujem zákona“ je „ochrana dieťaťa“, legislatíva musí „zaistiť, že budú oznámené výpovede o zneužívaní detí.“

Dnešné vyhlásenie írskej vlády sa zhoduje s vyhláseniami ministrom spravodlivosti Shatterom z júla. Shatter bol neoblomný v tom, že „plán  uviesť v novom zákone odmietnutie informácie o zločinoch proti deťom a zraniteľným osobám sa bude aplikovať bez ohľadu na vnútorné pravidlá akejkoľvek náboženskej skupiny.“

Shatterov jednoznačný postoj schválil vtedajší írsky premiér Endom Kennym, ktorý sa vyjadril, že „zákon krajiny sa nemá zastaviť pri biskupskej berle alebo koláriku.“

Premiér Kenny taktiež povedal, že navrhovaná legislatíva bude obsahovať klauzulu o uväznení kňazov, ktorí neinformujú úrady o zneužívaní mladistvých, pričom tento zákon prebije cirkevný zákon zakazujúci kňazom porušiť spovedné tajomstvo.

Dnešné vyhlásenie Úradu pre spravodlivosť a rovnosť je tiež v zhode s vyhláseniami Frances Fitzgeraldovou, írskou ministerkou pre deti a mládež, ktorá vyškrtla spovedné tajomstvo ako prípad pre výnimku z navrhovanej legislatívy.

„Pointou je, že ak je v krajine zákon, má ho každý nasledovať. Neexistujú žiadne výnimky, žiadne výhrady. Vnútorné pravidlá nezaujímajú ani mňa, ani vládu, pravidlá sa vzťahujú na každého,“ povedala.

Zdá sa, že Shatterove nedávne vyhlásenie naznačuje, že v čase, keď myšlienka nútenia kňazov porušiť spovedné tajomstvo je predmetom narastajúceho odporu írskych kňazov, kardinálov a dokonca vatikánskych predstavených, nezmenil stanovisko, ale zmenil svoje zameranie.

Kňaz otec Brendan Hoban napísal so svojom článku s názvom Ľudia západu, že kňaz „nemôže porušiť spovedné tajomstvo, aby zachránil svoj vlastný život, ochránil svoje dobré meno, vyvrátil falošné obvinenie voči sebe samému, či dokonca aby zachránil život niekoho iného.“ Dodal, že kňaz vie, že „ak odhalí niekomu inému to, čo počul počas spovede, dokonca pod hrozbou vlastnej smrti alebo smrti iných, bude automaticky exkomunikovaný.“

Iný írsky kňaz, otec Paddy O’Kane z kostola sv. rodiny v Ballymagroarty vyhlásil, že by radšej išiel do väzenia ako porušil spovedné tajomstvo.

„Je to podstata kňazstva. Kňazi nemôžu fungovať, ak im nie je dovolené uchovať spovedné tajomstvo. Kňazi budú pripravení ísť radšej do väzenia ako porušiť spovedné tajomstvo.“

Stanovisko týchto kňazov podporuje Apoštolská penitenciária v Ríme, Vatikánska ustanovizeň, ktorá dozerá na spovede a udeľovanie milosti.

Vo svojom júlovom vyhlásení biskup Gianfranco Girotti, hlava Apoštolskej penitenciárie povedal: „Írsko môže schváliť akékoľvek zákony, ale malo by vedieť, že cirkev si nikdy kvôli občianskym inštitúciám nedovolí porušiť spovedné tajomstvo.“

V tom čase biskup nazval „absurdným“, že kňazi sú nútení „vyzradiť“ to, čo počuli počas spovede.

Írsky kardinál nedávno spomenul svoj nesúhlas proti navrhovanému zákonu verejne vo svojej kázni na mariánskom pútnickom mieste Knock v regióne Mayo.

Na konci augusta kardinál Seán Brady nazval spoveď „svätým a drahocenným obradom“ a povedal, že „sloboda zúčastniť sa bohoslužieb a tešiť sa z dávnych obradov cirkvi je taká zásadná, že jej akékoľvek narušenie je spochybnením základov slobodnej spoločnosti.“ 

Kardinál vysvetlil, že akýkoľvek návrh, ktorý „podrýva“ neporušiteľnosť spovedného tajomstva, narušuje „právo“ každého katolíka  na „slobodu viery a svedomia.“

„Katechizmus katolíckej cirkvi vysvetľuje, že kvôli rešpektu voči spovedajúcim sa a pre „chúlostivosť a dôležitosť“ služby odpustenia hriechov, „každý kňaz, ktorý počúva spoveď, je viazaný veľmi prísnymi trestami, aby zachoval úplné tajomstvo ohľadom hriechov a tých, ktorí sa u neho spovedali.“

„Informácie, ktoré získal počas spovede o životoch spovedajúcich sa, nemôže nijakým spôsobom využiť“ vysvetľuje katechizmus katolíckej cirkvi.

Írska vláda schválila návrh zákona 3. júna 2011. Írsky parlament plánuje o tomto zákone rokovať na konci októbra 2011.