Katolícka cirkev v Poľsku šíri „homofóbiu“ ?

1,214
Kultúra smrti

Washington, D.C., 6. septembra, 2011 (LifeSiteNews.com) - Podľa tajných telegramov uverejnených na WikiLeaks sa americkí veľvyslanci pod Obamovou administratívou sťažovali, že učenie Katolíckej cirkvi je hlavným zdrojom „homofóbie“ v silne katolíckej krajine, Poľsku. Dialo sa to počas skúmania podmienok pre začatie homosexuálnej agendy v Poľsku.

Uniknuté telegramy z amerického veľvyslanectva vo Varšave označené ako „citlivé ale verejne prístupné“, boli vďaka WikiLeaks   súčasťou viac ako 250-tich tisíc zverejnených oficiálnych vládnych dokumentov.

Jeden telegram amerického veľvyslanectva vo Varšave s dátumom august 2009 poukázal na Katolícku cirkev ako na hlavného podporovateľa „homofóbie“ v kedysi Sovietmi ovládanej krajine.

„Katolícka cirkev zohráva významnú úlohu vo formácii a propagácii proti-homosexuálnych postojov v poľskej spoločnosti, predovšetkým vo vidieckych oblastiach,“ píše sa v spise s názvom „Práva homosexuálov v Poľsku: ešte dlhá cesta“.

Úradníci upozornili, že „poľská diecéza odsúdila násilie a diskrimináciu gejov a lesieb,“ no povedali, že táto správa je tunajšími kňazmi ignorovaná a učia, že sexuálna príťažlivosť k rovnakému pohlaviu nie je „normálny stav“.

„Katolícka cirkev okrem toho pokračuje v označovaní homosexuálnych aktov za hriechy a vyzýva homosexuálov k abstinencii. Väčšina poľských oponentov proti právam homosexuálov sa pre podporu svojich názorov odvoláva na ,katolícke hodnoty‘ a ,prirodzený zákon‘,“ pokračuje správa.

Hoci je záležitosť homosexuálnej agendy zväčša ignorovaná, dostala sa do pozornosti konzervatívnejších poľských štátnikov: úradníci si všímajú, že niektorí zákonodarcovia pripravujú ochranu pred akceptáciou homosexuality na školách vypracovávaním legislatívy podobnej zákonu v Litve, ktorý zakazuje priaznivo naklonené vyobrazovanie homosexuality.

Napriek kultúrnym a politickým prekážkam sa úradníkom z amerického veľvyslanectva zdá, že hnutie za práva homosexuálov by napokon mohlo v Poľsku získať vačšiu pozornosť.

Správa nakoniec usudzuje, že prijatie homosexuality v Poľsku má „pred sebou ešte dlhú cestu“. Avšak hovorí tiež, že situácia sa „postupne zlepšuje“, poukazujúc predovšetkým na prehlbovanie ekonomickej závislosti tejto katolíckej krajiny na progresívnejších častiach európskeho kontinentu.

„Keď sa poľské sociálne a ekonomické väzby k Západnej Európe prehĺbia, očakávame, že homofóbia bude tiež na ústupe,“ uvádza.

Ďalšia uniknutá správa poznamenáva, že Poľsko „má jeden z najreštriktívnejších interrupčných zákonov v Európe“ napriek tlaku OSN na zmiernenie zákonov pre interrupciu a antikoncepciu. Správa ďalej uvádza meno Ananda Grovera, špeciálneho vyslanca OSN v zdravotníckych otázkach, ako úradníka, ktorý karhal Poľsko pre jeho pro-life zákony.