Taliansko: Tradičná veľká rodina je už minulosťou

2,629
Kultúra smrti

RÍM, 3. jún, 2011 (LifeSiteNews.com) – Archetyp talianskej rodiny s mamou a otcom sediacimi za vrchom stola medzi hlučnými deťmi a vnúčatami sa stal kultúrnym artefaktom minulosti. Ako ukazujú zverejnené štatistiky, nielen že Taliani nechcú mať deti, už sa netrápia ani sobášom.

Pokles sobášov je prekvapivo jednotný v celej krajine, napriek veľkým kultúrnym rozdielom medzi severom a juhom. Kým Taliansko má stále nízky počet rozvodov, len okolo 10 percent manželstiev, čoraz viac mladých ľudí odkladá sobáš o niekoľko desiatok rokov, alebo sa od neho úplne dištancuje. 

Pokles je vidieť hlavne pre prvé manželstvo, a to najmä medzi ľuďmi do 35 rokov. Len za dva roky poklesol počet prvých manželstiev o 30 000. V rovnakom čase, pri potratovosti pomerne nízkej oproti iným krajinám, pokračuje Taliansko v pôrodnostnej špirále, kde na jednu ženu vychádza 1.39 detí.

Množstvo manželstiev uzavretých v Taliansku resp. počet sobášov na tisíc občanov v populácii, klesol medzi rokom 1970 a 2007 zo 7.35 na 4.21.

Vládna správa z ISTAT zistila, že zvyšujúci sa počet "skutkových zväzkov" a spolužitie pred sobášom má síce vplyv na počet sobášov, hlavnou príčinou poklesu manželstiev je ale "dlhší pobyt mladých vo vlastnej rodine." Pracovná neistota v Taliansku, situácia s bývaním a zvýšenie cien za prenájom aj napriek hospodárskej kríze prispeli k tomu, že mladí radšej zostávajú v rodičovskom dome.

Pokračujúci globálny trend od roku 1960 a sexuálna revolúcia v 70. rokoch tvrdo zasiahli stredozemné krajiny. Správa zo sídla Medzinárodného centra prostriedkov zdravých manželstiev zistila, že krajiny južnej Európy mali najnižšiu rozvodovosť v roku 1970, a následne zažili najväčší boom rozvodovosti za posledných tridsať rokov. "Pravdepodobným faktorom nárastu rozvodovosti v týchto krajinách bola jeho legalizácia v posledných troch desaťročiach." uvádza správa.

Talianske štatistiky môžu byť výstrahou pre malý ostrov Malta a budúcnosťou, aká ich čaká, keď tento týždeň legalizujú rozvod. Množstvo manželstiev  v súčasnosti na Malte postupne klesá z 8.5% na 1000 obyvateľov v roku 1980 na 5.9% na 1000 obyvateľov v roku 2005. S uzákonením civilných manželstiev od roku 1975 môžeme na ostrove sledovať ich nárast z 0.3% na tisíc obyvateľov v roku 1980 na 4.0 v roku 2005. Nepriamo úmerne kresťanským manželstvám majú civilné sobáše od roku 1980 trvalý nárast, okolo 30 %, s prudkým nárastom v roku 1991. Kánonické sobáše sa za rovnaký čas znžili o polovicu, z 8.2 % na 1000 obyvateľov na 4.0.

Rozvrat manželstva na Malte zaznamenal šokujúci rozvoj za posledných 30 rokov. V roku 1985 sčítanie obyvateľov zaznamenalo 1.1 % manželstiev, ktoré utrpeli oddelenie, anulovanie alebo rozvod. Od roku 1995 číslo vzrástlo o 78.4 percenta, na 1.7%. Od roku 2005 číslo vyskočili na 4% obyvateľstva, nárast od roku 1985 bol teda 161.9%.

Narozdiel od toho počet zosobášených osôb vzrástol iba o 7.5%, čo je približne polovičná hodnota od pozorovaného nárastu celkového počtu obyvateľstva, čo je 13.9 %.

DISKUSIA k článku