Vatikánske noviny: Liečebný potrat sa snaží vytvoriť "eugenickú utópiu"

4,611
Kultúra smrti

VATIKÁN, 7. júl, 2011 (LifeSiteNews.com) – V nedávnom stĺpci Vatikánskych novín L’Osservatore Romano poukázala autorka Giulia Galeottiová na podobnosť medzi eugenickým hnutím a použitím odberu plodovej vody kvôli potratu dieťaťa s diagnostikovaným postihnutím - nebezpečnú manipuláciu, ktorá sa pokúša vytvoriť "eugenickú utópiu."

"Dnes je rozšíreným názorom, že odber plodovej vody sa považuje za zodpovedné správanie, " píše Galeottiová

Podľa Galeottiovej sa však západná spoločnosť v skutočnosti  navracia  k eugenickej ideológii, ktorá má korene v 18. storočí. Počas odberu plodovej vody a liečebného potratu zasahuje moderná spoločnosť technickým a vedeckým spôsobom do ľudského života, a to všetko "v mene pokroku a zdravia."

"Len menšina považuje takéto praktiky za "manipuláciu" alebo verí, že "súčasná eugenika predstavuje nebezpečenstvo," hovorí Galeottiová.

Spojenie medzi eugenickou ideológiou 18. storočía a  modernou ideológiou je v predstave  "oddelenia", píše sa v stĺpčeku. Eugenika sa snaží negovať "akýkoľvak typ nedokonalosti" rozdelením na ľudí na triedu A (ktorí majú právo narodiť sa a žiť), a triedu B (ktorým sú tieto práva odmietnuté).

Je iróniu, že v západných krajinách vedľa seba existujú opatrenia na podporu zdravotne postihnutých vedľa liečebného potratu ako "zodpovednosti".

"Väčšina západných krajín má predpisy, ktoré chránia a podporujú postihnutých spôsobmi predtým neznámymi.  Vo verejnej sfére je prijatie a akceptovanie zdravotne postihnutých na predpísanej úrovni také, ako nikdy predtým, v súkromnej sfére sú však rôznymi spôsobmi odmietaní."

Stačí, ak zvážime, že voľba potratu pre nechcené choré deti bola prvým cieľom hnutia, ktoré sa zrodilo na konci 18. storočia. Koreňom tohto neo-Multhasiánskeho hnutia nebolo dosiahnutie slobodnej individuálnej voľby, ale eugenická utópia.

Galeotti uzatvára, že spoločným menovateľom noriem z 18. storočia, ktoré sú pre modernú spoločnosť otrasné, a modernej ideológie, je často "zodpovedné správanie."

Ak sa pozrieme bližšie, môžeme vidieť spoločnú niť zväzujúcu rodiny zapredávajúce svoje deti ako cirkusových klaunov. Rovnako tých, čo umlčali ľudí, ktorí im odmietli poskytnúť v zariadeniach služby, s akými nesúhlasili. Taktiež nemožno zabudnúť na nútenú sterilizáciu pre nespôsobilých a slabých, rozhodnutie mnohých slávnych osobností ukryť postihnutého v rodine a nakoniec definitívne "oddelenie", nazvané liečebný potrat."

 

DISKUSIA k článku