Bude Ján Pavol II. patrónom pro-life aktivistov?

6,765
Kultúra života

POĽSKO, 30. Jún, 2011 (LifeSiteNews.com) – Katolícky pro-life aktivisti na celom svete žiadajú Vatikán o nového patróna – zosnulého Pápeža Jána Pavla II.

V liste Jeho Svätosti Pápežovi Benediktovi XVI. členovia medzinárodnej pro-life organizácie World Prayer for Life (Svetová modlitba za život)poďakovali za blahorečenie Jána Pavla II. V liste tiež poukázali na jeho ,,obrovskú oddanosť” ochrane života od počatia až po prirodzenú smrť.

,,Pokorne žiadame Vašu Svätosť, aby ustanovila požehnaného Jána Pavla II. za patróna ochrancov ľudského života,” napísali členovia pro-life skupiny.

Pro-life vodcovia už dlhšiu dobu oslavovali predošlého pápeža za jeho mnohoraký prínos myšlienke a dielu pro-life hnutia. Reverend Frank Pavone nedávno dokonca nazval Jána Pavla II. ,,Pápežom života.”
,,Videl som zblízka jeho oddanosť a nadšenie pre život. Formovalo všetko, čo robil,”  povedal pre LifeSiteNews Pavone, národný riaditeľ Kňazov za život a člen Pápežskej Akadémie za Život, pri príležitosti pápežovho blahorečenia 1. mája 2011.

Judie Brown, prezidentka Americkej Ligy za Život a členka Pápežskej Akadémie za Život tvrdí, že blahorečenie zosnulého pápeža ,,potvrdzuje jeho snahy ako vodcu celosvetového pro-life hnutia.”

Pápež Ján Pavol II zomrel 2. apríla 2005 po treťom najdlhšom pontifikáte v histórii cirkvi. Bol ctený za svoju rolu, ktorú zohral v procese pádu Sovietskeho Zväzu, za obranu teologickej ortodoxie, jeho starostlivú snahu implementovať autentickú interpretáciu Druhého Vatikánskeho Koncilu a taktiež pre  mnohé teologické prínosy, zvlášť v jeho priekopníckej teológii tela.

Napriek tomu mnohí tvrdia, že jeho najväčším prínosom bola jeho horlivá propagácia ,,kultúry života”. Tento termín spopularizoval v encyklike Evangelium Vitae (Evanjelium Života), v roku 1995.

V žiadosti pápežovi Benediktovi XVI. členovia World Prayer for Life nazývajú túto encykliku ,,prorockou encyklikou” a ,,smerovkou v službe životu.”

Encyklika nepriniesla len jednoznačné odsúdenie zla akým sú potraty, eutanázia a umelé oplodnenie, ale taktiež ponúkla zástancom pro-life zamyslenie o duchovných a filozofických oporách ,,kultúry smrti.”  Pápež položil základy kresťanskej odozve na útoky proti životu v modernej spoločnosti, stavajúc do stredu základnú dôstojnosť ľudskej osoby.

Súčasťou jeho pro-life snahy bolo napríklad aj jasné vyjadrenie k naliehavosti boja proti ,,antikoncepčnej mentalite”. “Napriek rozdielom v ich podstate a morálnej závažnosti, sú antikoncepcia a potraty mnohokrát úzko prepojeným ovocím rovnakého stromu,” vyjadril sa.  ,,Život, ktorý by mohol byť výsledkom sexuálneho styku sa stáva nepriateľom, ktorému sa treba vyhnúť za každú cenu a potrat sa stáva jedinou možnou presvedčivou odpoveďou na zlyhanú antikoncepciu.”

Podľa reverenda Pavoneho nám pápežove príhovory, encykliky a iné písomnosti o živote ponúkajú ,,balík” obsahujúci ,,doktrinálne, duchovné a osobné vyjadrenie nemenného pro-life odkazu cirkvi,” pre pro-life aktivistov v modernej kultúre.

,,Propagoval tradičný, objektívny princíp posvätnosti života a hovoril spoločnosti, ktorá myslí v subjektívnych a individualistických kategóriách,” dodáva reverend Pavone. ,,Robil to efektívne, so zameraním na každého človeka ako na individuálny a unikátny obraz jediného Boha.”

World Prayer for Life vyzýva všetky svetové pro-life skupiny, aby podporili ich žiadosť Pápežovi Benediktovi XVI. za ustanovenie Jána Pavla II. za patróna ochrancov života po celom svete.

DISKUSIA k článku