Tipy ako zistiť, či je niekto posadnutý diablom

5,036
Matej Trančo
Kultúra života

Rozlíšenie rozdielu medzi posadnutou osobou a osobou trpiacou duševnou chorobou alebo iným ochorením je podľa dlhodobého exorcistu a kňaza dôležitou súčasťou exorcistickej služby.

Otec Cipriano de Meo, ktorý je exorcistom od roku 1952, povedal talianskej CNA agentúre ACI Stampa že vo väčšina prípadov jedinec nie je posadnutý diablom, ale trpí nejakou inou chorobou.

Povedal, že kľúčom k zisteniu rozdielu je rozlíšenie počas modlitby kňaza a posadnutého - a v reakcii potenciálne posadnutej osoby na samotného exorcistu a vykonané modlitby. 

Exorcista zvyčajne vysloví "predĺženú modlitbu do bodu, kedy ak je prítomný protivník tak nastane určitá reakcia," povedal. 

"Posadnutá osoba uchováva rozličné všeobecné postoje voči exorcistovi, ktorý je protivníkom vnímaný ako nepriateľ a je pripravený proti nemu bojovať."

Otec de Meo opísal znepokojujúcu reakciu, akú zvyčajne preukáže posadnutá osoba a tento jeho opis detailne popisuje zvyčajnú reakciu na modlitbu exorcistu.

"Nechýbajú desivé výrazy tváre, výhražné slová či gestá a podobné veci," povedal, "ale predovšetkým rúhanie voči Bohu a Panne Márii."

Katechizmus Katolíckej cirkvi kladie dôraz na dôležitosť rozlišovania medzi démonickou aktivitou a duševnou chorobou. Úryvok z paragrafu 1673: "Exorcizmus je zameraný na vyhnanie démonov alebo na oslobodenie od démonického posadnutia prostredníctvom duchovnej autority, ktorú Ježiš zveril svojej Cirkvi. Choroba, predovšetkým psychická choroba, je veľmi odlišnou záležitosťou a jej liečenie patrí do oblasti lekárskej vedy. A teda predtým, než je vykonaný exorcizmus, je dôležité zistiť, či je jedinec posadnutý prítomnosťou Satana alebo je len chorý."

V apríli minulého roka vatikánska Kongregácia pre duchovenstvo a Sacerdos Institute usporiadali seminár na rímskej univerzite Regina Apostolorum University zameraný špeciálne na tréning kňazov a laikov v zisťovaní rozdielov medzi psychickými problémami a démonickým posadnutím.

Konferencia zahŕňala intervencie širokého spektra odborníkov v oblasti exorcismu vrátane praktizujúcich exorcistov, zdravotníckych odborníkov, psychológov, právnikov a teológov.

Otec de Meo taktiež zdôraznil, že nie všetky prípady posadnutia musia rovnako vyzerať a že práve preto je pre exorcistov dôležité prejsť si dôkladným výcvikom.

"Je na kňazovi konajúcom túto službu, aby vedel ako sa vysporiadať s daným prípadom s pomocou vôle božej lásky a pokory," povedal.

"Práve z tohto dôvodu s povolením môjho biskupa 13 rokov vediem školu pre exorcistov. Snažím sa hlavne pripraviť tých, ktorí túto službu začínajú," povedal. 

"Hoci prípadu démonického posadnutia nie sú také časté ako prípady duševnej choroby, väčšina ľudí je príliš málo oboznámená s duchovnou realitou," vyjadril sa.

V roku 2014 Medzinárodná asociácia exorcistov (AIE) nazvala vzostup okultnej aktivity ako "pastoračný stav núdze."

"Zvyčajne to má svoj pôvod v ignorácii, povrchnosti, hlúposti alebo nábore a to či sa už jedná o aktívnu účasť alebo len pasívne prizeranie sa," povedal pre CNA toho času hovorca AIE Dr. Valter Cascioli.

"Následky sú vždy katastrofálne."

Otec de Meo povedal, že sa ľudia často kvôli odpovediam radšej obracajú na "klábosenie kúzelníkov a iluzionistov" než na "zbrane, ktoré nám dal Pán k dispozícii."

"Zatiaľ čo ľudia hľadajú radikálne odpovede či znamenia, najlepšou obranou voči démonickej posadnutosti je jednoduchý sviatostný život v modlitbe," povedal kňaz.

"Úplné zásadným je zbavenie sa hriechu a život v milosti božej," vyjadril sa.

"Cirkev v skutočnosti požaduje život v modlitbe a to nie len na strane kňaza ale aj na strane veriaceho žiadajúceho o zásah exorcistu, ktorému taktiež pomáha a aj pomoc zo strany rodinných členov," vysvetľuje exorcista.

Katecizhmus ponúka podrobnejší návod ako sa vyhnúť démonickej aktivite: čokoľvek, čo znamená uchýlenie sa k Satanovi či démonom alebo pokusy vyvolávania mŕtvych či odhalenia budúcnosti má byť odmietnuté.

Úryvok z paragrafu CCC číslo 2116: "Preberanie horoskopov, astrológie, čítania z dlane, výkladu znamení, fenoménu jasnovidectva a obracanie sa k sprostredkovateľom týchto služieb zahŕňa túžbu po moci nad časom, históriou a podľa posledných analýz aj nad ľudskými bytosťami rovnako ako aj po ovládaní skrytých síl. Takéto činnosti sú v rozpore so cťou, rešpektom a láskyplnym strachom, ktoré dlžíme samotnému Bohu."

"Pre samotných exorcistov je dôležité aby zostali naďalej skromní a aby si pamätali, že ich moc pochádza od Krista," dodal otec de Meo. 

"Pokiaľ ide o duchovnú prípravu, pokoru a presvedčenie, my exorcisti nie sme tí, kto vyháňa diabla bojujúceho s Kristom. Sme povolávaní aby sme bojovali v mene Krista."

 

Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKE SLOVENSKO. čo si myslíte o téme? Napíšte nám do FB komentov.