10 veľmi zaujímavých faktov o Katolíckej cirkvi, ktoré ste pravdepodobne nevedeli!

3,568
Milko Kostovič
Kultúra života

Koľko toho viete o Katolíckej cirkvi? Tu je 10 zábavných faktov, ktoré možno nepoznáte. Pozrite sa, koľko ich poznáte a dajte nám vedieť svoje výsledky v komentároch na Facebooku!

1. Mesto Vatikán má najvyššiu mieru kriminality na svete! S populáciou okolo 500 ľudí a niečo málo cez jeden trestný čin denne, miera kriminality Vatikánu je viac než 100 percent na obyvateľa. Hoci je tento fakt šokujúci, je potrebné pripomenúť, že Vatikán má rozlohu približne jednej štvorcovej míle a ročne má takmer 20 milión návštevníkov. Väčšina trestných činov sú vreckové lúpeže a iné drobné priestupky, vykonávané vonkajšími páchateľmi. 

2. JEDINOU kresťanskou cirkvou počas prvých 1000 rokov kresťanskej histórie bola Rímskokatolícka cirkev. Všetky ostatné kresťanské cirkvi, ktoré dnes existujú, majú pôvod v Rímskokatolíckej cirkvi. Väčšina ne-katolíckych cirkví, ktoré dnes existujú, sú v porovnaní jedno až dve storočia staré.  

3. Katolícka cirkev sa skladá z viac než len Rímskokatolíckej cirkvi. Je tu 22 Východných obradov, ktoré sú v plnom spojení s Rímom a hoci majú iné názvy, sú po každej stránke súčasťou Katolíckej cirkvi. 

4. Johannes Gutenberg, vynálezca kníhtlače, bol katolík a prvá kniha, ktorú vytlačil, bola katolícka Biblia.

5. Katolícka cirkev je plne zodpovedná za kompozíciu Biblie, vrátane jej kníh, rovnako tiež rozklad kapitol a veršov. Protestanti odstránili niektoré knihy Biblie, pretože niektoré verše boli v rozpore s ich teológiou. Martin Luther bol v tomto ohľade hlavným činiteľom, odstránil Tobiáša, Judita, 1 a 2 Machabejcov, Knihu múdrostí, Siracha a Barucha. Tiež sa pokúšal odstrániť Jakuba a Zjavenie, no to bolo odmietnuté jeho nasledovníkmi a tieto dve knihy zostali súčasťou (protestantskej biblie - editor). Katolíci sú často obviňovaní z "pridávania" kníh, ale napriek tejto spoločnej domnienke, je to fikcia. Staršie, pred-protestanské, katolícke preklady ich zahŕňajú.  

6. Koľko svätých uznáva Katolícka cirkev? Nezdá sa, že by existovalo oficiálne číslo, no presahuje to 10,000. Samozrejme, že každá osoba, ktorá vstúpi do neba, je podľa definície svätá, takže skutočný počet svätcov je oveľa vyšší než počet, ktorý uznáva Cirkev.

7. Každý katolík môže vykonať núdzový krst, napr. v prípade, ak je daná osoba vo vážnom ohrození života. V takom prípade platnosť krstu závisí iba na želaní osoby, ktorá je krstená a žiada oň. Existujú konkrétne pokyny pre takéto procedúry, ktorými by sa mali katolíci riadiť. Každý, kto si želá, aby bol na takýto prípad pripravený, by mal myslieť na katechizmus pre hlbšie pochopenie tohto povolenia. Všeobecne platí, že tieto praktiky by mali byť ponechané vyškoleným duchovným.

8. Okolo 15 percent všetkých nemocníc v USA sú katolícke nemocnice. V niektorých častiach sveta poskytuje Katolícka cirkev jedinú ľuďom dostupnú zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie a sociálne služby.

9. Katolícka cirkev míňa viacej peňazí, než je príjem firmy Apple. Výdavky Katolíckej cirkvi, ktoré idú predovšetkým na charitu, presahovali podľa magazínu The Economist v roku 2012 až $ 170 miliárd. V rovnakom roku dosiahli príjmy Applu hranicu $ 157 miliárd. 

Fotka poloutajeného arzenálu zbraní dostupných Švajčiarskej pápežskej garde.

10. Pápež je chránený Švajčiarskou pápežskou gardou. Uniformy gardy navrhol Michelangelo a vojaci sú bežne vyzbrojení halapartňami, no tiež sú schopní použiť v prípade potreby oveľa efektívnejšie zbrane. Každý člen gardy je katolík, muž, Švajčiar a musel absolvovať vojenský výcvik vo Švajčiarsku. Vojaci musia preukázať dobré správanie a musia mať minimálne 172 cm. Vybraným vojakom je poskytnutá súkromná audiencia u pápeža spolu so ich rodinami. V extrémnych prípadoch sa od nich očakáva, že budú chrániť Svätého otca svojimi životmi. Švajčiarska pápežská garda je najstaršia aktívna vojenská jednotka, s nepretržitou existenciou od roku 1506.   

Takže, ako ste dopadli? Napíšte nám do komentárov, či ste sa niečo nove naučili a nezabudnite zdieľať článok so svojimi priateľmi! Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKÉ SLOVENSKO

DISKUSIA k článku