Americkí biskupi proti asistovanej samovražde

4,310
Kultúra života

WASHINGTON, 2. jún 2011 (LifeSiteNews.com) — Predmetom rokovania valného zhromaždenia amerických biskupov, ktoré sa bude konať 15.-17. júna v Seattli, bude dokument týkajúci sa lekárskej asistovanej samovraždy. To Live Each Day with Dignity (Prežiť každý deň dôstojne), bude  v rámci Americkej konferencie katolíckych biskupov (USCCB), vôbec prvým vyhlásením na túto tému.

"Po rokoch relatívnej nečinnosti a legalizácie lekársky asistovanej samovraždy v Oregone v roku 1994, hnutie asistovanej samovraždy ukázalo silné obnovenie činnosti," komentoval situáciu kardinál Daniel DiNardo, predseda USCCB a pro-life aktivít.

"Toto obnovené úsilie viedlo predovšetkým k odsúhlaseniu oregonského práva vo washingtonskom referende z novebra 2008. Štátny najvyšší súd rozhodnutie vyhlásil za asistovanú samovraždu, ktorá v Montane nezasahuje do verejnému poriadku a svoje úsilie sústredí na prijatie legislatívy v Anglicku a ďalších západných štátoch."

"Cirkev potrebuje na túto obnovenú výzvu, ktorá bude v priebehu nasledujúcich rokov schválená v mnohých štátoch, odpovedať včas."

Návrh vyhlásenia hovorí o útrapách a strachu pacientov, ktorí musia čeliť smrteľnej chorobe a o dôležitosti paliatívnej starostlivosti. Cituje starosť cirkvi o tých, ktorí sú v pokušení svoj život dobrovoľne ukončiť a opätovne potvrdzuje nesúhlas s lekárskou asistovanou samovraždou. 

Dokument hovorí o otázkach asistovanej samovraždy a zastáva názor, že agenda potvrdzuje vždy "voľbu" pacientov a vyjadruje "súcit" s ich utrpením. Vyhlásenie však hovorí, že lekárska asistovaná samovražda nie je vyjadrením žiadneho súcitu, pretože sa nezameriava na odstránenie utrpenia, ale na odstránení samotného pacienta. Skutočný súcit sa venuje uspokojovaniu potrieb pacientov a predpokladá zachovávanie ducha ľudskej rovnocennosti.

Vyhlásenie tiež hovorí o tom, že súcit, ktorý nerešpektuje a nezahľadňuje potreby pacienta, sa nevyhnutne dotýka čoraz viacerých ľudí. Ich utrpenie je považované za postačujúce pre asistovanú samovraždu. Či ide o ľudí s chronickými chorobami či zdravotnými obmedzeniami na telesnej či mentálnej úrovni.

Podľa vyhlásenia, ,,vykonávanie asistovanej samovraždy tiež podkopáva pacientovu slobodu vyvíjaním nátlaku. Podkopávanie hodnoty ľudského života zároveň znevažuje rešpekt voči slobode pacienta," píše sa vo vyhlásení, ktoré cituje holandský právny systém, kde sa dobrovoľná asistovaná samovražda postupne mení na nedobrovoľnú eutanáziu.

Vyhlásenie argumentuje, že asistovaná samovražda nie je súčasťou paliatívnej liečby, ale len úbohá napodobenina, ktorá sa nakoniec stáva ospravedlnením pre odmietnutie lepšej zdravotnej starostlivosti vážne chorých ľudí, vrátane tých, ktorí nad samovraždou nikdy neuvažovali. V závere vyhlásenia sa konštatuje, že asistovaná smrť oberá ľudí o to, čo pápež Ján Pavol II. nazval ,,cestou lásky a milosrdenstva." Vyzýva katolíkov k spolupráci s ostatnými, v úsilí o zachovanie práva každého človeka na dôstojný život.

DISKUSIA k článku