Pápež: Vatikán si želá charitu v súlade s magistériom

3,699
Kultúra života

RÍM, 27. máj 2011 (LifeSiteNews.com) - Na adresu 400 účastníkov valného zhromaždenia Caritas Internationalis, organizácie zastrešujúcej katolícku charitu, akou je napr. Develompent & Peace v Kanade, pápež Benedikt XVI zdôraznil, že odkedy sa skupiny Caritas spojili s biskupmi, ich úlohou je nechať sa viesť cirkevnými pastiermi. Benedikt XVI dodal: "Svätá stolica je za túto činnosť zodpovedná, ako aj za dohliadanie na humanitárne a charitatívne aktivity a obsah ich dokumentov, ktoré sú v súlade s Apoštolskou stolicou a Cirkevným magistériom a sú podávané transparentným spôsobom."

Členov Caritas vyzval, aby boli ,,živení katolíckym učením a odhodlaní brániť dôstojnosť ľudského života. Bez transcendentného základu, bez odkazu na Boha stvoriteľa, bez váženia si večného súdu, riskujeme podľahnutie zhubnej ideológii."

Pápež poznamenal, že pokiaľ v politickom a sociálnom živote nie je možné hovoriť za všetkých katolíkov o ,,záležitostiach pre otvorenú diskusiu", vynárajú sa iné súvislosti, v ktorých musí byť jednota. ,,Na druhej strane všetci katolíci, muži aj ženy, sú vyzvaní konať s čistým svedomím a šľachetným srdcom v rezolútnom presadzovaní tých hodnôt, ktoré som často označoval za nedosiahnuteľné." 

V dokumente Sacramentum Caritatis pápež označil za nedosiahnuteľné hodnoty ,,rešpektovanie ľudského života, jeho ochranu od počatia až po prirodzenú smrť, rodinu postavenú na manželstve muža a ženy, slobodu vzdelávania detí a podporu všeobecného dobra vo všetkých jeho formách."

DISKUSIA k článku