Homosexualita v USA: No problem

4,005
Kultúra smrti

20. máj 2011 (LifeSiteNews.com) - Najnovší prieskum verejnej mienky istého amerického výskumného centra poukazuje na rastúcu akceptáciu homosexuálov v Amerike. Iba malá časť verejnosti má však stále problém s manželstvom medzi ľuďmi rovnakého pohlavia.

Prieskum tiež ukázal, že veľa Američanov považuje homosexuálne rodičovstvo skôr za negatívny, ako pozitívny jav.

58% percent respondentov uviedlo, že pojem homosexualita by spoločnosť mala akceptovať bez ohľadu na to, či zahŕňa homosexuálne správanie. 46% bolo proti homosexuálnym manželským zväzkom, zatiaľ čo 45% bolo za. 35% sa vyjadrilo, že rodičia- homosexuáli sú hanbou spoločnosti, 14% si myslí opak. 48% opýtaných verí, že na pohlaví rodičov až tak nezáleží.

V anketách ale chýbala otázka, či Američania schvaľujú homosexuálne akty. V roku 2010 prieskum stránky Gallup ukázal, že väčšina, čiže 52% opýtaných, takéto akty považuje za morálne prijateľné. Iba 45% respondentov ich označilo za morálne neprijateľné.

Najnovší prieskum potvrdil rýchly vzostup homosexuálneho hnutia za posledné roky. Od roku 2007 klesla podpora homosexuálov ako rodičov z 50% na 35%. 

Katolícka cirkev homosexuálne akty odsudzuje a homosexuálnu orientáciu považuje za "vnútorný zmätok" človeka. 64% katolíckych respondentov vyslovilo názor, že homosexualita by mala byť prijatá- no znova bez zmienky o homosexuálnom správaní. 48% protestantov by homosexualitu prijalo.