Kto je "Čierna Madona" a prečo je tak dôležitá?

10,512
Jakub Betinský
Kultúra života

Panna Mária Čenstochovská, tiež známa ako „Čierna Madona“, bude jednou z hlavných zastávok pápeža Františka počas jeho návštevy Poľska na konci tohto mesiaca pri príležitosti stretnutia Svetových dní mládeže.

Tento obraz, ktorý bol korunovaný ako „Kráľovná Poľska“ a je hlboko uctievaný po celej Európe, je takmer povinná zastávka pre každého pápeža, ktorý navštevuje túto krajinu.

Čenstochová sa nachádza v južnom Poľsku a bola miestom stretnutia Svetových dní mládeže v roku 1991 – prvého veľkého svetového podujatia po páde Železnej opony, ktoré bolo tiež znakom toho, že mladí z východnej Európy boli schopní vkročiť do jej západnej polovice.

V marcových komentároch pre CNA poznamenal kardinál Stanisalw Dziwisz, arcibiskup Krakova, ako tohoročná oslava SDM pripadla na 25. výročie SDM, ktoré sa konali v chráme Panny Márie Čenstochovskej v roku 1991, čo bol kľúčový rok pre koniec napätí Studenej vojny.

„Po prvýkrát v histórii sa mladí ľudia prichádzajúci z východnej Európy, spoza Železnej opony, zúčastnili Svetových dní mládeže. Bolo to po prvýkrát, čo sa Svetové dni mládeže stali celosvetovou udalosťou,“ povedal kardinál Dziwisz.

O 25 rokov neskôr bude pápež František nasledovať šľapaje svojich predchodcov a pôjde si uctiť tento obraz počas jeho návštevy Poľska 27.-31. júla.

V jeho pláne je navštíviť 28. júla kláštor na Jasnej Hore, kde je tento obraz umiestnený, a obetuje tam omšu za 1050. výročie pokrstenia Poľska.

Zatiaľ čo tento obraz skrýva značný význam pre Európu a obzvlášť pre Poliakov, aký príbeh sa ukrýva za Čiernou Madonou?

Podľa legendy tento obraz pochádza z čias dvanástich apoštolov a bol namaľovaný sv. Lukášom evanjelistom, o ktorom sa verí, že použil vrchnú časť stola, ktorý zhotovil Ježiš počas jeho stolárskych čias.

Táto legenda hovorí, že to bolo počas toho ako Lukáš maľoval tento obraz, keď mu Mária vyrozprávala udalosti Ježišovho života, ktoré boli nakoniec zaznamenané v jeho evanjeliu.

Tá istá legenda tvrdí, že keď prišla sv. Helena v roku 326 do Jeruzalema hľadať skutočný Kríž, náhodne tiež našla tento obraz Panny Márie. Potom ho dala ako dar svojmu synovi Konštantínovi, ktorý postavil chrám, kde sa mal obraz uctievať.

Vo veľkej bitke proti Saracénom bol tento obraz vystavený z múrov Konštantínopolu a sacarénska armáda bola následne porazená, čo viedlo mnohých k tomu, že tomuto portrétu pripísali zásluhu za zachránenie mesta.

Nakoniec sa dostal obraz do starostlivosti Karola Veľkého, ktorý ho daroval princovi Leovi z Ruténska (severozápadného Maďarska). Obraz bol umiestnený do ruténskeho paláca, kde zostal až do vpádu v 11. storočí.

Kráľ sa zo strachu o osud svojho mesta modlil k Panne Márii, aby pomohla jeho armáde. Výsledkom podľa legendy bolo, že tma zatienila nepriateľské vojská, a to malo za následok, že tie na seba navzájom zaútočili.

V 14. storočí bol obraz prenesený na Jasnú Horu v Poľsku, čo bolo odpoveďou na požiadavku, ktorú v sne vyslovil princ Ladislaus z Opola. Najlepšie zdokumentované dejiny tohto obrazu sú z obdobia, keď bol v jeho starostlivosti.

V 1382 napadli Tatári princovu pevnosť v Belzi a počas ich útoku dopadol jeden z tatárskych šípov na obraz a zapichol sa Madone do krku. Princ, v strachu, že by obraz padol do rúk nepriateľa, v noci utiekol a zastavil sa v meste Čenstochová.

Maľba bola umiestnená do vnútra malého kostola a neskôr dal princ na tomto mieste postaviť paulínsky kláštor a kostol, aby tým zaistil jej bezpečie.

Avšak, v roku 1430 husiti obsadili kláštor a pokúsili sa vziať tento obraz. Jeden z plieniteľov zobral počas obsadenia túto maľbu, dal ju do voza a snažil sa ju odviezť. Potom ako sa ale kone odmietli pohnúť, udrel dvakrát do obrazu svojim mečom. Ako dvíhal svoju ruku, aby ho opäť udrel, znenazdania padol zvíjajúc sa v bolesti a umrel.

Reštaurátori mali napriek predchádzajúcemu úsiliu opraviť "jazvy" zo šípu a úderov meča problém s ich prekrytím, keďže obraz bol maľovaný temperovými farbami v kombinácii so zriedeným voskom. Stopy po šípe a meči zostali viditeľné do dnešného dňa.

Neskôr v roku 1655, keď bolo Poľsko takmer úplne obsadené kráľom Karolom X. Gustávom, bola to iba oblasť okolo kláštora, ktorá zostala nedobytá. Mníchom, ktorí tam žili, sa zázračne podarilo ochrániť tento obraz počas 40 dňového obliehania a nakoniec sa Poľsku podarilo votrelcov vyhnať.

Po tejto zázračnej udalosti korunoval kráľ Ján Kazimír II. Vasa obraz Panny Márie Čenstochovskej za Kráľovnú Poľska a tým dal celú krajinu pod jej starostlivosť a ochranu.

Medzi nedávnejšie príbehy týkajúce sa tohto obrazu patrí ruský vpád do Poľska v 1920. Podľa tohto príbehu, keď sa ruské vojská zoskupovali pri brehoch rieky Vistula a ohrozovali Varšavu, uvideli v oblakoch ponad mestom obraz Panny Márie, ktorý ich vyzýval, aby sa stiahli.

Obraz Panny Márie Čenstochovskej dostal svoju prezývku „Čierna Madona“ podľa zvyškov sadze, ktoré ho zafarbili ako výsledok storočí, keď pred ním ľudia zapaľovali sviečky za svoje modlitby.

Odkedy v Poľsku padol komunizmus sa počet pútí k obrazu značne zvýšil.

Pri príležitosti tohoročného SDM sa očakáva, že sa v Krakove zíde najmenej 2,5 milióna pútnikov. I keď nie všetci sa pripoja k pápežovi Františkovi v Čenstochovej, jeho návšteva na toto miesto určite pritiahne viac pútnikov.

Vo svojich komentároch pre CNA kardinál Dziwisz povedal, že keď si zoberieme dejiny SDM a obrazu v Čenstochovej, tohoročné zhromaždenie je obzvlášť významné pre Európskej krajiny ako napríklad Ukrajina, ktoré čelia dramatickým konfliktom.

„Nesmieme zabudnúť, že Svetové dni mládeže, ktoré sa konali v Čenstochovej pred 25 rokmi boli prvými, kde mladí prišli z krajín východu. Bolo tam okolo 200 000 tých, ktorí prišli z Ukrajiny, Ruska a Bieloruska.“ – poznamenal.

„Po prvýkrát bola táto udalosť naozaj celosvetová. Musíme pomôcť mladým z východných krajín, aby prišli... hlavne všetkým z Bieloruska a Ukrajiny,“ povedal a pridal, že zatiaľ čo konflikt na Ukrajine robí cestovanie náročným, „my nevylučujeme nikoho.“