Najvyšší súd prejednáva prípad povinného relativistického etického kurzu v Quebecu

3,661
Kultúra smrti

OTTAWA, Ontario 19. mája 2011 (LifeSiteNews.com) - V prípade, ktorý by mohol mať ďalekosiahle dôsledky na rodičovské práva a náboženské slobody pre Kanaďanov, Najvyšší súd Kanady včera začal rokovania o rozhodnutí, či by malo byť umožnené rodičom provincie Quebec oslobodiť deti od relativistického kurzu „Etika a náboženská kultúra“ (ENK).

Najvyšší súd si včera vypočul argumenty niekoľkých vedľajších účastníkov, ale bude trvať niekoľko mesiacov, kým vydá rozhodnutie.

Od začiatku školského roka 2008-2009 vláda Quebecu nariadila relativistickú náboženskú výchovu pre všetky štátne, súkromné ​​a cirkevné základné a stredné školy a dokonca aj pre rodičov, ktorí učia svoje deti doma.

Kurz je údajne vedený „neutrálne“. Jeho učebný plán zahŕňa celé spektrum svetových náboženstiev, vrátane kresťanstva, judaizmu, islamu, budhizmu, hinduizmu, a domorodé spirituality, rovnako ako pseudonáboženstvá ako ateizmus. Požaduje tiež, aby študenti skúmali svoju vlastnú náboženskú výchovu.

Kurz kritizovali za ​​prístup k morálnym otázkam. Príkladom je tvrdenie vo vyučovaní najnižších stupňov, íklad, že homosexualita je normálna voľba pre rodinný život.

„V tom kurze učia, že všetky náboženstvá sú v podstate rovnaké, nerozlišuje sa medzi pravdou alebo klamstvom a hovorí sa v ňom, že etika môže byť určená dohovorom, čo nenecháva podklad pre absolútnu pravdu,“ hovorí Don Hutchinson, podpredseda evanjelikálneho spoločenstva Kanady (ESK), jeden zo zainteresovaných v danej veci.

Kurz bol kritizovaný katolíckou rodinou z Drummondville, ktorá tvrdí, že direktívna povaha kurzu porušuje slobodu ich náboženského vyznania, chráneného Listinou ľudských práv a slobôd Québecu a Kanadskou listinou práv a slobôd a tiež ich nárokom na priame vzdelávanie ich detí.

V septembri 2009 Najvyšší súd Québecu zamietol žiadosť rodičov o oslobodenie od kurzu ENK tvrdiac, že ich sloboda nebola narušená, pretože vzdelávací program nevyžaduje, aby deti verili tomu, čo sa učia. Po odvolaní bol prípad rodiny opätovne odmietnutý Odvolacím súdom Québecu vo februári 2010.

„Toto rozhodnutie ukázalo, že štát môže schváliť osnovy, ktoré sú v rozpore s morálnym kódexom rodičov vštepujúcich ich svojim deťom. Rodičia tak nemajú konečnú právomoc nad morálnou a náboženskou výchovou svojich detí,“ hovorí ESK.

 Výnimky z kontroverzného kurzu sú povolené podľa zákona Quebecu o verejnom vzdelávaní z „humanitárnych dôvodov“, alebo aby sa zabránilo „vážnej ujme“ dieťaťa. K dnešnému dňu však boli všetci okrem jedného z tisícov rodičov a škôl, ktorí požiadali o tieto výnimky, odmietnutí.

Najvyšší súd Quebeku rozhodnutím z júna 2010 pridelil výnimku pre chlapčenskú súkromnú ​​katolícku školu Loyola High School v Montreale. Rozhodol, že vláda sa zachovala „totalitne“, keďže vnútila kurz náboženskej výchovy škole, ktorá po desaťročia učila o iných svetových náboženstvách v Katolíckom kontexte.

PodľaKatolíckej ligy občianskych práv (KLOP), ďalšieho účastníka prípadu Najvyššieho súdu, dva vedecké prieskumy verejnej mienky z roku 2008 a 2009 ukazujú, že viac ako 75 percent obyvateľov Quebecu je proti povinnému kurzu.

Osem zaiteresovaných, vrátane Evanjelického spoločenstva Kanady, Kanadskej asociácie pre občianske slobody, Kanadského združenia správcov katolíckych škôl a Kresťanskej aliancie pre rodičovské práva na vzdelanie (KARPV), ktorá zahŕňa Katolícku ligu občianskych práv, sa účastnícky pripojilo k vypočúvaniu na predloženie svojho prípadu Najvyššíemu súdu na podporu práv rodičov rozhodovať o náboženskej výchove svojich detí.

„Tento prípad obmedzuje jadro toho, čo znamená v Kanade sloboda náboženstva a svedomia a rodičovská autorita,“ hovorí Don Hutchinson z ESK. „Rodičia chcú mať právo vyučovať morálku a náboženstvo z ich pohľadu, alebo rozhodnúť, kto to bude robiť v ich mene. Právo odovzdať náboženské a kultúrne dedičstvo svojím deťom je základným aspektom slobody náboženského vyznania a rodičovskej autority v Kanade.“

Jean-Yves Cote, právnik zastupujúci RCDPE, súhlasil s Hutchinsonom: „Úloha vlády je podporovať rodiča v jeho práci ako vychovávateľa, nie nahrádzať ho."

Medzitým včera Benoît Boucher  pri výpovedi pre generálneho prokurátora Quebecu povedal súdu, že kurz náboženskej výchovy je „neutrálny“ vo vzťahu k náboženstvu, čo je opakované stanovisko vlády.

Podľa vlády má kurz samozrejme za cieľ vyučovanie detí spôsobom, ktorý bude podporovať „rozvoj postojov tolerancie, rešpektu a otvorenosti,“ aby ich pripravil na život v pluralitnej a demokratickej spoločnosti."

„Nestačí podať námietku, a očakávať, že sa celý systém na základe toho prispôsobí,“ povedal Boucher.

Cote mal iný názor: „Na hranici je to, čo pápež Benedikt XVI nazýva diktatúrou relativizmu. Práve s ňou máme čo do činenia v tomto prípade. Pre nás katolíkov, je tolerancia o prijatí všetkých osôb, ale nie o prijatí všetkých myšlienok. To by išlo priamo proti našej viere. Toto rozlíšenie nebolo pochopené generálnym prokurátorom.”

Musíme byť ostražití,uzatvoril Faye Sonier, právny poradca pre ESK s poukázaním to, že rozhodnutie Najvyššieho súdu bude trvať niekoľko mesiacov. Rodičovská autorita je v Kanade dôležitá a deti naša budúcnosť.

 

DISKUSIA k článku