Vláda stratégiu o ľudských právach odkladá. Je nevyvážená, kritizuje Figeľ

1,685
Kultúra života

Celoštátnou stratégiou ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku sa bude vláda zaoberať až o niekoľko týždňov. Materiál, ktorý bol pôvodne zaradený do programu stredajšieho rokovania, ešte v pondelok vypustili.

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, ktorý materiál predkladá, tento postup vysvetlil tým, že téma ľudských práv prechádza z jeho rezortu na rezort spravodlivosti a ministra Tomáša Boreca. Teraz prebieha príprava kompetenčného zákona a bude potrebné pre zmeny upraviť aj uznesenie k stratégii, dodal. Lajčák odmietol spájať tento krok s blížiacim sa referendom o rodine.

Minister vysvetlil, že ide o koncepčný dokument, ktorý hovorí o tom, ako sa Slovensko vyrovnáva s otázkou ľudských práva. Odmietol tvrdenia, že by mal slúžiť ako podklad k inštitútu registrovaného partnerstva.

„Všetci, čo ho kritizujú, nech predložia iný materiál, ktorý bude mať celospoločenskú akceptáciu,“ dodal. Stratégia vznikla s maximálnou mierou zapojenia sa spoločnosti a je nemysliteľné, aby bola 100-percentne akceptovaná, konštatoval ďalej Lajčák.

Šéf rezortu zahraničných vecí zdôraznil, že je rád, že takýto dokument vznikol. „Je za ním dva a pol roka tvrdej práce a stovky hodín ťažkých rokovaní,“ vyhlásil. Minister si myslí, že názorové krídla sú nespokojné, ale nie radikálne, a vedia s týmto dokumentom žiť. „Nikoho do ničoho nenúti. Popisuje stav a dáva nejaké odporúčania,“ do­dal.

Podľa Lajčáka stratégia ukázala, že sme na jednej strane moderný štát, ktorý sa prihlásil ku všetkým záväzkom, a na druhej strane ľudia málo vedia, aké sú ich práva. Materiál je istým zrkadlom, ako sa naša spoločnosť na tieto témy pozerá a čo je treba urobiť, čo vyplýva z našich záväzkov. „Kritizujú ma aj z jednej aj z druhej strany," konštatoval minister, ktorý ale dodal, že snahou tohto materiálu je nepolarizovať spoločnosť.

Figeľ: Stratégia je v rozpore s referendom

Pripravovaná Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv je podľa predsedu KDH Jána Figeľa v protiklade so zámerom a podstatou otázok referenda o ochrane rodiny, pri ktorom vládny Smer odporúča svojim voličom účasť. Ako povedal Figeľ, stratégia nie je v súlade s ustanoveniami slovenského ústavného poriadku a univerzálnych ľudských práv, ako ich garantuje Listina základných ľudských práv a slobôd. O stratégii dnes mala rokovať vláda. Materiál však stiahla z rokovania.

Stratégia sa podľa Figeľa právam rôznych skupín občanov venuje nevyvážene, v rôznom rozsahu. „Najväčšia pozornosť v rámci príloh materiálu – v rozsahu 105 strán – je venovaná skupine LGBTI osôb. Podpore a ochrane starších ľudí sa venuje na 14 stranách, predchádzaniu rasizmu a xenofóbie na 12 stranách, právam chudobných na 10 stranách, právam osôb s telesným postihnutím na deviatich stranách. Rodine sa celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv nevenuje ani na jednej strane,“ upozornil Figeľ.

S aktuálnym znením stratégie nesúhlasili mnohé mimovládne organizácie a predstavitelia cirkví. V decembri sa uskutočnil aj protest pred úradom vlády pod názvom „Živá reťaz proti Stratégii ne-ľudských práv“. Najrozumnejšie v tejto situácii by podľa Jána Figeľa bolo definitívne stopnutie tohto návrhu Stratégie a celkový presun ľudskoprávnej agendy prostredníctvom zmeny kompetenčného zákona spod rezortu diplomacie pod gesciu ministerstva spravodlivosti.

„Ochrana ľudských práv inštitucionálne, vecne a odborne patrí oveľa viac do oblasti spravodlivosti než do oblasti diplomacie. V prípade silného mandátu od občanov a účasti na vládnej zodpovednosti bude KDH presadzovať zmenu kompetenčného zákona a následné prepracovanie navrhovanej Stratégie ochrany ľudských práva na Slovensku,“ dodal predseda KDH.

Súčasnú organizáciu ministerstiev zmenila vláda v roku 2012 tým, že post podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorý v Radičovej koalícii zastával Rudolf Chmel, nahradila funkciou vicepremiéra pre veľké investície. Robert Fico ju zveril Ľubomírovi Vážnemu. Ľudskoprávna agenda bola presunutá na vicepremiéra Miroslava Lajčáka.

DISKUSIA k článku