VIDEO: Za tri roky zabránil viac ako 1 000 potratom. Sedením na chodníku.

5,858
Kultúra života

John Barros by už, podľa vyjadrení lekárov, nemal žiť.

Ak zoberieme do úvahy rakovinu, ktorá si vyžiadala štyri operácie, prekonanie dvoch mozgových aneuryziem spojených s ďalšími dvoma operáciami, nehodu, keď doňho niekto zozadu narazil vozidlom, čo tiež viedlo k operáciám, je zázrak, že Barros vôbec stojí na nohách. A to ani nespomínam jeho vyčerpávajúci program.

Deväť hodín denne, šesť dní v týždni hliadkuje pred jedným z najznámejších miest na vykonávanie potratov v neskorom štádiu tehotenstva v krajine – Orlandskou ženskou klinikou. Tu verejne hovorí o evanjeliu a oslovuje ženy idúce na potrat.

Jemu to však za to stojí. Koniec koncov, za posledné tri roky, ktoré takto strávil na chodníku, pomohol viac ako tisícke žien zmeniť ich názor a nechať si dieťa. Barros však trvá na tom, že nie jemu patrí vďaka za všetky tie hodiny, ktoré trávi modlitbou a prihováraním sa pred klinikou.

Príbeh každého dievčaťa, ktoré prichádza do zariadenia, je iný, „ale odpoveď je rovnaká,“ tvrdí. „Odpoveď je vždy možné nájsť v Ježišovi Kristovi. To je dôvod, prečo sme tu my - aby sme ich viedli, nasmerovali k Ježišovi“.

Ja tu len prídem a pozorujem ho pri práci.

O svojich fyzických ťažkostiach hovorí: „Keď sa obzriem späť, viem, že Boh ma len zbavoval mojej pýchy, všetkého, čo som chápal ako cenné, čo mi bolo drahé ... Za to, čo sa mi prihodilo, ďakujem Bohu, pretože to mi ukázalo, že On má všetko pod kontrolou, každý kúsoček, a že On je Najvyšší.“

Barros - človek ako medveď, ktorého pomalý, srdečný hlas nezodpovedá intenzite, s akou vykonáva svoje životy zachraňujúce poslanie – je námetom nového krátkeho filmu z produkcie Phila Leclerca z filmovej agentúry Leclerc Brothers.

Ako filmár som už videl všeličo pôsobivé a všelikde vo svete,“ hovorí Phil vo filme. „Ale keď mi jeden priateľ povedal o Johnovi a jeho práci pred orlandskou klinikou, nemohol som tomu uveriť.“

Po takmer roku rozhodovania dovolil Barros Leclercovi, aby s ním strávil jeden týždeň. Sledoval ho pri odhováraní žien od toho, aby prekročili prah potratového zariadenia a nasmerovaní ich tam, kde im pomôžu so všetkým, čo je potrebné na privítanie nového života.

Na orlandskej ženskej klinike sa mesačne vykoná asi 400 potratov. Jej majiteľom je James Scott Pendergraft IV, potratár, ktorému súd udelil pokutu vo výške 36,7 miliónov dolárov za účasť na nepodarenej interrupcii, pri ktorej dieťa prežilo, ale s ťažkým zdravotným postihnutím. Tento lekár, ktorý mal päťkrát pozastavenú licenciu za iné nekvalitne vykonané zákroky, vlastní niekoľko ďalších zariadení.

Postaviť sa proti takémuto potratovému molochu nie je jednoduché. Pred tromi rokmi, keď sa rozhodol pre prácu, ktorej vykonávanie sa mnohým zdá nemožné – poradca na ulici na plný úväzok – spomína, ako sedel pred klinikou a modlil sa: „Bože, ak naozaj chceš, aby som tu sedel, ak naozaj chceš, aby som sa naplno prihováral týmto ľudom, prosím, postaraj sa o moju rodinu.

A cez doslova zázračné veci sa za ten čas o nás postaral.

Dúfa, že krátky film o jeho práci inšpiruje ďalších, aby sa rozhodli a kráčali v jeho stopách. Spustil web stránku whowillstand.net, na ktorej povzbudzuje ostatných, aby vykonávali tento druh poradenstva.

Ako môžete vidieť, nevyzerám ako Brad Pitt, skôr ako Shrek, mám viacero hendikepov, ale Ježiš rád používa to, čo je rozbité,“ píše na Youtube, kde nájdete aj video. „Volá svoj ľud, aby vstali a prosí ich, aby išli a videli, čo prostredníctvom nich urobí.