Význam katolíckych škôl pre pro-life hnutie

1,455
Kultúra života

Katolícke školy majú v súčasnoti, keď narastá dôraz na pro-life učenie Cirkvi vo vzdelávaní a dopyt po pro-life učebných plánoch, podľa Dr. Jamieho Arthura z neziskovej organizácie The Cardinal Newman Society príležitosť stať sa nepostrádateľnými prostriedkami v pro-life hnutí.

Ako apoštolát Cirkvi sa katolícke školy stali prostriedkom, cez ktorý je sprostredkované pro-life učenie a študenti tak majú možnosť brániť posvätnosť života a dôstojnosť ľudskej bytosti,“ vyjadril sa Arthur, manažér Catholic Education Honor Roll pri Newman Society.

Hovorili sme s množstvom učiteľov, ktorí by radi včlenili pro-life zásady do svojich učebných plánov, no nemajú dostatok času na výskum,“ povedala Cathy Daubová. Je riaditeľkou Programu štúdia kultúry života pri Americkej Lige života, a je súčasťou organizácie, ktorá dúfa, že sa stretne s týmito potrebami skúmajúc nevyhnutnosť učiteľov byť v triede úspešnými.

Krásne na tomto projekte je, že v pro-life hnutí pracujeme s tými najlepšími z najlepších – pro-life lídrami, právnikmi, vedcami – a predkladáme ich učiteľom, doma vyučujúcim rodičom, správcom škôl,“ povedala Daubová.

Program štúdia kultúry života ponúka doplnky vzdelávania, ktoré sa dajú ľahko prispôsobiť vyučovacím hodinám a dokonca celým kurzom. „Neexistuje nič podobné tomuto programu,“ dodala Daubová. „Existuje množstvo poctivých programov, ale v ničom sa nepodobajú Programu štúdia kultúry života, v ktorom sa pri vytváraní týchto doplnkov zaujímame o skúsenosti osôb v pro-life hnutí a skúsenosti učiteľov, doma učiacich rodičov a správcov.“

Pridržiavajúc sa vernosti katolíckej cirkvi využívajú všetky naše doplnky na vysvetlenie a podporu pozície Cirkvi v záležitostiach života, ako sú Písmo, Katechizmus a iné cirkevné dokumenty,“ pokračuje Daubová. „Tento boj má možnosť byť úspešný, len ak budú mladšie generácie vybavené absolútnou pravdou, odvahou a múdrosťou postaviť sa za to, čo je pravda. Najlepším spôsobom, ako to dosiahnuť, je spojiť učiteľov s pro-life lídrami a špecialistami na tieto záležitosti,“ dodala. Pro-life vzdelávanie je „prirodzeným najmä v katolíckych školách,“ zhodnotila Daubová. „Sme pozvaní byť svedkami evanjelia života. Sme povolaní vzoprieť sa a bojovať. Program štúdia kultúry života ponúkne učiteľom a rodičom miesto, kde sa budú môcť vzdelávať a zároveň aj naučiť, ako čo najlepšie komunikovať pro-life fakty svojim študentom.“

Missy Stone z pro-life organizácie Students for Life of America (SFLA), ktorá poskytuje zdroje a výcvik pre študentov z gymnázií aj vyšších stredných škôl, potvrdila narastajúcu potrebu tohto vzdelávania.

Študenti predovšetkým gymnázií a stredných škôl sú stále na pozícii, v ktorej rozvíjajú svoj pohľad na svet a keď idú na vyššiu strednú školu, je tento ich pohľad na svet pod veľkým náporom,“ povedala Stoneová, ktorá pôsobí ako národná vedúca oblasti pre SFLA. ,,Študenti sa dostanú do akademického sveta a náhle je otázna záležitosť mravnosti, a teda sú istým spôsobom zastihnutí nepripravení,“ ale poznamenala, že katolícke školy sú zabezpečené pro-life základom.

Stoneová pokračuje:

Poskytnúť študentom vzdelanie v pro-life oblasti, kým sú ešte mladí, je nesmierne dôležité; môžete to vidieť už teraz pri ich iniciatívach. Na Pochode za život ste mohli vidieť, že bol preplnený mladými ľuďmi, a myslím si, že to skutočne desí organizácie ako NARAL a Plánované rodičovstvo, pretože vnímajú zmenu a toto je veľmi dobrá investícia. Niektorí ľudia nás prehliadajú, pretože sme mladí, ale ak sa k nim dostaneme, keď tu budú, oni budú tými, ktorí pobežia naprieč krajinou a budú na pôde vyšších stredných škôl.

Keď sa pozriete na ktorékoľvek iné hnutie za občianske práva alebo sociálnu spravodlivosť, nabralo vždy rýchly spád, keď boli zapojení mladí ľudia a boli vo vedení... Toto je miesto, do ktorého potrebujeme vložiť náš čas, peniaze i úsilie.

Najnovším príkladom žitia viery bola neuveriteľná účasť študentov katolíckych gymnázií na Pochode za život v tomto roku,“ povedal Arthur z Newman Society. Dodal, že „v školských areáloch sa v spojení s Pochodom konali pro-life sväté omše, špeciálne udalosti pod záštitou klubov, adorácia, programy s rečníkmi rešpektujúcimi aktivity za život a udalosti na podporu zborov a organizácií spojených so ,životom,‘“ ako dôkaz ovocia silného pro-life vzdelávania.

Na práci so školami naprieč krajinou je úžasné vidieť dôsledky katolíckeho vzdelávania, skrze ktoré sú pedagógovia schopní vštepovať hodnotu a dôstojnosť ľudského života,“ povedal Arthur.

DISKUSIA k článku